gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању поступка за доношење Статута општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 121. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на Другој седници од 25. маја 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Покреће се поступак за доношење Статута општине Алибунар.
  2. Одређују се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар и Општинска управа општине Алибунар да израде нацрт предлога Статута општине Алибунар и доставе га Општинском већу општине Алибунар ради утврђивања Предлога Статута општине Алибунар.
  3. Рок за подношење нацрта Статута општине Алибунар је 30 дана од дана доношења ове Одлуке.

Број: 010-10/2016-06

Алибунар, 25. мај 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81