gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Констатовање престанка мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраних на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године

На основу Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар, број 013-7/2016-06 од 16. маја 2016. године, Скупштина општине Алибунар на Конститутивној седници, одржаној дана 16. маја 2016. године,

К О Н С Т А Т У Ј Е

ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

I

         Констатује се да је одборнички мандат престао одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар од 06. маја 2012. године и то:

 1. Пинку Димитрију,
 2. Џелебџић Пуниши,
 3. Ружојчић Надежти,
 4. Рошу Георгу,
 5. Чекеревац Дарку,
 6. Стојан Ђорђу,
 7. Отонога Октавијану,
 8. Керчобан Кристини,
 9. Голубов Сави,
 10. Олар Дорини,
 11. Под Емануели,
 12. Томић Драгани,
 13. Видеканић Милану,
 14. Милошевић Милки,
 15. Гојков Живанку,
 16. Јокић Зорану.

II

         Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 013-8/2016-06

Датум: 16. мај 2016. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81