gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Закључак о утврђивању услова за оснивање групе грађана као овлашћеног подносиоца изборне листе за избор одборника Скупштине општине Алибунар на изборима расписаним за 24. април 2016. године

На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС” број 129/2007, 34/2010 и 54/2011), Општинска изборна комисија Алибунар на  седници одржаној дана 07. марта 2016.  године, доноси

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА КАО ОВЛАШЋЕНОГ ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

 

Утврђују се следећи услови за оснивање групе грађана као овлашћеног подносиоца изборне листе за избор одборника Скупштине општине Алибунар, за изборе распосане за 24. април 2016. године:

  1. Група грађана се оснива писаним Споразумом о оснивању групе грађана.
  1. Групу грађана може да оснује најмање 10 бирача са пребивалиштем на територији општине Алибунар, чији потписи морају бити оверени у суду или код јавног бележника.

3. Споразум о оснивању групе грађана мора да садржи:

- циљеве њеног образовања,

- податке о лицима која су образовала групу грађана (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адресу становања према подацима из личпне карте),

- податке о лицу које представља групу грађана (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адресу становања према подацима из личпне карте),

- назив изборне листе и податке о носиоцу изборне листе.

 4. Уз Споразум o оснивању групе грађана, морају да буду приложене потврде о изборном праву за сва лица која чине групу грађана и фотокопије важећих личних карти.

Број: 013-2-4/2016-06

Датум: 07. март 2016. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81