gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Савета за миграције у општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 35. седници од 01. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
I
        Образује се Савет за миграције у општини Алибунар у саставу:
1.     Предраг Белић, председник општине Алибунар – председник,
2.     Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан,
3.     Јован Томић, повереник за избеглице и миграције – члан и координатор Савета,
4.     Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
5.     Јездимир Рачић, командир ПС Алибунар – члан,
6.     Мерима Ника, педагошки асистент за рад са децом ромске националности – члан,
7.     др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар – члан,
8.     Даница Чанчаревић, представник Црвеног крста Србије - члан.
        Мандат Савета је четири године.
 
II
        Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Савета за миграције у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015).
 
III
        Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-128/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81