gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
I
           Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе:
1.     Зузана Ђукић,
2.     Сергије Симоновић,
3.     Неђељко Коњокрад,
4.     Георге Рошу,
5.     Милан Видеканић.
 
II
            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-107/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81