gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/17
  • Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар у Одлуку о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар у Одлуку о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

 На основу члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар дана 13. маја 2015. године доноси

 

И С П Р А В К У

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

У

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ДРУШТВЕНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          Предмет ове Исправке јесу исправке текста у наслову и у диспозитиву Одлуке која треба да гласи: ''Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар'', а које су настале због техничких грешака у уносу текста.

 

Члан 2.

          Накнадном провером утврђено је да је у наслову акта погрешно уписан назив:

''Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар'',

а требало је:

''Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар''.

 

Члан 3.

          У члану 1. Одлуке која је предмет ове Исправке, уместо речи:

''Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар'',

треба да стоји:

''Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар.''       

 

Члан 4.

          У члану 2. став 1. Одлуке која је предмет ове Исправке, уместо речи:

''У Одлуци о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар'',

треба да стоји:

''У Одлуци о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар''.

 

Члан 5.

         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке.

 

Члан 6.

         Исправку Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 023-4/15-06

Датум: 13. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81