gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Алибунар» број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 30. јануара 2015. године, донео
 
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
и расписује
 
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
-Предмет јавног надметања -
 
1.     Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Алибунар  у следећим катастарским општинама:    
КО
Број јавног надметања
Површина (ха, ари, м2)
Почетна цена
(дин/ ха)
Депозит
(дин) 30%
Период закупа
(год)
Алибунар
1
9,4412
29.845,95
84.534,47
1
Алибунар
2
31,5606
29.845,95
282.586,83
1
Алибунар
3
28,9800
31.081,45
270.222,13
1
Алибунар
4
52,7765
31.081,45
492.111,04
1
Алибунар
5
52,7765
31.081,45
492.111,04
1
Алибунар
6
52,7765
31.081,45
492.111,04
1
Алибунар
7
52,7765
31.081,45
492.111,04
1
Алибунар
8
8,2630
31.081,45
77.047,81
1
Алибунар
9
3,1960
32.316,95
30.985,49
1
Алибунар
10
2,7306
32.316,95
26.473,40
1
Алибунар
11
18,2966
29.845,95
163.823,82
1
Алибунар
12
31,3108
31.081,45
291.955,52
1
Алибунар
13
5,5030
31.081,45
51.312,37
1
Алибунар
14
21,9263
31.081,45
204.450,36
1
Алибунар
15
21,9263
31.081,45
204.450,36
1
Алибунар
16
21,9259
29.845,95
196.319,79
1
Алибунар
17
21,9258
28.610,45
188.192,10
1
Алибунар
18
35,8569
31.081,45
334.345,33
1
Алибунар
19
13,2551
29.845,95
118.683,32
1
Алибунар
20
25,1503
31.081,45
234.512,34
1
Алибунар
21
4,4177
31.081,45
41.192,56
1
Алибунар
22
11,8132
32.316,95
114.529,98
1
Алибунар
23
9,7772
32.316,95
94.790,79
1
Алибунар
24
21,7669
29.845,95
194.896,14
1
Алибунар
25
11,1972
29.845,95
100.257,32
1
Алибунар
26
24,6472
31.081,45
229.821,21
1
Алибунар
27
23,3545
29.845,95
209.111,17
1
Алибунар
28
18,1670
31.081,45
169.397,01
1
Алибунар
29
29,6712
31.081,45
276.667,18
1
Алибунар
30
14,9179
31.081,45
139.100,99
1
Алибунар
31
10,5639
33.552,45
106.333,42
1
Алибунар
32
29,3140
29.845,95
262.471,25
1
Алибунар
33
8,6988
29.845,95
77.887,18
1
Алибунар
34
20,7676
32.316,95
201.343,65
1
Алибунар
35
25,3847
32.316,95
246.106,82
1
Алибунар
36
5,5531
29.845,95
49.721,26
1
Алибунар
37
30,1318
29.845,95
269.793,66
1
Алибунар
38
11,3900
32.316,95
110.427,02
1
Алибунар
39
17,2185
32.316,95
166.934,82
1
Алибунар
40
30,4304
31.081,45
283.746,29
1
Алибунар
41
1,6634
31.081,45
15.510,27
1
Алибунар
42
19,9237
31.081,45
185.777,25
1
Алибунар
43
20,1572
29.845,95
180.483,24
1
Алибунар
44
15,5332
31.081,45
144.838,31
1
Алибунар
45
22,0000
31.081,45
205.137,57
1
Алибунар
46
14,9823
31.081,45
139.701,48
1
Алибунар
47
4,9595
32.316,95
48.082,77
1
Алибунар
48
14,4159
32.316,95
139.763,38
1
Алибунар
49
14,0599
33.552,45
141.523,23
1
Алибунар
50
22,3656
33.552,45
225.126,20
1
Алибунар
51
49,6961
32.316,95
481.807,91
1
Алибунар
52
2,4246
32.316,95
23.506,70
1
Алибунар
53
50,6775
32.316,95
491.322,67
1
Алибунар
54
63,1730
32.316,95
612.467,60
1
Алибунар
55
15,4583
32.316,95
149.869,53
1
Алибунар
56
67,1085
32.316,95
650.622,61
1
Алибунар
57
46,9584
32.316,95
455.265,68
1
Алибунар
58
15,3339
32.316,95
148.663,46
1
Алибунар
59
47,0284
33.552,45
473.375,41
1
Алибунар
60
10,6640
33.552,45
107.341,00
1
Алибунар
61
12,4179
34.787,94
129.597,95
1
Алибунар
62
11,4626
34.787,94
119.628,07
1
Алибунар
63
4,0351
34.787,94
42.111,85
1
Алибунар
64
7,0514
34.787,94
73.591,10
1
Алибунар
65
7,6863
33.552,45
77.368,26
1
Алибунар
66
1,7156
29.845,95
15.361,11
1
Алибунар
67
31,9131
31.081,45
297.571,63
1
Банатски Карловац
68
8,8881
32.316,95
86.170,88
1
Банатски Карловац
69
6,5160
34.787,94
68.003,47
1
Банатски Карловац
70
14,4058
33.552,45
145.004,97
1
Банатски Карловац
71
38,1621
33.552,45
384.129,59
1
Банатски Карловац
72
5,1495
33.552,45
51.833,50
1
Банатски Карловац
73
17,6637
31.081,45
164.704,02
1
Банатски Карловац
74
34,5248
31.081,45
321.924,25
1
Банатски Карловац
75
10,7523
31.081,45
100.259,12
1
Банатски Карловац
76
13,2799
31.081,45
123.827,56
1
Банатски Карловац
77
10,1713
33.552,45
102.381,61
1
Банатски Карловац
78
3,1449
31.081,45
29.324,42
1
Банатски Карловац
79
20,4086
31.081,45
190.298,66
1
Банатски Карловац
80
32,1620
33.552,45
323.734,17
1
Банатски Карловац
81
13,6439
33.552,45
137.335,88
1
Банатски Карловац
82
7,3728
32.316,95
71.479,92
1
Банатски Карловац
83
24,9226
32.316,95
241.626,73
1
Банатски Карловац
84
24,1389
32.316,95
234.028,69
1
Банатски Карловац
85
32,1837
31.081,45
300.094,82
1
Банатски Карловац
86
24,2478
31.081,45
226.097,03
1
Банатски Карловац
87
32,8220
31.081,45
306.046,61
1
Банатски Карловац
88
31,5142
31.081,45
293.852,11
1
Банатски Карловац
89
44,0895
31.081,45
411.109,68
1
Банатски Карловац
90
38,1838
31.081,45
356.042,36
1
Банатски Карловац
91
34,0356
31.081,45
317.362,74
1
Банатски Карловац
92
31,2725
31.081,45
291.598,39
1
Банатски Карловац
93
31,7752
31.081,45
296.285,79
1
Банатски Карловац
94
30,1763
33.552,45
303.746,64
1
Банатски Карловац
95
31,3620
33.552,45
315.681,58
1
Банатски Карловац
96
22,7319
31.081,45
211.962,12
1
Банатски Карловац
97
37,6210
31.081,45
350.794,57
1
Банатски Карловац
98
32,2066
31.081,45
300.308,35
1
Банатски Карловац
99
25,6437
36.023,44
277.132,29
1
Владимировац
100
0,9041
33.552,45
9.100,43
1
Владимировац
101
7,6580
32.316,95
74.244,96
1
Владимировац
103
8,5173
32.316,95
82.575,95
1
Владимировац
105
58,5536
32.316,95
567.682,13
1
Добрица
106
29,0406
33.552,45
292.314,98
1
Добрица
107
29,0406
33.552,45
292.314,98
1
Добрица
108
29,0406
33.552,45
292.314,98
1
Добрица
109
29,0406
33.552,45
292.314,98
1
Добрица
110
33,2784
33.552,45
334.971,56
1
Добрица
111
26,3894
33.552,45
265.628,71
1
Добрица
112
26,3894
33.552,45
265.628,71
1
Добрица
113
40,2061
33.552,45
404.703,95
1
Добрица
114
37,8204
33.552,45
380.690,12
1
Добрица
115
25,3156
32.316,95
245.436,89
1
Добрица
116
25,3156
32.316,95
245.436,89
1
Добрица
117
27,5476
32.316,95
267.076,32
1
Добрица
118
27,5476
32.316,95
267.076,32
1
Добрица
119
29,2760
32.316,95
283.833,31
1
Добрица
120
29,2760
32.316,95
283.833,31
1
Добрица
121
36,6435
32.316,95
355.261,85
1
Добрица
122
25,0000
33.552,45
251.643,38
1
Добрица
123
8,4548
34.787,94
88.237,52
1
Добрица
124
22,9735
34.787,94
239.760,22
1
Добрица
125
22,8673
33.552,45
230.176,18
1
Добрица
126
37,4848
33.552,45
377.312,06
1
Добрица
127
9,2811
33.552,45
93.421,09
1
Добрица
128
0,6317
34.787,94
6.592,66
1
Добрица
129
24,0905
34.787,94
251.417,66
1
Добрица
131
16,7793
31.081,45
156.457,49
1
Добрица
132
14,8799
33.552,45
149.777,13
1
Добрица
133
13,6721
31.081,45
127.484,61
1
Добрица
134
31,5182
33.552,45
317.253,85
1
Добрица
135
39,6540
12.178,31
144.875,61
1
Добрица
136
34,2709
12.178,31
125.208,49
1
Добрица
137
37,1015
33.552,45
373.453,87
1
Добрица
138
37,1015
33.552,45
373.453,87
1
Иланџа
141
7,6843
34.787,94
80.196,29
1
Иланџа
143
20,2712
34.787,94
211.557,99
1
Иланџа
145
7,7749
32.316,95
75.378,32
1
Иланџа
147
2,9052
32.316,95
28.166,16
1
Иланџа
149
18,4010
33.552,45
185.219,59
1
Иланџа
156
6,3537
31.081,45
59.244,66
1
Иланџа
157
9,9684
29.845,95
89.254,91
1
Иланџа
158
5,7045
31.081,45
53.191,24
1
Иланџа
159
23,0251
31.081,45
214.696,05
1
Иланџа
160
9,6282
31.081,45
89.777,53
1
Иланџа
161
12,1688
32.316,95
117.977,55
1
Иланџа
162
11,9906
31.081,45
111.805,57
1
Иланџа
163
16,1124
31.081,45
150.239,03
1
Иланџа
164
5,9753
34.787,94
62.360,51
1
Локве
165
18,6000
32.316,95
180.328,58
1
Локве
166
20,1608
31.081,45
187.988,07
1
Локве
167
29,5020
31.081,45
275.089,48
1
Локве
168
5,2045
31.081,45
48.529,02
1
Локве
169
3,8287
29.845,95
34.281,36
1
Локве
170
4,0523
32.316,95
39.287,39
1
Локве
171
11,7432
32.316,95
113.851,32
1
Локве
172
15,4704
32.316,95
149.986,84
1
Локве
173
10,9135
31.081,45
101.762,22
1
Локве
174
9,2686
31.081,45
86.424,46
1
Локве
175
12,4520
31.081,45
116.107,86
1
Локве
176
7,4004
32.316,95
71.747,51
1
Локве
177
1,2270
31.081,45
11.441,08
1
Локве
178
25,2355
31.081,45
235.306,78
1
Локве
179
12,6672
33.552,45
127.504,68
1
Локве
180
3,0610
31.081,45
28.542,10
1
Николинци
181
19,4115
29.845,95
173.806,40
1
Николинци
182
2,6479
31.081,45
24.690,17
1
Николинци
183
25,1955
33.552,45
253.611,23
1
Николинци
184
15,1505
32.316,95
146.885,39
1
Николинци
185
5,2129
29.845,95
46.675,19
1
Николинци
186
20,7230
36.023,44
223.954,12
1
Николинци
187
15,1767
36.023,44
164.015,08
1
Николинци
188
19,5175
37.258,94
218.160,41
1
Николинци
189
15,3814
37.258,94
171.928,40
1
Николинци
190
14,9206
37.258,94
166.777,72
1
Николинци
191
14,7069
37.258,94
164.389,05
1
Николинци
192
14,9981
37.258,94
167.643,99
1
Николинци
193
16,6922
37.258,94
186.580,10
1
Николинци
194
15,0004
37.258,94
167.669,70
1
Николинци
195
16,9221
37.258,94
189.149,85
1
Николинци
196
6,7407
31.081,45
62.853,22
1
Николинци
197
5,8348
31.081,45
54.406,21
1
Николинци
198
25,1955
33.552,45
253.611,23
1
Николинци
199
13,9847
32.316,95
135.582,86
1
Николинци
200
35,9011
32.316,95
348.064,22
1
Николинци
201
39,7581
32.316,95
385.458,16
1
Николинци
202
39,8607
33.552,45
401.227,24
1
Николинци
203
22,3137
33.552,45
224.603,79
1
Николинци
204
26,3409
33.552,45
265.140,52
1
Николинци
205
28,0188
34.787,94
292.414,90
1
Николинци
206
30,6610
32.316,95
297.261,00
1
Николинци
207
38,0650
32.316,95
369.043,41
1
Николинци
208
30,5532
32.316,95
296.215,87
1
Николинци
209
31,8896
32.316,95
309.172,38
1
Николинци
210
26,8672
29.845,95
240.563,13
1
Николинци
211
29,9921
31.081,45
279.659,39
1
Николинци
212
29,4270
31.081,45
274.390,15
1
Николинци
213
28,5740
32.316,95
277.027,36
1
Николинци
214
27,3732
32.316,95
265.385,50
1
Николинци
215
27,0072
32.316,95
261.837,10
1
Николинци
216
27,9115
33.552,45
280.949,76
1
Николинци
217
28,2472
33.552,45
284.328,83
1
Николинци
218
24,9011
33.552,45
250.647,87
1
Николинци
219
18,4805
33.552,45
186.019,82
1
Николинци
220
18,9916
33.552,45
191.164,41
1
Николинци
221
17,5521
33.552,45
176.674,79
1
Николинци
222
17,9403
33.552,45
180.582,31
1
Николинци
223
14,5807
33.552,45
146.765,46
1
Николинци
224
9,5479
33.552,45
96.106,63
1
Нови Козјак
225
4,1503
33.552,45
41.775,82
1
Нови Козјак
226
23,6865
33.552,45
238.422,03
1
Нови Козјак
227
0,4775
32.316,95
4.629,40
1
Нови Козјак
228
5,6935
55.888,41
95.460,20
1
Нови Козјак
229
24,8897
55.888,41
417.313,73
1
Нови Козјак
230
19,9332
33.552,45
200.642,31
1
Селеуш
236
15,1298
31.081,45
141.076,84
1
Селеуш
237
4,0914
32.316,95
39.666,47
1
Селеуш
241
8,3630
32.316,95
81.080,00
1
Селеуш
242
9,0838
31.081,45
84.701,30
1
Селеуш
243
8,0236
31.081,45
74.815,54
1
Селеуш
244
15,2962
31.081,45
142.628,42
1
Селеуш
245
8,0355
31.081,45
74.926,50
1
Селеуш
246
27,8084
31.081,45
259.297,62
1
Селеуш
247
17,7695
31.081,45
165.690,55
1
Селеуш
248
15,7623
31.081,45
146.974,54
1
Селеуш
249
12,3487
31.081,45
115.144,65
1
Селеуш
250
1,6944
29.845,95
15.171,29
1
Селеуш
251
10,8241
31.081,45
100.928,62
1
Селеуш
253
6,9297
31.081,45
64.615,54
1
Селеуш
256
7,9054
31.081,45
73.713,39
1
Селеуш
258
     9,4015
31.081,45
87.663,68
1
Јаношик
259
6,1240
32.316,95
59.372,70
1
УКУПНО
 
4730,4790
 
                    
Лицитациони корак износи 2.000,00 динара.
 
2.     Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Алибунар, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
 
Контакт особа: Зоран Пребирачевић, тел. 060 845 00 65; Биљана Враговић, тел. 060 845 00 19
 
3.     Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4.     Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све катарске општине дана 12. и 13. фебурара 2015. године. Пријава за обилаз земљишта подноси се до 11. фебруара 2015. године Комисији.
5.     Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6.     Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7.     Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8.     Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           
 
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинставана територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини.
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има
активан статус, има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са  пребивалиштем на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.
-  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
-доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица,
- доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
- доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
            3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
            4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
            5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .
            6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број:840-2237740-84 ; НАЗИВ РАЧУНА: Општина Алибунар, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, МОДЕЛ: 97 ПОЗИВ НА БРОЈ:74-202. У ПОЉУ СВРХА УПЛАТЕ О Б А В Е З Н О   уписати број сваког појединачног јавног надметања (лицитације).
  7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
  8. Правно, односно физичко лице које учествује на јавном надметању, може да закупи највише до 100 ha земљишта које је предмет закупа, осим за надметања чија је површина већа од 100 ha.
Лице које је остварило право пречег закупа, по основу узгоја животиња, има право да закупи пољопривредно земљиште у државној својини до површине  пољопривредног земљишта које му припада по основу броја условних грла, а уз ограничење из става 1.
  9. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.
 10. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
 11. Право учешћа на јавном надметању у првом кругу немају правна и физичка лица која су право учешћа на јавном надметању у првом кругу, по Годишњем програму текуће године, већ искористила у другој јединици локалне самоуправе, односно у другом месту пребивалишта на територији Републике Србијеи имају важећи уговор, по том основу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.
 12. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
 
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
·         формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
·         доказ о уплати депозита
·         доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
·         потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године,
·         доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа,
·         доказ о власништву пољопривредног земљишта физичког лица које се граничи са земљиштем које је предмет закупа,
·         доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази предметно надметање,
·         доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фонда ПИО.
 
Доказ о власништву пољопривредног земљишта је извод из јавне евиденције о непокретности не старији од шест месеци.
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Алиубнар. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
·         Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
·         Број јавног надметања ________ (навести и КО)
          На задњој страни:
·          име и презиме/назив и адреса понуђача
          Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
 
IV
– Рок за подношење пријаве -
Рок за подношење документације за пријављивање је до14.00 сати, дана 20. фебруара 2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Непотпунеинеблаговременепријавенећесеразматрати.
 
V
– Јавно надметање -
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Скупштине општине Алибунар, Трг слободе број 15 и то:
1.      К.О. ЈАНОШИК, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. АЛИБУНАР дана 23. ФЕБРУАРА 2015 године са почетком у 9,00 часова.
2.      К.О. ДОБРИЦА,  К.О. ЛОКВЕ И К.О ИЛАНЏА дана 24. ФЕБРУАРА 2015 године са почетком у 9,00 часова.
3.      К.О. НИКОЛИНЦИ И К.О. НОВИ КОЗЈАК дана 25. ФЕБРУАРА 2015 године са почетком у 9,00 часова.
4.      К.О. СЕЛЕУШ И К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ дана 26. ФЕБРУАРА 2015 године са почетком у 9,00 часова.
 
VI
-       Плаћање закупнине –
 
      Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
      Закупнина се плаћа унапред у динарској противвреднопсти по средњем курску Народне банке Србије на дан уплате.
 
VII
Средства обезбеђења плаћања
 
            Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утвђеном правноснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине, преко Општинске управе општине Алибунар.
            За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа достава и:
-       гаранвцију пословне банке у висини годишње закупнине пољпривредног земљишта или
-       уговор о јемству јемца (правно лице) или
-     доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство овезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке, уговор о закупу се раскида, а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Општинске управе Алибунар, месних канцеларија и заједница и на веб сајту општине, и преко ФАР радија. Рок за подношење пријава рачунаће се од дана објављивања огласа у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Број: 320-14/15-06
Дана: 30. јануар 2015. године.
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Драгана Коматина с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81