gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Престанак функције члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 65. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 29. седници од 23. јануара 2015. године утврђује
 
ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
Александру Плакаловићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа општине Алибунар на лични захтев.
 
II
Функција члана Општинског већа општине Алибунар престаје даном утврђивања престанка функције, односно од 23. јануара 2015. године.
 
III
Утврђивање престанка функције објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-14/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81