gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2014/32
  • Одлука о давању сагласности на покретање поступка спровођења статусне промене припајања: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на покретање поступка спровођења статусне промене припајања: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар, на 28. седници од 18. децембра 2014. године, доноси:
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПРИПАЈАЊА: ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА – ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ
 
I
Даје се сагласност:
  1. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар о статусној промени спајање уз припајање: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685; Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица свегог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број 08137838, број 1108/14 од 17.12.2014. године;
  2. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац о статусној промени спајање уз припајање: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685; Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица свегог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број 08137838, број 1108/14 од 17.12.2014. године;
  3. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац о статусној промени спајање уз припајање: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685; Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица свегог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број 08137838, број 1108/14 од 17.12.2014. године;
  4. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа о статусној промени спајање уз припајање: Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685; Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица свегог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број 08137838, број 1108/14 од 17.12.2014. године.
 
II
Даје се сагласност на Нацрт Уговора о статусној промени припајање између Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број 08163685; Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 101086101, матични број 08432350 и Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица свегог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број 20644419, која престају да постоје припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број 08137838, број 1108/14 од 17.12.2014. године.
 
III
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-41/14-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81