gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2014. годину Спортског савеза општине Алибунар и Измена Финансијског плана

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2014. ГОДИНУ
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
       Даје се сагласност на Измену Финансијског плана као дела Програма пословања Спортског савеза општине Алибунар за 2014. годину, бр. 44/2014 од 07.07.2014.г., коју је донео Надзорни одбор Спортског савеза општине Алибунар..
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-88/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР
Датум: 07.07.2014.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕДЛОГ ЗА РЕБАЛАНС 2014.
                   ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2014.
 
1.
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
-       Плате .................................. 650.000,00
(четврти радник 12 месеци)
2.
РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ КЛУБОВА И ГРАНСКИХ САВЕЗА
-
УЛАЗАК У ВИШИ РАНГ
-
РК ''Банатски Карловац'' 6 месеци х 40.000,00 ........ 240.000,00 (до сада 12х60.000,00)
-
РК ''Владимировац''        6 месеци х 40.000,00 ........ 240.000,00 (до сада 12х60.000,00)
-
СТК ''Рапид''                    6 месеци х 20.000,00 ........ 120.000,00 (до сада 12х30.000,00)
-
Карате клуб ''Владимировац'' 6 месеци х 15.000,00 ... 90.000,00 (до сада 12х15.000,00)
 
НОВИ КЛУБОВИ И ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА
-
КК ''Будућност Млади''              12х8.000,00 .. 96.000,00
-
СТК ''Банатул'' II                          6х5.000,00 ... 30.000,00
-
Карате клуб ''Владимировац''    6х10.000,00 .. 60.000,00
 
 
УКУПНО: 876.000,00
 
Опрема, међународна такмичења (репрезе-нтативци) ..................................... 500.000,00
 
ГОРИВО: Закључно са 30.06.2014. ..............                       1.698.000,00 (потрошено)
-
потребно ...............1.000.000,00
 
Образложење: (Нови клубови, школска та-кмичења, дуже релације клубова који су ушли у виши ранг)
 
РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ КЛУБОВА СА ГОРИВОМ
 
500.000,00
 
876.000,00
 
1.000.000,00
 
 
2.376.000,00
 
3.
МАНИФЕСТАЦИЈЕ (планирана средства 900.000,00 дин.)
 
(Новопридодате обавезе спортском савезу одлуком већа)
 
Банатски Карловац
 
-
Турнир у малом фудбалу (наградни фонд) ...................
100.000,00
-
Рибља чорба (пехари) .........
5.000,00
-
Шкембићијада (пехари) ........
5.000,00
-
Глинени голубови (пехари) ...
5.000,00
-
Шах (пехари) .........................
5.000,00
 
 
120.000,00
 
Алибунар
 
-
Куп Либертатеа (организација)
20.000,00
-
Турнир у малом фудбалу (наградни фонд) ...................
100.000,00
 
 
120.000,00
 
Владимировац
 
-
Турнир у малом фудбалу (наградни фонд) ...................
100.000,00
-
Балоте (организација, пехари)
20.000,00
-
Штрудлијада (пехари) ...........
5.000,00
-
Глинени голубови (пехари) ...
10.000,00
-
Пасуљијада (пехари, организација) .........................
15.000,00
-
Меморијални турнир у рукомету (организација) ......
10.000,00
 
 
160.000,00
 
Добрица
 
-
Смотра пилића и кунића (пехари) ..................................
65.000,00
-
Рибља чорба (пехари) ..........
5.000,00
-
Турнир у малом фудбалу (фонд награда) ......................
30.000,00
-
Погачијада (пехари) ..............
5.000,00
-
Фијакеријада (пехари) ...........
10.000,00
 
 
115.000,00
 
Нови Козјак
 
-
Рибља чорба (пехари) ..........
5.000,00
-
Глинени голубови (пехари) ...
5.000,00
-
Фијакеријада (пехари) ...........
10.000,00
-
Турнир у малом фудбалу (фонд награда) ......................
30.000,00
 
 
50.000,00
 
Селеуш
 
-
Куп Либертатеа (завршни турнир) ..................................
20.000,00
-
Турнир у малом фудбалу (фонд награда) .....................
30.000,00
-
Шах (организација) ..............
10.000,00
-
Глинени голубови (пехари) ..
5.000,00
 
 
65.000,00
 
Николинци
 
-
Куп Либертате (организација) .......................
10.000,00
 
 
10.000,00
-
Трошкови суђења за манифестације (додатна два дана) .....................................
34.000,00
 
УКУПНО:
674.000,00
4.
ИНВЕСТИЦИЈЕ
 
-
Одржавање објеката (увође-ње струје у објектима) .........
300.000,00
 
УКУПНО:
4.000.000,00
 
 
СЕКРЕТАР СПОРТСКОГ САВЕЗА

Вук Павловић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81