gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Савета за запошљавање општине Алибунар

 На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
        Разрешава се Александар Фаркаш са функције члана Савета за запошљавање општине Алибунар, као представник Националне службе за запошљавање, филијала у Панчеву.
 
Члан 2.
        Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-97/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81