gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку мандата вршиоцима дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар''

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦИМА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје функција вршиоцима дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар::
  1. Горан Марган - председник,

  2. Иван Ђокић - члан,

  3. Жељко Вакиревић – члан,

  4. Дарко Николић – члан,

  5. Иван Вања Лалић – члан.

 
II
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81