gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

 На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 
1.     Белић Предраг разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје Белић Предрагу доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-15/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81