gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку функције заменика председника општине и чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 65. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и Одлуке о разрешењу председника општине Алибунар, број 013-21/2014-06-01 од 17. априла 2014. године,, Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Одлуком о разрешењу председника општине Алибунар, број 013-21/2014-06-01 од 17. Априла 2014. Године престаје функција:
1.   Пинку Димитрију, заменику председника општине Алибунар
2.   Плакаловић Александру, члану Општинског већа општине Алибунар
3.   Ардељан Мариани, члану Општинског већа општине Алибунар
4.   Мургу Костикеу, члану Општинског већа општине Алибунар
5.   Лончар Данијели, члану Општинског већа општине Алибунар
6.   Вујновић Златану, члану Општинског већа општине Алибунар,
7.   Грубанов Златимиру, члану Општинског већа општине Алибунар
8.   Рошу Марину, члану Општинског већа општине Алибунар
9.   Лалић Ивану Вањи, члану Општинског већа општине Алибунар
10.Цветковић Ђорђу, члану Општинског већа општине Алибунар
11.Тијанић Бошку, члану Општинског већа општине Алибунар
12.Ћирић Данилу, члану Општинског већа општине Алибунар.
 
II
         Функција заменика председника општине Алибунар и чланова Општинског већа општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-22/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81