gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         У Управни одбор Фонда за развој општине Алибунар именују се:
1.     Ивица Росић – председник,
2.     Звонко Завишић – члан,
3.     Анита Митровић – члан,
4.     Саша Цветковић – члан,
5.     Дарко Николић – члан.
         Мандат председника и чланова је четири године.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-2/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81