Службени лист општине Алибунар

Одлука о организацији Фестивала ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине, на својој Двадесетпетој  седници одржаној дана 08. априла 2013. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕСТИВАЛА ''ROCKWOOD 2013 – ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

 

  1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Одбора;
  2. Душица Чолић, новинар ''РАДИО ФАР'' Алибунар – заменик председника;
  3. Давид Јовановић, члан Општинског већа Алибунар – члан;
  4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – члан;
  5. Иван Вања Лалић из Алибунара – члан;
  6. Стево Грегуш из Банатског Карловца – члан.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/13-06
Датум: 08. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba