gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар НР

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Четвртој седници, одржаној дана 31. августа 2012. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

НОВИЦА РАДОЈЧИН из Банатског Карловца изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар, на време од четири године.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од 31. августа 2012. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-34/12-06
Датум: 31. август 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81