gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Четвртој седници, одржаној дана 31. августа 2012. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.

II

Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје 31. августа 2012. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-32/12-06
Датум: 31. август 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81