gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о избору члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 45. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Трећој седници, одржаној дана 06. Јула 2012. Године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         КОСТИКЕ МУРГУ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар, на време од четири године.
 
II
         Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од 06. Јула 2012. Године.
 
III
         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-31/12-04
Датум: 06. Јул 2012. Године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81