gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу помоћника председника општине СЦ

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Саша Цветковић, професор одбране из Банатског Карловца, поставља се за помоћника председника општине Алибунар за питања инфраструктуре Општине Алибунар.
         Именовани се поставља на ову функцију почевши од 08. Јуна 2012. Године.
         Помоћник председника општине поставља се у Општинској управи.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 013-21/12-04
Датум: 08. Јун 2012. Гоидне
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81