gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о избору председника Скупштине општине Aлибунар

         На основу члана 38. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Другој седници, одржаној дана 14. Јуна 2012. Године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         ЂУРИЦА ГЛИГОРИЈЕВ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.
 
II
         Мандат председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 14. Јуна 2012. Године.
 
III
         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-30/12-04
Датум: 14. Јун 2012. Године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Цветковић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81