gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о разрешењу председника Скупштине општине Aлибунар

На основу члана 38. Став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Другој седници, одржаној дана 14. Јуна 2012. Године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         НЕЂЕЉКО КОЉОКРАД, одборник Скупштине општине Алибунар, разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
 
II
         Мандат председника Скупштине општине Алибунар престаје 14. Јуна 2012. Године.
 
III
         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-29/12-04
Датум: 14. Јун 2012. Године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Цветковић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81