gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

         ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад,с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81