gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Констатовање престанка мандата одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 11. маја 2008. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 11. МАЈА 2008. ГОДИНЕ

 

I

         Доношењем Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар иазбраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, престаје одборнички мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар од 11. маја 2008. године за следећа лица:

 1. Ђорђе Суса, рођен 1973. године, пољопривредник из Владимировца,
 2. Мирослав Ребић, рођен 1968. године, радник из Банатског Карловца,
 3. Срђан Прванов, рођен 1971. године, аутомеханичар из Иланџе,
 4. Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор физике из Банатског Карловца,
 5. Васа Тодоран, рођен 1961. године, пољопривредни техничар из Локава,
 6. Жељко Танасковић, рођен 1961. године, радник из Банатског Карловца,
 7. Драган Дакић, рођен 1972. године, трговац из Иланџе,
 8. Рајко Арсић, рођен 1957. године, економски техничар из Владимировца,
 9. Звонко Владић, рођен 1976. године, радник из Банатског Карловца,
 10. Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, учитељица из Банатског Карловца,
 11. Зорана Братић, рођена 1986. године, студент из Селеуша,
 12. Симо Почуча, рођен 1953. године, радник из Владимировца,
 13. Никола Бодрожић, рођен 1976. године, пољопривредник из Владимировца,
 14. Виктор Јовановић, рођен 1947. године, ВКВ бравар из Владимировца,
 15. Гордана Пајевић, рођена 1971. године, економиста – оперативни менаџер из Алибунара,
 16. Драгомир Чукић, рођен 1943. године, пензионер из Алибунара,
 17. Дејана Глигоријев, рођена 1982. године, дипломирани економиста из Алибунара.

 

II

         Констатовање престанка мандата објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81