Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду изборне комисије изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 06. маја 2012. године, по већинском изборном систему

На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Општинска изборна комисија Општине Алибунар као изборна комисија Изборне јединице 2 Алибунар на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему подноси Покрајинској изборној комисији
 
И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
 
у изборној јединици 2 АЛИБУНАР
 
 Седница Комисије је одржана дана 08. маја 2012. године.
 
 Седници Комисије присуствују:
 
Комисија је утврдила да је, од укупно 24 бирачких одбора у Изборној јединици, примила изборни материјал од 24 бирачких одбора.
 
Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
 
На основу изборног материјала, утврђено је:
 
 
РЕДНИ БРОЈ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА
ЗАНИМАЊЕ КАНДИДАТА
ГОДИНЕ ЖИВОТА КАНДИДАТА
НАЗИВ
ПРЕДЛАГАЧА
БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОСВОЈИО
1.
ДАКИЋ ДУШАН
предузетник
42
Српска радикална странка
709
2.
ЖУРА ВИОРЕЛ
правник
62
Уједињени региони Србије –
Млађан Динкић
418
3.
КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА
предузетник
48
Избор за бољу Војводину –
Бојан Пајтић
3.671
4.
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН – ШУЦА
наставник
52
Покренимо Војводину – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК)
1.180
5.
МУРГУ АУРЕЛ
пољопривредник
56
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак
1.164
6.
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ
професор
53
Демократска странка Србије
698
7.
ЋУРУВИЈА МИЛАН
економиста
58
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)
2.826
 
         Пошто ниједан од кандидата није добио потребну већину гласова, Комисија одређује да се други круг гласања обави 20.05.2012. године, за следеће кандидате:
1. КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА, предузетник, 48 година, из Иланџе, Милоша Црњанског 108.
Назив предлагача ''Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић''.
 
2. ЋУРУВИЈА МИЛАН, економиста, 58 година, из Алибунара, Трг слободе 5.
Назив предлагача ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)''.
 
Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.
 
Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
 
Број: 013-1-23/12-04
У Алибунару, 08. маја 2012. године
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић, с.р.
 

 

Штампа

FaLang translation system by Faboba