gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Листу кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици 2 Алибунар

На основу лана 33. став 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 13/12), Изборна комисија изборне јединице 2 Алибунар на седници одржаној 22. априла 2012. године утврђује
Pe baza articuolului 33. alineatul 1. al Hotărârii Аdunării Provinciale pentru alegerile deputatului al Adunării Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul official al PAV” numărul 13/12), Comisia elektorală unitatea electorală 2 Alibunar la şedinţa ţinută la data de 22. aprilie 2012. stabileşte
            Podľa článku 33. odstavec 1. Rozhodnutia Pokrajinského zhromaždenia o voľbách poslancov do Zhromaždenia Autonómnej Pokrajine Vojvodine ( ,,Úradnný vestník APV‘‘ číslo 13/12) , Volebná komisia volebnej jednotky 2  Alibunár na zasadnutí održanom 22. apríla 2012. roku určuje
 
 
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 
LISTA CANDIDAŢIILOR
PENTRU ALEGEREA DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA PROVINCIEI
AUTONOME VOIVODINA ÎN UNITATEA ELECTORALĂ 2 ALIBUNAR
 
LISTINU KANDIDÁTOV
PRE VOĽBU POSLANCOV DO ZHROMAŽDENIA AUTONOMNEJ POKRAJINE
VOJVODINE VO VOLEBNEJ JEDNOTKY 2 ALIBUNÁR
 
 
I
За кандидате за избор посланика у изборној јединици 2 Алибунар утврђени су:
Pentru candidaţi alegerea deputatului în unitatea electorală 2 Alibunar sunt stabiliţi următorii:
      Pre kandidátov pre voľbu poslancov vo volebnej jednotky 2 Alibunár určený su:
 
ДАКИЋ ДУШАН, 42 године, предузетник из Иланџе, којег је предложила СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  
DAKIĆ DUŠAN , 42 ani, întreprinzîător din Ilangea, pe care l-a propus PARTIDUL RADICAL SRBESC,
DAKIĆ DUŠAN, 42 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.
 
ЖУРА ВИОРЕЛ, 62 године, правник из Алибунара, којег су предложили УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – Млађан Динкић,
ŽURA VIOREL, 62 ani, iurist din Alibunar, pe care l-a propus REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI – Mladjan Dinkić,
ŽURA VIOREL, 62 rokov, pravnik z Alibunaru, ktorého navrhli  ZJEDNOTENIE REGIONY SRBSKA – Mladjan Dinkić.
 
КОЊОКРАД НЕДЕЉКО – МЕДА, 48 годинa, предузетник из Иланџе, којег је предложила ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Бојан Пајтић,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 ani, intreprinzător din Ilangea, pe care l-a propus ALEERI PENTRU O VOIVODINA MAI BUNA – Bojan Pajtić,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla VOĽBA PRE LEPŠIU VOJVODINU – Bojan Pajtić.
 
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН - ШУЦА, 52 године, наставник из Владимировца, којег је предложила ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛА ВНИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 arni, propunător din Vladimirovac, pe care l-a propus STIMULĂM VOIVODINA – TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârbesc, O Serbie nouă, Mişcarea socialistă, Mişcarea puter – BK i Serbiei),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 rokov, učiteľ z Vladimirovca, ktorého navrhla POHNIME VOJVODINU – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srbská pokroková strana, Nova Srbia, Hnutie socialistov, Hnutie sila Srbska – BK).
 
МУРГУ АУРЕЛ, 56 година, пољопривредник из Алибунара, којег је предложила ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
MURGU AUREL, 56 ani, agricultor din Alibunar, pe care l-a propus LIGA SOCIJAL DEMOCRATĂ A VOIVODINEI – Nenad Čanak,
MURGU AUREL, 56 rokov, poľnohospodár z Alibunáru, ktorého navrhla LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE – Nenad Čanak.
 
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ, 53 године, професор из Банатског Карловца, којег је предложила ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 ani, profesor din Banatski Karlovac, pe care l-a propus PARTODUL DEMOCRAT AL SERBIEI,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 profesor din Banatského Karlovca, ktorého navrhla DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA.
 
ЋУРУВИЈА МИЛАН, 58 година, економиста из Алибунара, кога је предложила ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ĆURUVIJA MILAN, 58 ani, economist din Alibunar, pe care l-a propus IVICA DAČIĆ – PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS),
ĆURUVIJA MILAN, 58 rokov, ekonóm z Alibunáru, ktorého navrhla IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS).
 
II
Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, „Службеном листу општине Алибунар'', средствима информисања и на сајту Општине Алибунар.
Această listă se va publica în locuri publice, în unitatea electorală, în „Buletinul oficial al comunei Alibunar”, în miloacele de informare şi la SAIT-ul comunei Alibunar.
Túto listinu uverejniť na nástenkách vo volebnej jednotky,  ,,Úradnom vestníku obce Alibunár‘‘, mediach a na sajte Obce Alibunar.
 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
COMISIA PENTRU ALEGERI A UNITATII ELECTORALE 2 ALIBUNAR
VOLEBNA KOMISIA VOLEBNEHO MISETA 2 ALIBUNAR
 
 
Број: 013-1-22/12-04
Număru: 013-1-22/12-04
Číslo: 013-1-22/12-04
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
PREŞEDINTELE COMISIEI
Biljana Vragović
                                   PREDSEDA KOMISIE
Biljana Vragović
У Алибунару, 22. априла 2012. године у 10.00 часова
La Alibunar, 22. aprilie 2012 a/c/ la ora 10.00
V Alibunáre, 22. apríla 2012. roku o 10.00 hodin
 
 
 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81