Службени лист општине Алибунар

Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у скупштину општине Алибунар расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници од 21. априла 2012. године у 00.30 часова доноси
Pe baza articolului 26. alineatul 1. al Legii privind Alegerile locale (Monitorul oficial al Republici Serbia numărul 129/2007, 34/10 – al Hotărâri Tribunalului Constitțional și 54/11), Comisia comunală pentru alegeri, la şedinţa care a avut loc la data de 21 aprilie 2012 a.c. la ora 00,30 promulghează   
Podľa článku 26. odsek 1. Zákona o lokálnych voľbách ( vestník  "Службени гласник Републике Србије " číslo 129/2007, 34/10 - Rozhodnutie US a 54/11), Obecná volebná komisia, na zasadnutí 21. apríla 2012. roku o 00.30 hodine prináša
 
           
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
 
D E C I Z I A
PRIVIND STABILIREA LISTEI DE ALEGERI GENERALE PENTRU ALEGERILE DEPUTAȚILOR ÎN ADUNAREA COMUNEI ALIBUNAR
CU DEGRETAREA LA 06 MAI 2012 A.C.
 
ROZHODNUTIE
O USTANOVENIU SÚHRNNEJ  VOLEBNEJ LISTINE
PRE VOĽBY NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE
ALIBUNAR
VYPÍSANÝCH NA 06.MÁJ 2012. ROKU
 
                   
I
Утврђује се Збирна изборна листа за избор за одборнике у Скупштину општине Алибунар и то:
Se stabileşte lista generală pentru alegerea deputaţilor în Adunarea comunei Alibunar şi anume:
      Ustanovuje sa súhrnná volebná listina pre voľby na odborníkov do Zhromaždenia obce Alibunar a to:
 
 

 

1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ                                             
DEMOKRATICKÁ STRANA- Boris Tadić
 
 
Неђељко Коњокрад, 1964. године, предузетник из Иланџе,
Nedeljko Konjokrad născut în anul 1964, întreprinzător  din Ilandža
Neđeljko Konjokrad, narodený 1964. roku, podnikateľ z Ilandže
 
 
Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машиснтва из Банатског Карловца,
Dušan Jovanović născut în anul 1975, inginer mecanic din Banatski karlovac
Dušan Jovanović, narodený 1975. roku, strojný inžinier Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Коматина, рођена. 1975. године, дипломирани правник из Владимировца
Dragana Komatina, născută la anul 1975, jurist licentiate din Vladimirovac
Dragana Komatina, narodená 1975. roku, diplomovaný právnik z Vladimirovca
 
 
Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
Đorđe cvetković, născut în  anul 1982, fizioterapeut înalt din Alibunar
Đorđe Cvetković, narodený 1982. roku, vyšší fyzioterapeut z Alibunára
 
 
Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца
Dimitrije Pinku, născut în anul 1942, agricultor din Nicolinţ
Dimitrije pinku, narodený 1942. roku, poľnohospodár z Nikolincov
 
 
Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава
Mariana Ardeljan, născută în anul 1973, technician economic, din Lokve      
Mariana Ardeljan, narodená 1973. roku, ekonomický technik z Lokve
 
 
Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца
Đorđe Stojan, născut în anul 1973, tehnician agricol din Vladimirovac
Đorđe Stojan, narodený 1973. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца
Aleksandar Plakalović, născut în anul 1973, automehanic, din Banatski Karlovac
Aleksandar Plakalović, narodený 1973.roku automechanik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара
Dragana Tomić, născută în anul 1979, tehnician economic din Alibunar
Dragana Tomić, narodená 1979. roku,ekonomický technik z Alibunára
 
 
Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша
Oktavijan Otonoga, născut în anul 1974, medic-doctor medicinist din Seleuş
Oktavijan Otonoga, narodený 1974. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца,
Nenad Obradović, născut în anul 1986, tehnician agricol din Vladimirovac
Nenad Obradović, narodený 1986 roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара,
Rodika Almažan, născută în anul 1965, profesoară de istorie din Alibunar
Rodika Almažan, narodená 1965. roku, profesor histórie z Alibunára
 
 
Георге Рошу, рођен 1964. године, пољопривредник из Владимирвца,
George Rošu, nšscut în anul 1964, agricultor din Vladimirovac
George Rošu, narodený 1964. roku. poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Пуниша Џелебџић, рођен 1958. године, економиста из Банатског Карловца,
Puniša Dželebdžić,născut în anul 1958, economist din Banatski Karlovac   
Puniša Dželebdžić, narodený 1958. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Надежда Ружојчић, рођена 1973. године, економски техничар из Банатског Карловца
Nadežda Ružojčić, născută în anul 1973, tehnician economic din Banatski Karlovac
Nadežda Ružojčić, narodená 1973. roku, ekonomický technik Z Banátskeho Karlovca
 
 
Ђурица Глигоријев, рођен 1955. године, дипломирани економиста из Алибунара,
Đurica Gligorijev, năacut în anul 1955, economoist licenţiat din Alibunar
Đurica Gligorijev, narodený 1955. roku, diplomovaný ekonóm z Alibunára
 
 
Сава Голубов, рођен 1959. године, пољопривредник из Иланџе,
Sava Golubov, născut în anul 1959, agricultor din Ilangea
Sava Golubov, narodený 1959. roku, poľnohospodár z Ilandži
 
 
Емануела Под, рођена 1979. године, кројач из Владимировца,
Emanuela Pod, născută în anul 1979, croitoare din Vladimirovac
Emanuela Pod, narodená 1979. roku, krajčír z Vladimirovca
 
 
Дарко Чекеревац, рођен 1974. године, професор из Банатског Карловца,
Darko Čekerevac, născut în anul 1974. profesor din Banatski Karlovac
Darko Čekerevac, narodený 1974. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Котруц, рођен 1964. године, електричар из Јаношика,
Milan Kotruc, născut în anul 1964, electrician din Janoşik
Milan Kotruc, narodený 1964. roku, elektrikár z Jánošíka
 
 
Динка Даждеа Кожокар, рођена 1957. године, доктор медицине из Локава,
Dinka Daždea Kožokar, născută în anul 1957, medic, doctor medicinist din Lokve
Dinka Daždea Kožokar, narodená 1957. roku, doktor medicíny z Lokve
 
 
Милован Марилов, рођен 1953. године, пољопривредни техничар из Добрице
Milovanan Marilov, născut în anul 1953, technician agricol din Dobrica
Milovan Marilov, narodený 1953. roku, poľnohospodársky technik z Dobrici
 
 
Пера Мохан, рођен 1972. године, доктор ветерине из Локава
Pera Mohan, născut în anul 1972, medic veterinary din Lokve
Pera Mohan, narodený 1972, roku, doktor veteriny z Lokve
 
2.
„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI  VOJISLAV KOĂTUNICA – ZLATAN VUJNOVIĆ
 ˝ DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA VOJISLAV KOŠTUNICA ˝- Zlatan Vujinović
 
 
 
Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара
Zlatan Vujnović, născut în anul 1960, tehnician economic din Alibuanar
Zlatan Vujnović, narodený 1960. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Војислав Диклић, рођен 1960, године, службеник из Новог Козјака
Vojslav Diklić, născut în anul 1960, funcţionar din Novi Kozjak
Vojislav Diklić, narodený 1960. roku, úradník z Nového Kozjaku
 
 
Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе,
Kristina Kerčoban, născută în anul 1981, studentă din Ilangea
Kristina Kerčoban, narodená 1981. roku, študent z Ilandži
 
 
Сергије Симоновић, рођен 1959. године, радник из Банатског Карловца
Sergije Simonović, născut în anul 1959, muncitor din Banatski Karlovac
Sergije Simonović, narodený 1959. roku, robotník Banátskeho Karlovca
 
 
Павел Стањо, рођен 1962. године, инжењер електронике из Јаношика
Pavel Stanjo, născut în anul 1962, inginer electrotehnic din Janoşik
Pavel Stanjo, narodený 1962. roku, inžinier elektroniky z Jánošíka
 
 
 
Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, наставник разредне натаве из Банатског Карловца
Albina Vukajlović, născută în anul 1962, propunător pe clase din Banatski Karlovac
Albina Vukajlović, narodená 1962. roku, učiteľ triednej výučbe z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Поштин, рођен 1967. године, радник из Добрице,
Saša Poštin, născut în anul 1967, muncitor din Dobrica
Saša Poštin, narodený 1967. roku, robotník z Dobrici
 
 
Миодраг Братић, рођен 1954. године, радник из Селеуша,
Miodrag Bratić, nšscut đn anul 1954, muncitor din Seleuş
Miodrag Bratić, narodený 1954. roku, robotník z Seleuša
 
 
Виореауа Обрадовић, рођена 1969. године, домаћица из Алибунара,
Vioreaua Obradović, născută în anul 1969, gospodină din Alibunar
Vioreaua Obradović, narodená 1969. roku, domáca z Alibunára
 
 
Симо Почуча, рођен 1953. године, аутолимар из Владимировца,
Simo Počuča, născut în anul 1953, tinichigiu din Vladimirovac
Simo Počuča, narodený 1953. roku, autoplechár z Vladimirovca
 
 
Дејан Грујић, рођен 1971. године, инжењер телекомуникација из Алибунара,
Dejan Grujić, născut în anul 1971, inginer telecomunicaţie din Alibunar
Dejan Grujić, narodený 1971. roku, inžinier telekomunikáciou z Alibunára
 
 
Милијана Младеновић, рођена 1992. године, техничар за индустријску фармацетску технологију из Банатског Карловца
Milijana Mladenović născut în anul 1992, tehnician pentru industria farmaceutică  tehnologică din Banatski Karlovac,
Milijana Mladenović, narodená 1992. roku, technik pre priemyselnú farmaceutickú  technológiu z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Ивашку, рођен 1968. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Jon Ivašku, născut în anul 1968, profesor în învăţământul pe clase din Vladimirovac
Jon Ivašku, narodený 1992. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Драгиша Чанчаревић, рођен 1961. године, економиста из Банатског Карловца,
Dragiša Čančarević, născut în anul 1961, economist din Banatski Karlovac
Dragiša Čančarević, narodený 1961. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Петровић, рођена 1959. године, економсита из Банатског Карловца
Mirjana Petrović născută în anul 1959, economistă din Banatski Karlovac,
Mirjana Petrović , narodená 1959. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Слободан Глумац, рођен 1982. године, возач из Владимировца,
Slobodan Glumac, născut în anul 1982, şofer din Vladimirovac
Slobodan Glumac, narodený 1982. roku, šofér z Vladimirovca
 
 
Грујица Илић, рођен 1956. године, професор из Алибунара,
Grujica Ilić, născut în anul 1956, profesor din Alibunar
Grujica Ilić, narodený 1956. roku, profesor z Alibunára
 
 
Горица Трифон, рођена 1956. године, домаћица из Николинаца,
Gorica Trifon, născută în anul 1956, gospodină din Nicolinţ
Gorica Trifon, narodená 1956. roku, domáca z Nikolincov
 
 
Радиша Томић, рођен 1971. године, машинбравар из Банатског Карловца
Radiša Tomić, născut ăn anul 1971, lăcătuş din Banatski Karlovac,
Radiša Tomić, narodený 1971. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Ненад Леро, рођен 1987. године, техничар друмског саобраћаја из Алибунара,
Nenad Lero, născut în anul 1987, tehnician în circulaţie din Alibunar
Nenad Lero, narodený 1987. roku, technik cestnej dopravy z Alibunára
 
 
Милица Дука, рођена 1987. године, студент из Владимировца,
Milan Duka născut în anul 1987, student din Vladimirovac
Milica Duka, narodená 1987. roku, študent z Vladimirovca
 
 
Светозар Крачунов, рођен 1969. године, механичар из Иланџе,
Svetozar Kračunov născut în anul 1969, mecanic din Ilangea
Svetozar Kračunov, narodený 1969. roku, mechanik z Ilandži
 
 
Људмила Устић, рођена 1976. године, студент из Владимировца
Ljudmila Ustić, născutî în anul 1976, studentă din Vladimirovac
Ljudmila Ustić, narodená 1976, študent z Vladimirovca
 
 
 

 

3.
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак
LIGA SOCIALDEMOCRATILOR VOIVODINEI –NENAD ČANAK
LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE-Nenad Čanak
 
 
 
Аурел Мургу, рођен 1956. године, пољопривредник из Алибунара
Aurel Murgu, născut în anul 1956, agricultor din Alibunar
Aurel Murgu, narodený 1956. roku, poľnohospodár z Alibunára
 
 
Петар Сфера, рођен 1968, године, земљорадник из Локава
Petar Sfera născut în anul 1968, agricultor din Lokve
Petar Sfera, narodený 1968. roku, poľnohospodár z Lokve
 
 
Дорина Олар, рођена 1958. године, економски техничар из Алибунара
Dorina  Olar, născută în anul 1958, technician economic din Alibunar
Dorina Olar, narodená 1958. ekonomický technik z Alibunára
 
 
Жељко Додик, рођен 1968. године, радник из Иланџе
Željko Dodik, născut în anul 1968, muncitor din Ilangea
Željko Dodik, narodený 1968. roku, robotník z Ilandži
 
 
Георге Ерина, рођен 1969. године, пољоривредник из Владимировца
George Erina născut ăn anul 1969, agricultor din Vladimirovac
George Erina, narodená 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Биљана Приврацки, рођена 1977. године, трговац из Јаношика
Biljana Privracki născută în anul 1977, comerciantă din Janošik
Biljana Privracki, narodená 1977. roku,  obchodník z Jánošíka
 
 
Дорел Баба, рођен 1963. године, наставник из Селеуша,
Dorel Baba, născut în anul 1963, propunător din Seleuş
Dorel Baba, narodený 1963. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Лориан Љуба, рођен 1989. године, пољопривредник из Николинаца,
Lorian Ljuba născut în anul 1989, agricultor din Nicolinţ
Lorian Ljuba, narodený 1989. roku,  študent z Banátského Karlovca
 
 
Марија Марковић, рођена 1989. године, студент из Банатског Карловца,
Marija Marković, născutî în anul 1989, studentă din Banatski Karlovac
Marija Marković, narodená 1989. roku, študent z Banátskeho Karlovc
 
 
Жељко Стајић, рођен 1981. године, радник из Добрице,
Željko Stajić, născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Željko Stajić, narodený 1981. roku, robotník z Dobrici
 
 
Моника Лацку, рођена 1977. године, трговац из Алибунара
Monika Lacku născută în anul 1977, comerciant din Alibunar
Monika Lacku, narodená 1977. roku, obchodník z Alibunára
 
 
Јон Сфера, рођен 1959. године, радник из Локава
Jon Sfera, nîscut în anul 1959, muncitor din Lokve,
Jon Sfera, narodený 1959. roku, robotník z Lokve
 
 
Алекандар Цинцар, рођен 1978. године, радник из Новог Козјака,
Aleksandar Cincar născut în 1978, muncitor din Novi Kozijak
Aleksandar Cincar, narodený 1978. roku, robotník z Nového Kozjaka
 
 
Вирџил Пенца, рођен 1969. године, радник из Владимировца,
Virdžil Penca, născut în anul 1969, muncitor din Vladimirovac
Virdžil Penca, narodený 1969. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Дијана Станчу, рођена 1986. године, домаћица из Локава,
Dijana Stanču născută în anul 1986, gospodină din Lokve
Dijana Stanču, narodená 1986. roku, domáca z Lokve
 
 
Маријус Попа, рођен 1968. године, наставник из Селеуша
Marius Popa  născut în 1968, propunător din Seleuš,
Marijus Popa, narodený 1968. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Кристина Абаџија, рођена 1988. године, радник из Локава,
Kristina Abadžija născută în anul 1988, muncitoare din Lokve
Kristina Abadžija, narodená 1988. roku, robotník z Lokve
 
 
Виорел Жарков, рођен 1951. године, пензионер из Николинаца
Viorel Žarkov, născut în anul 1951, pensioner din Nicolinţ,
Viorel Žarkov, narodený 1951. roku, penzista z Nikolincov
 
 
Данијел Суса, рођен 1976. године, пољоприврдник из Владимировца
Danijel Susa născut în anul 1976, agricultor din Vladimirovac,
Danijel Susa, narodený 1976. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Дину Лотреан, рођен 1988. године, студент из Локава
Dinu Lotrean, născut în anul 1988, student din Lokve,
Dinu Lotrean, narodený 1988. roku, študent z Lokve
 
 
Сандра Ракић, рођена 1988. године, радник из Банатског Карловца
Sandra Rakić născută în anul 1988, muncitoare din Banatski Karlovac,
Sandra Rakić, narodená 1988. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Милорад Јованов, рођен 1973. године, радник из Иланџе
Milorad Jovanov născut în anul 1973, muncitor din Ilangea,
Milorad Jovanov, narodený 1973. roku, robotník z Ilandži
 
 
Љубинко Попов, рођен 1977. године, руководилац пољопривредних машина из Јаношика
Ljubinko Popov născut în anul 1977, mânuitor al maăinilor agricole din Janoşik
Ljubinko Popov, narodený 1977. roku, vedúci poľnohospodárskej techniky z Jánošíka
 
 

 

4.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI –MLADŽAN DINKIĆ
ZJEDNOTENÉ REGIÓNY SRBSKA-MLAĐAN DINKIĆ
 
 
Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор из Банатског Карловца
Bogdan Pavlović, născut în anul 1957, profesor din Banatski Karlovac
Bogdan Pavlović, narodený 1957. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Горан Сератлић, рођен 1979. године, инжењер прехрамбене технологије из Локава
Goran Seratlić născut în anul 1979, inginer în tehnologia alimentarădin Lokve
Goran Seratlić, narodený 1979. roku, inžinier pre potravinárske technológie z Lokve
 
 
Сања Жебељан, рођена 1982. године, дипломирани правник из Добрице,
Sanja Žebeljan, născută în anul 1982, jurist licenţiat din Dobrica
Sanja Žebeljan, narodená 1979. roku, diplomovaný právnik z Dobrici
 
 
Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава
Adrijana Sfera născută în anul 1975, economist licentiate din Lokve,
Adrijana Sfera, narodený 1975. roku, diplomovaný ekonóm z Lokve
 
 
Драгомир Ивковић, рођен 1971. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца
Dragomir Ivkovic născut în anul 1971, technician agricol din Banatski Karlovac,
Dragomir Ivković, narodený 1971.roku,poľnohospodársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Жарко Петров, рођен 1948. године, возач из Алибунара,
Žarko Petrov născut în anul 1948, şofer din Alibunar
Žarko Petrov, narodený 1948. roku, šofér z Alibunára
 
 
Златко Коларик, рођен 1978. године, правник из Јаношика,
Zlatko Kolarik născut în anul 1978, jurist din Janoşik
Zlatko Kolarik, narodený 1978. roku, právnik z Jánošíka
 
 
Драган Живков, рођен 1987. године, студент из Иланџе,
Dragan Živkov născut în anul 1987, student din Ilangea
Dragan Živkov, narodený 1987. roku, študent z Ilandži
 
 
Слађана Бошчић, рођена 1978. године, дипломирани економсита из Владимировца,
Sladžana Boščić născută în anul 1978, economist licenţiat din Vladimirovac
Slađana Bošćić, narodená 1978. roku, diplomovaný ekonóm z Vladimirovca
 
 
Јон Баба, рођен 1955. године, доктор стоматологије из Селеуша
Jon Baba născut în anul 1955, medic stomatolog din Seleuş
Jon Baba, narodený 1955. roku, doktor stomatológie z Seleuša
 
 
Весна Петровић, рођена 1959. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
Vesna Petrović  născută în anul 1959, soră de calitate din Banatski Karlovac
Vesna Petrović, narodená 1959. roku, zdravotná sestra z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Kristian Djudja născut în anul 1982, profesor în învăţămîntul pe clase din Vladimiroavac
Kristijan Đuđa, narodený 1982. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Вероника Зајка, рођена 1961. године, доктор медицине из Владимировца,
Veronika Zajka născută în anul 1961, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Veronika Zajka, narodená 1961, roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Ремус Берлован, рођен 1961. године, правни техничар из Алибунара,
Remus Berlovan născut în anul 1961, technician jurist din Alibunar
Remus Berlovan, narodený 1961.roku,  právny technik z Alibunára
 
Јосип Царан, рођен 1960. године, адвокат из Банатског Карловца,
Josip Caran născut în anul 1960, avocat din Banatski Karlovac
Josip Caran, narodený 1960. roku, advokát z Banátskeho Karlovca
 
 
Јелена Павловић, рођена 1989. године, техничар друмског саобраћаја из Банатског Карловца,
Jelena Pavlović născută în anul 1989, tehnician de circulaţie  din Banatski Karlovac
Jelena Pavlović, narodená 1989. roku, technik cestovej dopravy z Banátskeho Karlovca
 
 
Виорел Жура, рођен 1950. године, дипломирани правник из Алибунара,
Viorel Zura născut în anul 1950, jurist licentiate din Alibunar
Viorel Žura, narodený 1950. roku, diplomovaný právnik z Alibunára
 
 
Драгана Линдо, рођена 1980. године, доктор медицине из Владимировца,
Dragana Lindo născută în anul 1980, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Dragana Lindo, narodená 1980. roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Александар Олтеан, рођен 1992. године, медицински техничар из Новог Козјака
Aleksandar Oltean născut în anul 1992, tehnician medicinist din Novi Kozjak
Aleksandar Oltean, narodený 1992. roku, zdravotný technik z Nového kozjaku
 
 

 

5.
„ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА''
“STIMULĂM COMUNA ALIBUNAR –TOMISLAV NIKOLIĆ''
PARTIDUL PROGRESIST SRBESC
˝POHNIME OBEC ALIBUNAR - TOMISLAV NIKOLIĆ''
SRBSKA POKROKOVÁ STRANA˝
 
 
 
Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
Predrag Belić născut în anul 1968, întreprinzător particular din Vladimirovac
Predrag Belić, narodený 1968. roku, súkromný podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
Boško Tijanić născut în anul 1966, muncitor din Vladimirovac
Boško Tijanić, narodený 1966. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Зузана Ђукић. рођена 1967. године, педагог из Јаношика
Zuzana Đukić născută în anul 1967, pedagog din Janoşik,
Zuzana Đukić, narodená 1966. roku, pedagóg z Jánošíka
 
 
Новица Радојчин, рођен 1961. године, приватни предузетник – новинар из Банатског Карловца,
Novica Radojčin născut în anul 1961, întreprinzător particular din Banatski Karlovac
Novica Radojčin, narodený 1961. roku, súkromný podnikateľ-novinár z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Вујовић, рођен 1986. године, студнет из Селеуша,
Vladimir Vujović, născut în anul 1986, student din Seleuş
Vladimir Vujović, narodený 1986. roku, študent z Seleuša
 
 
Милка Милошевић, рођена 1963. године, приватни предузетник из Алибунара,
Milka Milošević, născută în anul 1963, întreprinzător particulardin Alibunar
Milka Milošević, narodená 1963.roku, súkromný podnikateľ z Alibunára
 
 
Илије Мндреа, рођен 1969. године, земљорадник из Владимировца,
Ilije Mndrea născut înn anul 1969, agricultor din Vladimiroavac
Ilije Mndrea, narodený 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Зоран Јокић, рођен 1960. године, електроинсталатер из Банатског Карловца
Zoran Jokić, născut în anul 1960, instalater electrician din Banatski Karlovac
Zoran Jokić, narodený 1960. roku, elektroinštalatér z Banátskeho Karlovca
 
 
Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
Vesna Purić, născută în 1986, tehnician economic din Banatski Karlovac
Vesna Purić, narodená 1986. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Корнел Србу, рођен 1961. године, земљорадник из Владимировца,
Kornel Srbu, născut în 1961, agricultor din Vladimirovac
Kornel Srbu, narodený 1961. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Миодраг Митровић, рођен 1955. године, угоститељ из Банатског Карловца
Miodrag Mitrović, născut în anul 1955, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Miodrag Mitrović, narodený 1955. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Смиљана Вујадиновић, рођена 1953. године, васпитач из Банатског Карловца
Smiljana Vujadinović, născută în anul 1953, educatoare, din Banatski Karlovac,
Smiljana Vujadinović, narodená 1953. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Хорват, рођен 1962. године, земљорадник из Добрице,
Sava Horvat născut în anul 1962, agricuiltor din Dobrica
Sava Horvat, narodený 1962. roku, poľnohospodár z Dobrici
 
 
Иван Марковић, рођен 1980. године, аутомеханичар из Владимировца,
Ivan Marković născut în anul 1980, automecanic din Vladimiroavac
Ivan Marković, narodený 1980.roku, automechanik Vladimirovca
 
 
Виореауа Абрахам, рођена 1973. године, педагог из Николинаца,
Vioreaua Abraham născută în anul 1973, pedagog din Nicolinţ
Vioreaua Abraham, narodená 1973. roku, pedagóg z Nikolincov
 
 
Владимир Станков, рођен 1972. године, техничар продаје из Иланџе,
Vladimir Stаnkov născut în anul 1972, tehnician commercialist din Ilandža
Vladimir Stankov, narodený 1972. roku, technik predaju z Ilandža
 
 
Власто Марић, рођен 1970. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца,
Vlasto Marić născut în anul 1970, inginer  agricol  licenţiat din Vladimiroavac
Vlasto Marić, narodený 1970. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Милојка Голубовић, рођена 1973. године, васпитач из Банатског Карловца,
Milojka Golubović, născută în anul 1973, educatoare din Banatski Karlovac
Milojka Golubović, narodená 1973. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Јован Гајић, рођен 1950. године, пензионер из Владимировца,
Jovan Gajić, născut în anul 1950, pensioner din Vladimirovac
Jovan Gajić, narodený 1950. roku, penzista z Vladimirovca
 
 
Станко Крнетић, рођен 1973. године, приватни предузетник из Новог Козјака,
Stanko Krnetić, născut în anul 1973, întreprinzător particular din Novi Kozjak
Stanko Krnetić, narodený 1973. roku, súkromný podnikateľ Nového Kozjaku
 
 
Душица Џелетовић, рођена 1957. године, трговац из Алибунара,
Dušica Dželetović născută în anul 1957, comerciant din Alibunar
Dušica Dželetović, narodená 1957 roku, obchodník z Alibunára
 
 
Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
Siniša Gavrančić născut în anul 1953, tehnician economic din Alibunar
Siniša Gavrančić, narodený 1953. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Мирјана Враговић, рођена 1972. године, конфекционар из Алибунара
Mirjana Vragović, născută în anul 1972, confecţionar din Alibunar
Mirjana Vragović, narodená 1972. roku, konfekčný robotník z Alibunára
 

 

6.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Александар Мартиновић
PARTIDUL RADICAL SRB –DR Аleksandar Martinović
SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA- Dr Aleksandar Martinović
 
 
 
 
Звонко Владић, рођен 1976. године, бравар из Банатског Карловца
Zvonko Vladić, născut în anul 1976, lăcătuş din Banatski Karlovac
Zvonko Vladić, narodený 1976. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Предраг Мајсторовић, рођен 1979. године, елетротехничар из Владимировца
Predrag Majstorović, născut în anul 1979, tehnician electrotehnic din Vladimirovac
Predrag Majstorović, narodený 1979. roku, elektrotechnik z Vladimirovca
 
 
Горанка Миловановић, рођена 1956. године, економски техничар из Алибунара
Goranka Milovanović, născută în 1956, tehnician economic din Alibunar
Goranka Milovanović, narodená 1979, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Михајло Гајић, рођен 1953. године, водоинсталатер из Владимировца
Mihajlo Gajić, născut în anul 1953, instalater al apei din Vladimirovac
Mihajlo Gajić, narodený 1953. roku, vodoinštalatér z Vladimirovca
 
 
Душан Дакић, рођен 1971. године, пољ.техничар из Иланџе
Dušan Dakić,nîscut în anul 1971, tehnician agricol din Ilangea
Dušan Dakić, narodený 1971. roku, poľnohospodársky technik z Ilandži
 
 
Драгица Ракић, рођена 1961. године, економски техничар из Банатског Карловца
Dragica Rakić, nîscută în anul 1961, tehnician economic din Banatski Karlovac
Dragica Rakić, narodená 1961. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драган Линдо, рођен 1952. године, угоститељ из Банатског Карловца
Dragan Lindo născut în anul 1952, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Dragan Lindo, narodený 1952. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Бојан Урбан, рођен 1987. године, аутомехнаичар из Селеуша
Bojan Urban  născut în anul 1987, tehnician mecanic din Seleuş
Bojan Urban, narodený 1987. roku, automechanik z Seleuša
 
 
Драгица Блажевска Васић, рођена 1952. године, дипломирани правник из Банатског Карловца
Dragica Blaževska Vasić, născută în anul 1952, jurist licenţiat din Banatski Karlovac
Dragica Blaževska Vasić, narodená 1952. roku, diplomovaný právnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Јовановић, рођен 1954. године, трговац из Девојачког бунара
Milan Jovanović, născut în anul 1954, comerciant de la Fântâna Fetei-Devojaşki Bunar
Milan Jovanović, narodený 1954. roku, obchodník z Devojačkog bunara
 
 
Дијана Николић, рођена 1987. године. године, филозофски факултет из Владимировца
Dijana Nikolić, născută în anul 1987, facultatea de filozorie din Vladimirovac
Dijana Nikolić, narodená 1987.roku, filozofická fakulta z Vladimirovca
 
 
Боривоје Станишић, рођен 1944. године, радник из Банатског Карловца
Borivoje Stanišić, născut în anul 1944, muncitor din Banatski Karlovac
Borivoje Stanišić, narodený 1944. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Стојаков, рођена 1984. године, медицински техничар из Иланџе
Dragana Stojakov născută în anul 1984, tehnician medicinist din Ilandža
Dragana Stojakov, narodená 1984. roku, medicínsky technik z Ilandži
 
 
Даница Писаров, рођена 1952. године, економски техничар из Алибунара
Danica Pisarov născută în anul 1952, tehnician econoimic din Alibunar
Danica Pisarov, narodená 1952. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Ђокица Бајкановић, рођен 1987. године, конобар из Селеуша
Đokica Bajkanović, născut în anul 1987, chelner din Seleuş
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 
 
Драгана Ђукић, рођена 1970. године, библиотекар из Владимировца
Dragana Đukić, născută în anul 1970, bibliotecară din Vladimirovac
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 

 

7.
''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)''
''IVICA DAČIĆ –PARTIDUL SOCIALIST AL SEBIEI   PSS''
''Ivica Dačić - SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS)''
 
 
 
Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара
Milan Čuruvija născut în anul 1954, economist din Alibunar
Milan Ćuruvija, narodený 1954. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца
Dejan Vasiljević născut în anul 1971, tehnician mecanic din Banatski Karlovac
Dejan Vasiljević, narodený 1971. roku, technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца
Marjana Didanović născută în anul 1973, tehnician farmaceutic din Vladimirovac
Mirjana Didanović , narodená1973. roku, farmaceut z Vladimirovca
 
 
Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара
Milan Videkanić născut la anul 1962, tehnicican economic din Alibunar
Milan Videkanić, narodený 1962. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Живанко Гојков, рођен 1941. године, пензионер из Добрице
Živanko Gojkov născut în anul 1941, pensioner din Dobrica
Živanko Gojkov, narodený 1941. roku, penzista z Dobrici
 
 
Јелена Ивановић, рођена 1971. године, хемијски техничар из Банатског Карловца
Jelena Ivanović născută în anul 1971, tehnician chimist din Banatski Karlovac
Jelena Ivanović, narodená 1971. roku, chemický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Радивоје Циврић, рођен 1964. године, електротехничар из Банатског Карловца
Radivoje Civrić născut în anul 1964,  tehniican electrotehnic din Banatski Karlovac
Radivoje Civrić, narodený 1964. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Вељко Кркобабић, рођен 1973. године, механичар из Владимировца
Veljko Krkobabić născut în anul 1973 mehanic din Vladimirovac
Veljko Krkobabić, narodený 1973. roku, mechanik z Vladimirovca
 
 
Љубица Обрадовић, рођена 1984. године, професор румунског језика из Владимировца
Ljubica Obradović născută în 1984, profesoară de limba română din Vladimirovac
Ljubica Obradović, narodená 1984. roku, profesor rumunského jazyka z Vladimirovca
 
 
Милован Терзић, рођен 1938. године, земљорадник из Банатског Карловца
Milovan Terzić născut în anul 1938, agricultor din Banatski Karlovac
Milovan Terzić, narodený 1938. roku, poľnohospodár z Banátskeho Karlovca
 
 
Младен Ћурувија, рођен 1984. године. године, васпитач из Селеуша
Milan Čuruvija născut în anul 1984, educator din Seleuš
Mladen Ćuruvija, narodený 1984. roku, vychovávateľ z Seleuša
 
 
Весна Варагић, рођена 1979. године, правник из Николинаца
Vesna Varagić născută în anul 1979, jurist din Nicolinţ
Vesna Varagić, narodená 1979. roku, právnik z Nikolincov
 
 
Предраг Лукић, рођен 1968. године, машински техничар из Владимировца
Predrag Lukić, născut în anul 1968, tehnician mecanic din Vladimirovac
Predrag Lukić, narodený 1968. roku, technik z Vladimirovca
 
 
Мирко Враговић, рођен 1963. године, економски техничар из Алибунара
Mirko Vragović, născut în anul 1963, tehnician economic din Alibunar
Mirko Vragović, narodený 1963. roku, ekonomický techniky z Alibunára
 
 
Сања Клабец, рођена 1965. године, економски техничар из Алибунара
Sanja Klabec născută în anul 1965, tehnician economic din Alibunar
Sanja Klabec, narodená 1965. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Данијел Марган, рођен 1970. године, пољопривреднни техничар из Владимировца
Danijel Margan născut în anul 1970, tehnician agricol din Vladimirovac
Danijel Margan, narodený 1970. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Војислав Поповић, рођен 1990. године, студент из Селеуша
Vojislav Popović născut în anul 1990, student din Seleuş
Vojislav Popović, narodený 1990. roku, študent z Seleuša
 
 
Богољуб Петровић, рођен 1940. године, земљорадник из Банатског Карловца
Bogoljub Petrović născut în anul 1940, agricultor din Banatski Karlovac
Bogoljub Petrović, narodený 1940. roku, poľnohospodár z Banatského Karlovca
 
 
Снежана Вукашиновић, рођена 1962. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Snežana Vukašinović născujtă în anul 1962, tehnican veterinar din Banatski Karlovac
Snežana Vukašinović, narodená 1962. roku, veterinársky technik  z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Бреу, рођен 1953. године, инжењер технологије из Иланџе
Sava Breu născut în anul 1953, inginer în tehnologie din Ilangea
Sava Breu, narodený 1953. roku, inžinier technológie z Ilandži
 
 
Богдан Станков, рођен 1988. године. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Bogdan Stankov născut în anul 1988, tehniican agriocl din Novi Kozjak
Bogdan Stankov, narodený 1988. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Ана Криж, рођена 1969. године, виши радиолошки техничар из Јаношика
Ana Križ născută în anul 1969, tehnican radiolog din Janoşik
Ana Križ, narodená 1969. roku, vyšší rádiologický technik z Jánošíka
 
 
Лавинел Мургу, рођен 1967. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Николинаца
Lavinel Murgu născut în anul 1967 inginer agricol  licenţiat din Nicolinţ
Lavinel Murgu, narodený 1967. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Nikolincov
 
 
 

 

8.
„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“ – Расим Љајић
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL SERBIEI – RASIM LJAJIĆ ˝SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ PARTIA SRBSKA˝ - Rasim Ljajić
 
 
 
 
Арпад Коршош, рођен 1943. године, дипломирани математичар – професор из Алибунара
Arpad Koršoš,născut în anul 1943, matematiciar licenţiat profesor din Alibunar
Arpad Koršoš, narodený 1943. roku, diplomovaný matematik-profesor z Alibunára
 
 
Ђурица Белић, рођен 1968. године, хемијски техничар из Алибунара
Đurica Belić născut în anul 1968, tehnician chimic din Alibunar
Đurica Bjelić, narodený 1968. roku, chemický technik z Alibunára
 
 
Јелена Којић, рођена 1953. године, дипломирани биохемичари из Алибунара
Jelena Kojić  născută în anul 1953, biohemiciar licenţiat  din Alibunar
Jelena Kojić, narodená 1953.roku, diplomovaný biochemik z Alibunára
 
 
Др Николаје Јакоб, рођен 1945. године, лекар из Алибунара
Dr Nikolaje Jakob născut în anul 1945, medic din Alibunar
Dr Nikolaje jakob, narodený 1945.roku, lekár z Alibunára
 
 
Трајан Романовић – Беби, рођен 1949. године, дипломирани правник – адвокат из Алибунара
Trajan Romanović – Bebi născut în anul 1949, jurist licenţiat avocat din Alibunar
Trajan Romanović - Bebi, narodený 1949. roku, diplomovaný právnik-advokát z Alibunára
 
 
Беба Шуљагић, рођена 1961. године, дипломирани економиста из Банатског Карловца
Beba Šuljagićnăscută în 1961, economist licenţiat din Banatski Karlovac
Beba Šuljagić, narodená 1962. roku, diplomovaný ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Секешан, рођен 1971. године, инструктор вожње из Владимировца
Saša Sekešan născut în anul 1971, instructor în circulaţie din Vladimirovac
Saša Sekešan, narodený 1971. roku, inštruktor riadenia z Vladimirovca
 
 
Др Паун Марина, рођен 1957. године, лекар специјалиста из Селеуша
Dr Paun Marina născut în anul 1957, medic specialist din Seleuş
Dr Paun Marina, narodený 1957. roku, lekár špecialista z Seleuša
 
 
Даринка Николић, рођена 1957. године, економски техничар из Банатског Карловца
Darinka Nikolić născută în 1957, tehnician economic din Banatski Karlovac
Darinka Nikolić, narodená 1957. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Хућка, рођен 1961. године, медицински техничар из Јаношика
Vladimir Hućka născut în anul 1961, tehnician medicinist din Janoşik
Vladimir Hućka, narodený 1961. roku, medicínsky technik z Jánošíka
 
 
Драган Ђурађевић, рођен 1967. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Dragan Đurađević născută în anul 1967, tehnician veterinar din Banatski Karlovac
Dragan Đurađević, narodený 1967. roku, veterinársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Бранкица Буљубашић, рођена 1970. године, трговац из Селеуша
Brankica Buljubašić născută îm anul 1970, comerciant din Seleuş
Brankica Buljubašić, narodená 1970. roku, obchodník z Seleuša
 
 
Петар Давидовић, рођен 1961. године, наставник из Владимриовца
Petar Davidović năsut în anul 1961, propunător din Vladimirovac
Petar Davidović narodený 1961. roku, učiteľ z Vladimirovca
 
 
Михај Пинтор, рођен 1945. године, виша стручна спрема из Локава
Mihaj  Pintor născut în anul 1945, şcoală superioară înaltă din Lokve
Mihaj Pintor, narodený 1945. roku, vysokoškolské vzdelanie z Lokve
 
 
Оливера Цицовић, рођена 1981. године, виша економска из Банатског Карловца
Olivera Cicović născută în 1981, şcoala economică superioară din Banatski Karlovac
Olivera Cicović, narodená 1981. roku, vyššia ekonomická z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Чолока, рођен 1951. године, пољопривредни техничар из Николинаца
Jon Čoloka născut în anul 1951, tehnican agricol din Nicolinţ
Jon Čoloka, narodený 1951. roku, poľnohospodársky technik z Nikolicov
 
 
Милош Цукавац – Цуле, рођен 1951. године, електромеханичар из Банатског Карловца
Miloš Cukavac – Cule născut în anul 1951, tehnician electrotehnic din Banatski Karlovac
Miloš Cukavac-Cule, narodený 1951. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Гагес, рођена 1985. године, радник из Добрице
Mirjana Gagec născută în anul 1985, muncitoare din Dobrica
Mirjana Gagec, narodená 1985. roku, robotník z Dobrici
 
 
Светислав Богојев, рођен 1964. године, вш.тех.служба из Алибунара
Svetislav Bogojev născut în anul 1964, serviciul tehnicînalt din Alibunar
Svetislav Bogojev, narodený 1964. roku, vš. teh. služba z Alibunára
 
 
Данијел Берлован, рођен 1986. године, инжење менаџмента из Банатског Карловца
Danijel Berlovan născut în 1986, inginer menagement din Banatski Karlovac
Danijel Berlovan, narodený 1986. roku, inžinier riaditeľstva z Banátskeho Karlovca
 
 
Лидија Станимировић, рођена 1971. године, апсолвент права из Албинара
Lidija Stanimirović născută în anul 1971, jurist apsolvent din Alibunar
Lidija Stanimirović, narodená 1971. roku, absolvent práv z Alibunára
 
 
Иван Ружић, рођен 1984. године, металостругар из Банатског Карловца
Ivan Ružić născut în anul 1984, strungar din Banatski Karlovac
Ivan Ružić, narodený 1984. roku, sústružník z Banátskeho Karlovca
 
 
Лазар Томаш, рођен 1981. године, радник из Добрице
Lazar Tomaš născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Lazar Tomaš, narodený 1981.roku, robotník z Dobrici
 
 
 

 

9.
„Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“ – Др Николаје Марина
ČEDOMIR JOVANOVIĆ –MIŞCAREA  (LDP   SPO)  - DR NIKOLAJE MARINA
˝Čedomir Jovanović - OBRAD (LDP-SPO)˝ - Dr Nikolaje Marina
 
 
 
Др Николаје Марина, рођен 1963. године, доктор медицине из Селеуша
Dr Nikolaje Marina născut în anul 1963, medic doctor medicinist din Seleuş
Dr Nikolaje Marina, narodený 1963. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Зоран Лазић, рођен 1972. године, предузетник из Владимировца
Zoran Lazić născut în anul 1972, întreprinyător  din Vladimirovac
Zoran Laziíc. narodený 1972. roku, podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Маријана Радуловић, рођена 1967. године, хемијски аналитичар из Банатског Карловца
Marijana Radulović născută în 1967, analiticiar chimic din Banatski Karlovac
Marijana Radulović, narodená 1967. roku, chemický analytik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Поповић, рођен 1981.  године, угоститељ из Банатског Карловца
Milan Popović născut îm 1981, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Milan Popović, narodený 1981. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристиан Мунћан, рођен 1979. године, професор из Локава
Kristian Munćan născut în 1979 profesor din Lokve
Kristian Munćan, narodený 1979. roku, profesor z Lokve
 
 
Кристина Божин, рођена 1953.године, дипломирани инжењер хортикултуре из Алибунара
Kristina Božin  născută în 1953, inginer licenţiat hortiocultură  din Alibunar
Kristina Božin, narodená 1953. roku, diplomovaný inžinier hortikultúry z Alibunára
 
 
Живко Ђурковић, рођен 1956. године, грађевински техничар из Банатског Карловца
Živko Đurković născut în 1956, tehnician în constructii din Banatski Karlovac
Živko Đurković, narodený 1956. roku, stavebný technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Бугарин, рођен 1947. године, инжињер електротехнике из Иланџе
Zoran Bugarin  născut în 1947, inginer electritehnic din Ilangea
Zoran Bugarin, narodený 1947. roku, inžinier elektrotechniky z Ilandži
 
 
Јасмина Петровић, рођена 1965. године, дипломирани инжењер електротехнике из Владимировца
Jasmina Petrović născută în 1965, inginer  electrotenice  licenţiar din Vladimirovac
Jasmina Petrović, narodená 1965. roku, diplomovaný inžinier elektrotechniky z Vladimirovca
 
 
Трајан Барбу, рођен 1951. године, економиста из Владимировца
Trajan Barbu născut în anul 1951, economist din Vladimiroavac
Trajan Barbu, narodený 1951. roku, ekonóm z Vladimirovca
 
 
Александар Албрехт, рођен 1966. године, грађевински столар из Алибунара
Aleksandar Albreht născut in 1966 tîmplar în construcţii din Alibunar
Aleksandar Albreht, narodený 1966. roku, stavebný stolár z Alibunára
 
 
Љиљана Лазаревић, рођена 1963. године, геодетски техничар из Владимировца
Ljiljana Lazarević născută în 1963, tehnician geodezic din Vladimirovac
Ljiljana Lazarević, narodená 1963. roku, geodetický technik z Vladimirovca
 
 
Љубиша Маринковић, рођен 1943. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца
Ljubiša Marinković născut în anul 1943, inginer agricol licenţiat din Vladimirovac
Ljubiša Marinković, narodený 1943. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Владе Јоловић, рођен 1958. године, економиста из Алибунара
Vlade Jolović născut în anul 1958, economist din Alibunar
Vlade Jolović, narodený 1958. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Андреа Барбу, рођена 1990. године, економски техничар из Владимировца
Andrea Barbu  născută în 1990, tehnician economic din Vladimiroavac
Andrea Barbu, narodená 1990. roku, ekonomický technik z Vladimirovca
 
 
Павел Павловиц, рођен 1977. године, бравар из Јаношика
Pavel Pavlovic  născut în anul 1977, lăcătuş din Janoşik
Pavel Pavlovic, narodený 1977. roku, zámočník z Jánošíka
 
 
Милорад Лалић, рођен 1950. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Milorad Lalić născut în 1950, tehnician agricol din Novi Kozjak
Milorad Lalić, narodený 1950. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Милка Милутиновић, рођена 1951. године, пензионер из Банатског Карловца
Milka Milutinović născută în 1951, pensioner din Banatski Karlovac
Milka Milutinović, narodená 1951. roku penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Василић, рођен 1954. године, пензионер из Банатског Карловца
Zoran Vasilić născut în 1954, pensioner din Banatski Karlovac
Zoran Vasilić, narodený 1954. roku, penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Спасић, рођена 1987. године, економски техничар из Иланџе
Dragana Spasić născută în 1987, tehnician economist din Ilangea
Dragana Spasić, narodená 1987. roku, ekonomický technik,z Ilandži
 
 
Мирослав Танкосић, рођен 1975. године, пољопривредник из Владимировца
Miroslav Tankosić născut în 1975, agricultor din Vladimirovac
Miroslav Tankosić, narodený 1975. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар”.
Această Decizie va fi publicată în Buletinul oficial al comunei Alibunar.
Toto rozhodnutie uverejniť v ˝Службеном листу општине Алибунар".
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
COMISIA COMUNALĂ PENTRU ALEGERI
A COMUNEI ALIBUNAR
OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
OBCE ALIBUNÁR
 
                       
Број: 013-2-70/12-04
Numărul: 013-2-70/12-04
Číslo: 013-2-70/12-04
 
У Алибунару, 21. априла 2012. године
La Alibunar, 21 aprilie 2012 a.c.
V Alibunáre, 21. apríla 2012. roku
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
 
                                                                                  PRȘEDINTELE COMISIEI
                                                                                                             Biljana Vragović
 
PREDSEDA KOMISIE
                                                                                               Biljana Vragović
 
 
 

 

Штампа

FaLang translation system by Faboba