gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању привременог органа месне заједнице Иланџа

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама на територији Општине Алибунар, бр. 015-1/12-04 од 09. марта 2012. године, Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА
 
I
         Именује се Привремени орган Месне заједнице Иланџа (у даљем тексту: Привремени орган) у саставу:
  1. Сава Голубов - председник,
  2. Живојин Прванов - члан,
  3. Недељко Коњокрад - члан,
  4. Зоран Стојшин - члан,
  5. Златимир Грубанов - члан.
 
II
         Привремени орган вршиће функцију Савета Месне заједнице Иланџа до конституисања новог Савета Месне заједнице Иланџа.
         Привремени орган има права и обавезе Савета Месне заједнице Иланџа.
 
III
         Председник Скупштине општине Алибунар расписаће изборе за Савет Месне заједнице Иланџа у року од три месеца од дана именовања Привременог органа.
 
IV
         За свој рад Привремени орган одговоран је Скупштини општине Алибунар.
 
V
         Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-2/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81