gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о Lокалном акционом плану запошљавања у општини Aлибунар за 2011. годину

На основу члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној дана 17. децембра 2010. године усваја

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ

Усваја се Локални акциони план запошљавања у општини Алибунар за 2011. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81