gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници, одржаној дана 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

            ЂОРЂЕ ДРНДАРЕВИЋ из Банатског Карловца разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар.

 

II

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-66/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р. 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81