gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар за 2010. годину

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетдругој седници одржаној дана 30. јула 2010. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' из Алибунара, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 15/2010 од 27. јула 2010. године.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-12/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                       Душан Јовановић, с.р.

 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81