gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за 2010. годину

          На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 14. јула 2010. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
ЗА 2010. ГОДИНУ
 

         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' из Иланџе, који је усвојио Управни одбор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, број 18/2010 од 09. јула 2010. године.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-11/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81