gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Север Иланџа“ Иланџа у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа  (''Службени лист општине Алибунар'' број 1/10) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л У К  У
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕВЕР ИЛАНЏА“ ИЛАНЏА У ОСНИВАЊУ

 

 

            У Управни одбор Јавног комуналног предузећа „СЕВЕР ИЛАНЏА“ Иланџа у оснивању именују се:

  1. Дарко Николић – председник,
  2. Миленко Лалић – члан,
  3. Златимир Грубанов – члан,
  4. Синиша Дрндарски - члан
  5. Душан Поповић - члан

            Именовани ће ову функцију обављати до именовања управног одбора, а након регулисања статуса  фирме и доношења свих потребних правних аката.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-7/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81