gore

  • Baner Optina Alibunar

Мандатно-имунитетска комисија

Мандатно-имунитетска комисија разматра уверења о избору одбоника и Извештај општиснке изборне комисије у случају престанка мандата одборника пре рока на који је изабран, ради утврђивања редоследа на листама кандидата и права подносиоца изборних листа о распореду одборничких мандата, врши потврђивање мандата одборницима који су на овај начин стекли мандат, разлоге за престанак мандата појединих одборника. питање примене имунитиета одборника у случајевима предвиђеним законом и Статутом и друга питања везана за мандат одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника, ова Комисија радни на начин и по поступку предвиђеним овим Пословником за рад Верификационе комисије .
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81