gore

  • slika 3
  • Slika1
  • slika 2
  • 111baner Njiva 1600x1200

Општинско веће

Општинско веће је колегијални орган који сарађује са председником општине на спровођењу политике Скупштине општине.

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и чланови. Чланове већа бира скупштина на предлог председника општине, који председава Већем. Генерално, чланови већа имају своја ресорна задужења по секторима од значаја за локалну самоуправу.

Веће општине Алибунар броји 10 чланова.