gore

 • slika 3

Секретаријат за привреду, јавне службе и развој

Опис послова

Привреда:
 • пољопривреда,
 • задругарство,
 • шумарство,
 • водопривреда,
 • туризам,
 • угоститељство,
 • општинске робне резерве,
 • снабдевање грађана.
Опште потребе грађана:
 • предшколско, основно и средње образовање,
 • примарна здравствена заштита,
 • социјална заштита,
 • друштвена брига о деци,
 • култура,
 • физичка култура,
 • информисање,
 • збрињавање избеглица,
 • борачко-инвалидска заштита.
Остали послови
 • укупни развој (привреде и јавних служби),
 • припрема предлога пројеката из сопственог делокруга рада.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81