Начелник Oпштинске управе

Општинском управом руководи начелник. За свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о Општинској управи.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Опис послова

Штампа

FaLang translation system by Faboba