gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за репрезентацију

На основу члана 57. и 116 .Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 29.11.2018.године, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За ЈН бр. 404-102/2018-04
1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг Слободе бр .4, Алибунар, интернет страница Наручиоца www.alibunar.org.rs;
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4. Опис предмета набавке: Набавка добара – набавка репрезентације за потребе општине Алибунар
5. Уговорена вредност: 500.000,00 дин. без ПДВ-а односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом

 

Цео текст Обавештења можете преузети у ".pdf" формату. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81