gore

  • Baner Optina Alibunar

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Годишњи план рада инспекцијског надзора зжс за 2021. годину

Сагласност - годишњи план зшс за 2021. годину


 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЗА 2019. год.

ЗАКОН О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА 2015. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА 2013. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2018. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИОД БУКЕ 2010. год.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 2018. год.

ЗАКОН О ИНСП. НАДЗОРУ 95-18

ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 2018. год

ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА 2015. год

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗЖС 2020. год

ПРАВИЛНИК И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАЦ И ЛОК РЕГИСТРА ИЗВ ЗАГ 2016. год

СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ ЗА ИНСПЕКЦИЈИСКИ НАДЗОР

ТАБЕЛА НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81