gore

  • Baner Optina Alibunar

Локална самоуправа

Закључак Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 20. марта 2012. године доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

  1. Приликом подношења кандидатуре групе грађана из члана 18. Закона о локалним изборима, да би споразум о оснивању групе грађана био пуноважан, неопходно је да постписи оснивача буду оверени код суда или надлежног општинског органа.
  2. Споразум сачињен противно тачки  1. овог Закључка сматраће се неважећи.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНA КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
у Алибунару, дана 20. марта 2012. године
Број: 013-2-19/12-04
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81