gore

 • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 65 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

stvoriti tim koji ce davati rezultateSednica je održana 30.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).         

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće Opštine Alibunar donelo je sledeća akta:

-       Utvrdilo je predlog Odluke o  pristupanju promeni Statuta Opštine Alibunar i uputilo predlog Skupštini Opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. Inače razlog donošenja Odluke o promeni Statuta Opštine Alibunar je usklađenost sa novim izmenama i dopunama Zakona o lolalnoj samoupravi.

Настави са читањем

Izveštaj sa 64 sednice Opštinskog veća Opštine Alibunar

SEDNICA OV OPSTINE ALIBUNARSednica je održana 24.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Opštinsko veće razmatralo je i jednoglasno donelo sledeće:

-   Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu. Odlukom predsednika Opštine Alibunar o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu predlaže se sprovođenje javne nabavke male vrednosti za nabavku goriva za potrebe organa Opštine Alibunar. Procenjena vrednost javne nabavke je 3.000.000,00 dinara sa PDV-om sa periodom važenja zaključenog Ugovora od 12 meseci.

GRAĐEVINSKI PAKETI ZA 16 PORODICA

Dusan Dakic predsednik opstine AlibunarDana 30. jula u Alibunaru je svečano uručeno 16 ugovora za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Alibunar. Ovom prilikom korisnici su dobili po paket vredan od 4500 do 9000 eura. Dobilo ga je osam porodica u Banatskom Karlovcu, tri u Alibunaru, po dve porodice u Vladimirovcu i Novom Kozjaku i jedna u Nikolincima.

Настави са читањем

Imenovano novo opštinsko rukovodstvo

DUSAN DAKIC Predsednik opstine AlibunarNa 23. sednici Skupštine opštine Alibunar održanoj 13. jula 2018. godine, na predlog odborničke grupe SNS za predsednika opštine Alibunar izabran je inženjer poljoprivrede Dušan Dakić. Na funkciju zamenika predsednika opštine izabran je Milan Ćuruvija dok će funkciju predsednika Skupštine Opštine Alibunar ubuduće vršiti Neđeljko Konjokrad.

SAOPŠTENJE - Kratkoročni poremećaj u isporuci prirodnog gasa u Vladimirovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u Vladimirovcu, da će zbog radova na povezivanju novoizgrađenog dela gasovoda sa postojećom instalacijom magistralnog gasovoda MG-01 , doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak i utorak, 30.07.2018. i 31.07.2018. godine u periodu od 07:00 do 19:00 časova.

Ukoliko se radovi završe ranije, isporuka gasa u pomenutim naseljima može biti nastavljena i pre predviđenog termina.

Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Vladimirovcu, da imaju razumevanja za navedene radove.

Novi Sad, 27. jul 2018. Godine

Služba za odnose s javnošću i marketing

IZVEŠTAJ SA 63. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. jula  2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Настави са читањем

Dani Novog Kozjaka 2017

dani novog kozjaka 2017Na teritoriji opštine Alibunar tokom letnje sezone organizuju se mnogobrojne manifestacije, kako za ljubitelje ovakvih dešavanja iz našeg kraja, tako i za sve brojnije goste naše opštine. Jedna od posećenijih manifestacija je i tradicionalna manifestacija Dani Novog Kozjaka.

Настави са читањем

Karlovački dani i proslava Petrovdana 2017.

karlovacki dani i proslava petrovdana 2017Petrovdan je crkveni i narodni praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru. Poštujući tradiciju našeg naroda, tim povodom se na teritoriji opštine Alibunar obeležava ovaj praznik, a cnetralna proslava Petrovdana održana je u Banatskom Karlovcu. 

Настави са читањем

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2026. године

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''АЛИБУНАР''

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Број: 185/17

Датум: 27. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 45. став 1. тачка1.)Пречишћеног текст  одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунарради усклађивања са Законом о јавним предузећимаброј023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године,члана19. став 1.тачка1.)Пречишћеног текстаСтатута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број876/16 од 29. новембра 2016. године,Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од27.децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017.-2026. годинa.

Члан 2.

План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивица Росић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15

26310 АЛИБУНАР

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ЗАПЕРИОД2017. - 2026. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD

ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

Алибунар,фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
 6. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
 7. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
 8. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
 9. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 10. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ  И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 12. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
 13. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
 14. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

4932– Такси превоз

4939– Остали превоз путника у копненом саобраћају

5210 – Складиштење

5221– Услужне делатности у копненом саобраћају

5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

4520 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

      

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именованиРешењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.

 1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:

 1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
 2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015);
 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
 7. Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 8. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
 9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
 10. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
 11. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
 12. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 13. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон,  142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
 14. Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
 15. Одлука о промени Оснивачког актаЈавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“изАлибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број22/16);
 16. Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број38/2016);
 17. Правилник о организацији и систематизацији радних местаброј 52/16 од 25. јануара 2016.године;
 18. Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
 19. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања  са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
 20. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
 21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
 22. Уредба о начину и контроли обрачунаи исплатезарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број27/2014).
 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:

 1. Руководилац предузећа
 2. Одсек за заједничке послове
 3. Радна јединица за возаче

Делокруг Руководиоца предузећа је:

-         Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.

Делокруг Одсека за заједничке послове је:

-         врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,

-         организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,

-         обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,

-         врши и друге послове по налогу Директора.

Делокруг Радне јединице за возаче је:

-         врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,

-         обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,

-         врше и друге послове по налогу Директора.

Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.  

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:

 1. Директор.......................................................................................................................ссс
 2. Послови радних односа и послови јавних набавки..................................................всс
 3. Шеф рачуноводства....................................................................................................всс
 4. Административни радник............................................................................................ссс
 5. Портир............................................................................................................................нк
 6. Возач (D и Bкатегорије)..........................................................................................ссс/нк
 7. Диспечер......................................................................................................................ссс
Редни број Опис Број запослених
 

По организационим јединицама:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1

3

9

2. Број систематизованих радних места 7
3. Број запослених по кадровској евиденцији 13
4.

По школској спреми и занимању:

-         НК

-         ССС

-         ВСС

 
5.

По броју попуњених/ упражњених радних места:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1/0

3/1

9/0

 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.

 1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке оповеравању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунари превоза одређених категорија становништва сатериторије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.

У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Располажемо следећим возним парком:

Ред. број Регистарски број Назив произвођач возила Тип возила Фабрички број мотора/шасија
1.

PA 059-FA

FIAT

370 12 25

Аутобус ZCF702L1001007740
2. PA 067-ĐC

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915673
3. PA 071-SJ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915672
4. PA 071-ŠČ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915671
5. PA 088-ZJ MERCEDES BENZ INTEGO Аутобус WEB62700013500126
6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339
7. PA 087-OA SETRA S 215 UL Аутобус WKK17900001018443
8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642
9. PA 075-ŽS FIAT DUCATO MAXI L4H2 2.3 JTD Аутобус ZFA25000002122661
10. PA 070-OH FIAT DUCATO Путничко ZFA24400007217569
11. PA 073-CH VOLKSWAGEN CADDY Теретно возило WV1ZZZ2KZ5X016486

Планиране инвестиције предузећа у периоду 2017. – 2026. године:

-         Замена комплетног возног парка (8 аутобуса и 1 минибус).

 1. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. Предвиђено је да се у програме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.

Возни парк ЈАТП – а чини 8 (осам) аутобуса и  1 (један) минибус, циљ оснивача је побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине.

Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници сматра се и испуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП – а.

У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног простора за рад помоћних служби ЈАТП – а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног простора са помоћном радионицом.

 1. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/14).

 1. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавања у склaду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 814/16 – одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Радна јединица за возаче тренутно запошљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у предстојећем периоду.       

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту.

 1. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2017. години очекује се потпуно укидање средства из буџета општине Алибунар - субвенције за гориво.

 1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2017. годину) да издвојимо средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху.

Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2017. годину.

 1. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ

Службена путовања, као ни спозорство нисмо предвидели Финансијским планом, док  су средства за репрезентације и рекламе предвиђена Финансијким планом.

 1. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС

Накнада члановима Надзорног одбора износи 396.000,00 динара на годишњем нивоу. Накнаде примају чланови Надзорног одбора из редова оснивача.

Износ средстава који ће се уплатиту у буџет РС у 2017. години износи 981.060,00 динара, док за период до 2026. године исти износ биће промењен у складу са законом.

 1. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Предузеће планирана да у периоду од 2017. - 2026. године обогати возни парк следећим возилима:

Редни број Основне карактеристике возила 2019. година 2021. година 2022. година 2024. година 2026. година Образложење
1. Аутобус 1 1 2 2 2 Замена старих возила
2. Минибус / 1 / 1 / Замена старих возила
 1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Као релативно младо предузеће са поприлично старим и дотрајалим возним парком успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота наших грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у сусрет када је потребан превоз спортским и културно - уметничким друштвима. Ту су и сви наши остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач.

План нам је да у предстојећем периоду заменимо комплетан возни парк путем донације из иностранства чиме бисмо га подмладили и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга.

Д И Р Е К Т О Р

Звонко Завишић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину - Преузмите ПДФ фајл

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Aлибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 33/2016), Кадровског плана општинске управе општине Алибунар, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 35.  седници одржаној дана 30.06.2017. године, донело је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи у члану 6. иза  става 1. додаје се став 2. који гласи: „Ради стручног оспособљавања у Општинској управи могу се примити лица која су завршила високу, вишу и средњу школу као и приправници. Одлуку о пријему приправника доноси и распоређивање врши начелник Општинске управе.''

Члан 2.

У члану 10. иза става 2. тачке 17. додаје се тачка 18. „врши послове безбедности и здравља на раду запослених; тачка 19. „обавља послове у вези одбране и заштите, организује активности у условима ратног и ванредног стања као и планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама органа управе и локалне самоуправе.''

Члан 3.

У оквиру Главе II  у Одељку 6.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И РАЗВОЈ врше се измене за следећа радна места:

Радно место 5:Послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара у ставу Опис послова алинејe 16-21 бришу се. Алинеја 16 сада гласи  „прати прописе и припрема акта из области безбедности здравља на раду запослених“, а постојећа алинеја 22 постаје алинеја 17.

Радно место 6:  У називу радног места иза речи породиљских права брише се „и послови борачко- инвалидске заштите“. Иза речи Звање уместо  „млађи саветник“ треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме , најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова: Алинеја 11 брише се, а алинеја 12 постаје алинеја 11.

Радно место 10: Послови економског развоја и европских интеграција у делу Посебни услови иза речи „пакет и интернет“ додаје се „познавање енглеског језика“.

Радно место 14: Нормативно-правни послови и послови заштите пацијентових права у делу Опис послова иза алинеје 11 додаје се алинеја 12 „води поступак по захтевима или по службеној дужности на остваривању свих права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.“ Алинеја 12 постаје 13.

У Одељку 6.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место  19: Послови финансија за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана - иза речи Звање уместо „млађи саветник треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

    У Одељку 6.3.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА врше се измене за следећа радна места:

Радно место  30: Мења се назив радног места тако да сада гласи „Послови управљања људским ресурсима, послови радних односа и послови Интерресорне комисије“ У ставу опис послова испред Алинеје 1 додаје се „обавља послове из области управљања људским ресурсима“ а Алинеја 1  постаје Алинеја 2.

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови: Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно место 31: Мења се назив радног места тако да сада уместо Главни матичар назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 32: Мења се назив радног места тако да сада уместо Заменик матичара назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 33: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Банатски Карловац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 34: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Владимировац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Владимировац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 35: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Локве  назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Локве“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 36: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Селеуш и Николинци) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 37: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Јаношик) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Локве“

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељку 6.4.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место: 43: Мења се назив радног места тако да сада уместо Шеф Одсека за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове назив радног места гласи „Нормативноправни и административни послови Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа општине Алибунар“

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Мења се опис послова тако да се бришу алинеје 1- 4.

У Одељку 6.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене, односно допуне посебних услова за следећа радна места:

Радно место 48: Начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и:“положен испит за инспектора“ .

Радно место 50: Грађевинско-комунални инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 51: Просветни инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 52: Инспектор заштите животне средине - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 53: Порески инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место55: „Послови просторног и урбанистичког планирања и послови предвиђени у поступку обједињене процедуре“, мења се звање тако да уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови:мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме грађевинарства или архитектуре, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Члан 4.

 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:010-2/2017-03

Датум:30.06.2017.године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р

500 NAJMLAĐIH KARLOVČANA ČEKA I TOPLA ZIMA

DSC 1069 1600x1200 1600x1200I mada smo na samom početku leta, u opštini Alibunar se vredno radi na pripremi i sanaciji objekata i infrastrukture za zimski period. Najosetljivijoj grupi najmlađih je u ovom slučaju data prednost, te je tokom raspusta, uz podršku opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom Predragom Belićem, od dodeljenih sredstava izvršena sanacija toplovodnih cevi u predškolskoj ustanovi “Poletarac”. 

Настави са читањем

IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8515 1600x1200Dana 03.07.2017. godine održana je 14. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godine – svakako najvažnija odluka koja je usvojena na današnjoj sednici predložena je od strane Opštinskog veća.

Настави са читањем

DAN VIŠNJE U JANOŠIKU 2017

DSCN8484 1600x1200Tradicionalno, u periodu kada se višnja bere i kada se prave razni domaći specijaliteti, već petu godinu za redom, u Janošiku je obeležen  Dan višnje.
 

Настави са читањем

Sabor pčelara na Devojačkom Bunaru

IMG 8427 1600x1200Turistička organizacija opštine Alibunar je u okviru svoje promocije Deliblatske peščare, kao zdrave prirodne oaze, u subotu, 1. jula 2017. godine, na izletištu Devojački bunar organizovala tradicionalnu manifestaciju „Sabor pčelara 2017“. 

Настави са читањем

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 28. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), решавајући по захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, дана 25.07.2018. године, председник Општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ УМРЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Сагласно захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, утврђује се право за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар, доктору медицине: др Саманта Береш.

Члан 2.

Доктор медицине наведен у члану 1. овог Решења има права и обавезе и вршиће послове у складу са Законом о здравственој заштити и другим законима, прописима и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 50-7/2018-04

Алибунар, 25. јула 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Дакић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Милан Ћурувија)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ћурувија Милану, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у скупштини јединице локалне самоуправе.

Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Ћурувија Милан, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. године изабран за заменика председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар, прописан за избор председника оптине.

Избором на функцију заменика председника општине Алибунар, стекли су се законски услови за престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар.

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48. часова од доношења Ре

Број: 013-33/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о образовању Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Сања Жебељан, дипломирани правник,
 2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
 3. Илија Пенца, мастер социјални радник.
 1. Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
 2. Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 3. Комисија је у свом раду самостална.
 4. Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене комисије општине Алибунар.
 5. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
 6. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
 7. Комисија има право на накнаду за рад чију висину одређује Општинско веће општине Алибунар.
 8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-60/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-         складишни простор за чување пољопривредних производа;

-         складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-         да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-         да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-         опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  6.07.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-265/18-04

Алибунар, 29.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR MLADI SU POKAZALI HUMANOST NA DELU

dobrovoljno davanje krvi Vladimirovac 2017U cilju održavanja stabilnih zaliha najdragocenije tečnosti, naročito tokom letnjih meseci koji su gotovo uvek kritični, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi i na teritoriji opštine Alibunar. 

Настави са читањем

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2021. године

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''АЛИБУНАР''

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Број: 184/17

Датум: 27. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 45. став 1. тачка1.)Пречишћеног текст  одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунарради усклађивања са Законом о јавним предузећимаброј023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године,члана19. став 1.тачка1.)Пречишћеног текстаСтатута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број876/16 од 29. новембра 2016. године,Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од27.децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању средњерочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017. -2021. годинa.

Члан 2.

План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивица Росић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15

26310 АЛИБУНАР

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ЗАПЕРИОД2017. - 2021. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD

ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

Алибунар,фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
 6. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
 7. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
 8. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
 9. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 10. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ  И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 12. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
 13. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
 14. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

4932– Такси превоз

4939– Остали превоз путника у копненом саобраћају

5210 – Складиштење

5221– Услужне делатности у копненом саобраћају

5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

4520 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

      

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именованиРешењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.

 1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:

 1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
 2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015);
 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
 7. Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 8. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
 9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
 10. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
 11. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
 12. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 13. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон,  142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
 14. Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
 15. Одлука о промени Оснивачког актаЈавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“изАлибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број22/16);
 16. Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број38/2016);
 17. Правилник о организацији и систематизацији радних местаброј 52/16 од 25. јануара 2016.године;
 18. Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
 19. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања  са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
 20. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
 21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
 22. Уредба о начину и контроли обрачунаи исплатезарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број27/2014).
 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:

 1. Руководилац предузећа
 2. Одсек за заједничке послове
 3. Радна јединица за возаче

Делокруг Руководиоца предузећа је:

-         Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.

Делокруг Одсека за заједничке послове је:

-         врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,

-         организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,

-         обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,

-         врши и друге послове по налогу Директора.

Делокруг Радне јединице за возаче је:

-         врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,

-         обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,

-         врше и друге послове по налогу Директора.

Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.  

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:

 1. Директор.......................................................................................................................ссс
 2. Послови радних односа и послови јавних набавки..................................................всс
 3. Шеф рачуноводства....................................................................................................всс
 4. Административни радник............................................................................................ссс
 5. Портир............................................................................................................................нк
 6. Возач (D и Bкатегорије)..........................................................................................ссс/нк
 7. Диспечер......................................................................................................................ссс
Редни број Опис Број запослених
 

По организационим јединицама:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1

3

9

2. Број систематизованих радних места 7
3. Број запослених по кадровској евиденцији 13
4.

По школској спреми и занимању:

-         НК

-         ССС

-         ВСС

 
5.

По броју попуњених/ упражњених радних места:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1/0

3/1

9/0

 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.

 1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке оповеравању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунари превоза одређених категорија становништва сатериторије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.

У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Располажемо следећим возним парком:

Ред. број Регистарски број Назив произвођач возила Тип возила Фабрички број мотора/шасија
1.

PA 059-FA

FIAT

370 12 25

Аутобус ZCF702L1001007740
2. PA 067-ĐC

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915673
3. PA 071-SJ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915672
4. PA 071-ŠČ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915671

5.

PA 088-ZJ

MERCEDES BENZ INTEGO

Аутобус

WEB62700013500126

6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339

7.

PA 087-OA

SETRA S 215 UL

Аутобус

WKK17900001018443

8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642

9.

PA 075-ŽS

FIAT DUCATO MAXI L4H2 2.3 JTD

Аутобус

ZFA25000002122661

10. PA 070-OH FIAT DUCATO Путничко ZFA24400007217569
11. PA 073-CH VOLKSWAGEN CADDY Теретно возило WV1ZZZ2KZ5X016486

Планиране инвестиције предузећа у периоду 2017. – 2021. године

 1. Набавка 2 (два) аутобуса;
 2. Набавка 1 (један) минибуса.
 1. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. Предвиђено је да се у програме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.

Возни парк ЈАТП – а чини 8 (осам) аутобуса и  1 (један) минибус, циљ оснивача је побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине.

Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници сматра се и испуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП – а.

У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног простора за рад помоћних служби ЈАТП – а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног простора са помоћном радионицом.

 1. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/14).

 1. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавања у склaду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 814/16 – одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Радна јединица за возаче тренутно запошљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у предстојећем периоду.       

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту.

 1. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2017. години очекује се потпуно укидање средства из буџета општине Алибунар - субвенције за гориво.

 1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2017. годину) да издвојимо средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху.

Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2017. годину.

 1. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ

Службена путовања, као ни спозорство нисмо предвидели Финансијским планом, док  су средства за репрезентације и рекламе предвиђена Финансијким планом.

 1. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС

Накнада члановима Надзорног одбора износи 396.000,00 динара на годишњем нивоу. Накнаде примају чланови Надзорног одбора из редова оснивача.

Износ средстава који ће се уплатиту у буџет РС у 2017. години износи 981.060,00 динара, док за период до 2021. године исти износ биће промењен у складу са законом.

 1. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Предузеће планирана да у периоду од 2017. - 2021. године обогати возни парк следећим возилима:

Редни број Основне карактеристике возила 2019. година 2021. година Образложење
1. Аутобус 1 1 Замена старих возила
2. Минибус / 1 Замена старих возила
 1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Као релативно младо предузеће са поприлично старим и дотрајалим возним парком успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота наших грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у сусрет када је потребан превоз спортским и културно - уметничким друштвима. Ту су и сви наши остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач.

План нам је да у предстојећем периоду прибавимо још 2 (два) аутобуса и 1 (један) минибус путем донације из иностранства чиме бисмо проширили и подмладили возни парк и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга.

Д И Р Е К Т О Р

Звонко Завишић, с.р.

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 75. седници одржаној дана 24. јуна 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:
1.    за област привреде и туризма – Бошко Тијанић,
2.    за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар,
3.    за област пољопривреде и руралног развоја – Синиша Гавранчић,
4.    за област социјалне заштите и здравство – Војислав Диклић,
5.    за област образовања, културе и информисања – Адријана Сфера,
6.    за област спорта и омладине – Тамара Радојичић,
7.    за област месних заједница, цивилног сектора и управа – Гордана Савић и Радован Дидановић,
8.    за област буџета и финансија – Оливер Филиповић.
 
Члан 2.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-110/15-06
Датум: 24. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
I
           Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије:
1.    Зузана Ђукић,
2.    Мирјана Дидановић,
3.    Ђорђе Стојан,
4.    Владимир Вујовић,
5.    Дејан Васиљевић.
 
II
            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-109/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следеће

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Радна група) у саставу:

 1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Радне групе,
 2. Александар Ристин, директор Фонда за развој Општине Алибунар – члан,
 3. Даница Чанчаревић, секретар ОО Црвени крст Општине Алибунар- члан,
 4. Зоран Пребирачевић, в.д.директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
 5. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан,
 6. Грујица Илић, директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар-члан.

II

Задатак Радне групе је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године и достави га Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу.

Рок за извршење задатка из става 1. овог члана је ____________године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину

Одлуку можете преузети овде

Одлука о доношењу Просторног плана општине Алибунар

Одлуку можете преузети овде

Листу кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици 2 Алибунар

На основу лана 33. став 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 13/12), Изборна комисија изборне јединице 2 Алибунар на седници одржаној 22. априла 2012. године утврђује
Pe baza articuolului 33. alineatul 1. al Hotărârii Аdunării Provinciale pentru alegerile deputatului al Adunării Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul official al PAV” numărul 13/12), Comisia elektorală unitatea electorală 2 Alibunar la şedinţa ţinută la data de 22. aprilie 2012. stabileşte
            Podľa článku 33. odstavec 1. Rozhodnutia Pokrajinského zhromaždenia o voľbách poslancov do Zhromaždenia Autonómnej Pokrajine Vojvodine ( ,,Úradnný vestník APV‘‘ číslo 13/12) , Volebná komisia volebnej jednotky 2  Alibunár na zasadnutí održanom 22. apríla 2012. roku určuje
 
 
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 
LISTA CANDIDAŢIILOR
PENTRU ALEGEREA DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA PROVINCIEI
AUTONOME VOIVODINA ÎN UNITATEA ELECTORALĂ 2 ALIBUNAR
 
LISTINU KANDIDÁTOV
PRE VOĽBU POSLANCOV DO ZHROMAŽDENIA AUTONOMNEJ POKRAJINE
VOJVODINE VO VOLEBNEJ JEDNOTKY 2 ALIBUNÁR
 
 
I
За кандидате за избор посланика у изборној јединици 2 Алибунар утврђени су:
Pentru candidaţi alegerea deputatului în unitatea electorală 2 Alibunar sunt stabiliţi următorii:
      Pre kandidátov pre voľbu poslancov vo volebnej jednotky 2 Alibunár určený su:
 
ДАКИЋ ДУШАН, 42 године, предузетник из Иланџе, којег је предложила СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  
DAKIĆ DUŠAN , 42 ani, întreprinzîător din Ilangea, pe care l-a propus PARTIDUL RADICAL SRBESC,
DAKIĆ DUŠAN, 42 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.
 
ЖУРА ВИОРЕЛ, 62 године, правник из Алибунара, којег су предложили УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – Млађан Динкић,
ŽURA VIOREL, 62 ani, iurist din Alibunar, pe care l-a propus REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI – Mladjan Dinkić,
ŽURA VIOREL, 62 rokov, pravnik z Alibunaru, ktorého navrhli  ZJEDNOTENIE REGIONY SRBSKA – Mladjan Dinkić.
 
КОЊОКРАД НЕДЕЉКО – МЕДА, 48 годинa, предузетник из Иланџе, којег је предложила ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Бојан Пајтић,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 ani, intreprinzător din Ilangea, pe care l-a propus ALEERI PENTRU O VOIVODINA MAI BUNA – Bojan Pajtić,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla VOĽBA PRE LEPŠIU VOJVODINU – Bojan Pajtić.
 
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН - ШУЦА, 52 године, наставник из Владимировца, којег је предложила ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛА ВНИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 arni, propunător din Vladimirovac, pe care l-a propus STIMULĂM VOIVODINA – TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârbesc, O Serbie nouă, Mişcarea socialistă, Mişcarea puter – BK i Serbiei),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 rokov, učiteľ z Vladimirovca, ktorého navrhla POHNIME VOJVODINU – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srbská pokroková strana, Nova Srbia, Hnutie socialistov, Hnutie sila Srbska – BK).
 
МУРГУ АУРЕЛ, 56 година, пољопривредник из Алибунара, којег је предложила ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
MURGU AUREL, 56 ani, agricultor din Alibunar, pe care l-a propus LIGA SOCIJAL DEMOCRATĂ A VOIVODINEI – Nenad Čanak,
MURGU AUREL, 56 rokov, poľnohospodár z Alibunáru, ktorého navrhla LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE – Nenad Čanak.
 
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ, 53 године, професор из Банатског Карловца, којег је предложила ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 ani, profesor din Banatski Karlovac, pe care l-a propus PARTODUL DEMOCRAT AL SERBIEI,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 profesor din Banatského Karlovca, ktorého navrhla DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA.
 
ЋУРУВИЈА МИЛАН, 58 година, економиста из Алибунара, кога је предложила ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ĆURUVIJA MILAN, 58 ani, economist din Alibunar, pe care l-a propus IVICA DAČIĆ – PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS),
ĆURUVIJA MILAN, 58 rokov, ekonóm z Alibunáru, ktorého navrhla IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS).
 
II
Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, „Службеном листу општине Алибунар'', средствима информисања и на сајту Општине Алибунар.
Această listă se va publica în locuri publice, în unitatea electorală, în „Buletinul oficial al comunei Alibunar”, în miloacele de informare şi la SAIT-ul comunei Alibunar.
Túto listinu uverejniť na nástenkách vo volebnej jednotky,  ,,Úradnom vestníku obce Alibunár‘‘, mediach a na sajte Obce Alibunar.
 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
COMISIA PENTRU ALEGERI A UNITATII ELECTORALE 2 ALIBUNAR
VOLEBNA KOMISIA VOLEBNEHO MISETA 2 ALIBUNAR
 
 
Број: 013-1-22/12-04
Număru: 013-1-22/12-04
Číslo: 013-1-22/12-04
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
PREŞEDINTELE COMISIEI
Biljana Vragović
                                   PREDSEDA KOMISIE
Biljana Vragović
У Алибунару, 22. априла 2012. године у 10.00 часова
La Alibunar, 22. aprilie 2012 a/c/ la ora 10.00
V Alibunáre, 22. apríla 2012. roku o 10.00 hodin
 
 
 

 

Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у скупштину општине Алибунар расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници од 21. априла 2012. године у 00.30 часова доноси
Pe baza articolului 26. alineatul 1. al Legii privind Alegerile locale (Monitorul oficial al Republici Serbia numărul 129/2007, 34/10 – al Hotărâri Tribunalului Constitțional și 54/11), Comisia comunală pentru alegeri, la şedinţa care a avut loc la data de 21 aprilie 2012 a.c. la ora 00,30 promulghează   
Podľa článku 26. odsek 1. Zákona o lokálnych voľbách ( vestník  "Службени гласник Републике Србије " číslo 129/2007, 34/10 - Rozhodnutie US a 54/11), Obecná volebná komisia, na zasadnutí 21. apríla 2012. roku o 00.30 hodine prináša
 
           
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
 
D E C I Z I A
PRIVIND STABILIREA LISTEI DE ALEGERI GENERALE PENTRU ALEGERILE DEPUTAȚILOR ÎN ADUNAREA COMUNEI ALIBUNAR
CU DEGRETAREA LA 06 MAI 2012 A.C.
 
ROZHODNUTIE
O USTANOVENIU SÚHRNNEJ  VOLEBNEJ LISTINE
PRE VOĽBY NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE
ALIBUNAR
VYPÍSANÝCH NA 06.MÁJ 2012. ROKU
 
                   
I
Утврђује се Збирна изборна листа за избор за одборнике у Скупштину општине Алибунар и то:
Se stabileşte lista generală pentru alegerea deputaţilor în Adunarea comunei Alibunar şi anume:
      Ustanovuje sa súhrnná volebná listina pre voľby na odborníkov do Zhromaždenia obce Alibunar a to:
 
 

 

1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ                                             
DEMOKRATICKÁ STRANA- Boris Tadić
 
 
Неђељко Коњокрад, 1964. године, предузетник из Иланџе,
Nedeljko Konjokrad născut în anul 1964, întreprinzător  din Ilandža
Neđeljko Konjokrad, narodený 1964. roku, podnikateľ z Ilandže
 
 
Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машиснтва из Банатског Карловца,
Dušan Jovanović născut în anul 1975, inginer mecanic din Banatski karlovac
Dušan Jovanović, narodený 1975. roku, strojný inžinier Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Коматина, рођена. 1975. године, дипломирани правник из Владимировца
Dragana Komatina, născută la anul 1975, jurist licentiate din Vladimirovac
Dragana Komatina, narodená 1975. roku, diplomovaný právnik z Vladimirovca
 
 
Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
Đorđe cvetković, născut în  anul 1982, fizioterapeut înalt din Alibunar
Đorđe Cvetković, narodený 1982. roku, vyšší fyzioterapeut z Alibunára
 
 
Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца
Dimitrije Pinku, născut în anul 1942, agricultor din Nicolinţ
Dimitrije pinku, narodený 1942. roku, poľnohospodár z Nikolincov
 
 
Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава
Mariana Ardeljan, născută în anul 1973, technician economic, din Lokve      
Mariana Ardeljan, narodená 1973. roku, ekonomický technik z Lokve
 
 
Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца
Đorđe Stojan, născut în anul 1973, tehnician agricol din Vladimirovac
Đorđe Stojan, narodený 1973. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца
Aleksandar Plakalović, născut în anul 1973, automehanic, din Banatski Karlovac
Aleksandar Plakalović, narodený 1973.roku automechanik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара
Dragana Tomić, născută în anul 1979, tehnician economic din Alibunar
Dragana Tomić, narodená 1979. roku,ekonomický technik z Alibunára
 
 
Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша
Oktavijan Otonoga, născut în anul 1974, medic-doctor medicinist din Seleuş
Oktavijan Otonoga, narodený 1974. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца,
Nenad Obradović, născut în anul 1986, tehnician agricol din Vladimirovac
Nenad Obradović, narodený 1986 roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара,
Rodika Almažan, născută în anul 1965, profesoară de istorie din Alibunar
Rodika Almažan, narodená 1965. roku, profesor histórie z Alibunára
 
 
Георге Рошу, рођен 1964. године, пољопривредник из Владимирвца,
George Rošu, nšscut în anul 1964, agricultor din Vladimirovac
George Rošu, narodený 1964. roku. poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Пуниша Џелебџић, рођен 1958. године, економиста из Банатског Карловца,
Puniša Dželebdžić,născut în anul 1958, economist din Banatski Karlovac   
Puniša Dželebdžić, narodený 1958. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Надежда Ружојчић, рођена 1973. године, економски техничар из Банатског Карловца
Nadežda Ružojčić, născută în anul 1973, tehnician economic din Banatski Karlovac
Nadežda Ružojčić, narodená 1973. roku, ekonomický technik Z Banátskeho Karlovca
 
 
Ђурица Глигоријев, рођен 1955. године, дипломирани економиста из Алибунара,
Đurica Gligorijev, năacut în anul 1955, economoist licenţiat din Alibunar
Đurica Gligorijev, narodený 1955. roku, diplomovaný ekonóm z Alibunára
 
 
Сава Голубов, рођен 1959. године, пољопривредник из Иланџе,
Sava Golubov, născut în anul 1959, agricultor din Ilangea
Sava Golubov, narodený 1959. roku, poľnohospodár z Ilandži
 
 
Емануела Под, рођена 1979. године, кројач из Владимировца,
Emanuela Pod, născută în anul 1979, croitoare din Vladimirovac
Emanuela Pod, narodená 1979. roku, krajčír z Vladimirovca
 
 
Дарко Чекеревац, рођен 1974. године, професор из Банатског Карловца,
Darko Čekerevac, născut în anul 1974. profesor din Banatski Karlovac
Darko Čekerevac, narodený 1974. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Котруц, рођен 1964. године, електричар из Јаношика,
Milan Kotruc, născut în anul 1964, electrician din Janoşik
Milan Kotruc, narodený 1964. roku, elektrikár z Jánošíka
 
 
Динка Даждеа Кожокар, рођена 1957. године, доктор медицине из Локава,
Dinka Daždea Kožokar, născută în anul 1957, medic, doctor medicinist din Lokve
Dinka Daždea Kožokar, narodená 1957. roku, doktor medicíny z Lokve
 
 
Милован Марилов, рођен 1953. године, пољопривредни техничар из Добрице
Milovanan Marilov, născut în anul 1953, technician agricol din Dobrica
Milovan Marilov, narodený 1953. roku, poľnohospodársky technik z Dobrici
 
 
Пера Мохан, рођен 1972. године, доктор ветерине из Локава
Pera Mohan, născut în anul 1972, medic veterinary din Lokve
Pera Mohan, narodený 1972, roku, doktor veteriny z Lokve
 
2.
„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI  VOJISLAV KOĂTUNICA – ZLATAN VUJNOVIĆ
 ˝ DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA VOJISLAV KOŠTUNICA ˝- Zlatan Vujinović
 
 
 
Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара
Zlatan Vujnović, născut în anul 1960, tehnician economic din Alibuanar
Zlatan Vujnović, narodený 1960. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Војислав Диклић, рођен 1960, године, службеник из Новог Козјака
Vojslav Diklić, născut în anul 1960, funcţionar din Novi Kozjak
Vojislav Diklić, narodený 1960. roku, úradník z Nového Kozjaku
 
 
Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе,
Kristina Kerčoban, născută în anul 1981, studentă din Ilangea
Kristina Kerčoban, narodená 1981. roku, študent z Ilandži
 
 
Сергије Симоновић, рођен 1959. године, радник из Банатског Карловца
Sergije Simonović, născut în anul 1959, muncitor din Banatski Karlovac
Sergije Simonović, narodený 1959. roku, robotník Banátskeho Karlovca
 
 
Павел Стањо, рођен 1962. године, инжењер електронике из Јаношика
Pavel Stanjo, născut în anul 1962, inginer electrotehnic din Janoşik
Pavel Stanjo, narodený 1962. roku, inžinier elektroniky z Jánošíka
 
 
 
Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, наставник разредне натаве из Банатског Карловца
Albina Vukajlović, născută în anul 1962, propunător pe clase din Banatski Karlovac
Albina Vukajlović, narodená 1962. roku, učiteľ triednej výučbe z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Поштин, рођен 1967. године, радник из Добрице,
Saša Poštin, născut în anul 1967, muncitor din Dobrica
Saša Poštin, narodený 1967. roku, robotník z Dobrici
 
 
Миодраг Братић, рођен 1954. године, радник из Селеуша,
Miodrag Bratić, nšscut đn anul 1954, muncitor din Seleuş
Miodrag Bratić, narodený 1954. roku, robotník z Seleuša
 
 
Виореауа Обрадовић, рођена 1969. године, домаћица из Алибунара,
Vioreaua Obradović, născută în anul 1969, gospodină din Alibunar
Vioreaua Obradović, narodená 1969. roku, domáca z Alibunára
 
 
Симо Почуча, рођен 1953. године, аутолимар из Владимировца,
Simo Počuča, născut în anul 1953, tinichigiu din Vladimirovac
Simo Počuča, narodený 1953. roku, autoplechár z Vladimirovca
 
 
Дејан Грујић, рођен 1971. године, инжењер телекомуникација из Алибунара,
Dejan Grujić, născut în anul 1971, inginer telecomunicaţie din Alibunar
Dejan Grujić, narodený 1971. roku, inžinier telekomunikáciou z Alibunára
 
 
Милијана Младеновић, рођена 1992. године, техничар за индустријску фармацетску технологију из Банатског Карловца
Milijana Mladenović născut în anul 1992, tehnician pentru industria farmaceutică  tehnologică din Banatski Karlovac,
Milijana Mladenović, narodená 1992. roku, technik pre priemyselnú farmaceutickú  technológiu z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Ивашку, рођен 1968. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Jon Ivašku, născut în anul 1968, profesor în învăţământul pe clase din Vladimirovac
Jon Ivašku, narodený 1992. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Драгиша Чанчаревић, рођен 1961. године, економиста из Банатског Карловца,
Dragiša Čančarević, născut în anul 1961, economist din Banatski Karlovac
Dragiša Čančarević, narodený 1961. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Петровић, рођена 1959. године, економсита из Банатског Карловца
Mirjana Petrović născută în anul 1959, economistă din Banatski Karlovac,
Mirjana Petrović , narodená 1959. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Слободан Глумац, рођен 1982. године, возач из Владимировца,
Slobodan Glumac, născut în anul 1982, şofer din Vladimirovac
Slobodan Glumac, narodený 1982. roku, šofér z Vladimirovca
 
 
Грујица Илић, рођен 1956. године, професор из Алибунара,
Grujica Ilić, născut în anul 1956, profesor din Alibunar
Grujica Ilić, narodený 1956. roku, profesor z Alibunára
 
 
Горица Трифон, рођена 1956. године, домаћица из Николинаца,
Gorica Trifon, născută în anul 1956, gospodină din Nicolinţ
Gorica Trifon, narodená 1956. roku, domáca z Nikolincov
 
 
Радиша Томић, рођен 1971. године, машинбравар из Банатског Карловца
Radiša Tomić, născut ăn anul 1971, lăcătuş din Banatski Karlovac,
Radiša Tomić, narodený 1971. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Ненад Леро, рођен 1987. године, техничар друмског саобраћаја из Алибунара,
Nenad Lero, născut în anul 1987, tehnician în circulaţie din Alibunar
Nenad Lero, narodený 1987. roku, technik cestnej dopravy z Alibunára
 
 
Милица Дука, рођена 1987. године, студент из Владимировца,
Milan Duka născut în anul 1987, student din Vladimirovac
Milica Duka, narodená 1987. roku, študent z Vladimirovca
 
 
Светозар Крачунов, рођен 1969. године, механичар из Иланџе,
Svetozar Kračunov născut în anul 1969, mecanic din Ilangea
Svetozar Kračunov, narodený 1969. roku, mechanik z Ilandži
 
 
Људмила Устић, рођена 1976. године, студент из Владимировца
Ljudmila Ustić, născutî în anul 1976, studentă din Vladimirovac
Ljudmila Ustić, narodená 1976, študent z Vladimirovca
 
 
 

 

3.
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак
LIGA SOCIALDEMOCRATILOR VOIVODINEI –NENAD ČANAK
LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE-Nenad Čanak
 
 
 
Аурел Мургу, рођен 1956. године, пољопривредник из Алибунара
Aurel Murgu, născut în anul 1956, agricultor din Alibunar
Aurel Murgu, narodený 1956. roku, poľnohospodár z Alibunára
 
 
Петар Сфера, рођен 1968, године, земљорадник из Локава
Petar Sfera născut în anul 1968, agricultor din Lokve
Petar Sfera, narodený 1968. roku, poľnohospodár z Lokve
 
 
Дорина Олар, рођена 1958. године, економски техничар из Алибунара
Dorina  Olar, născută în anul 1958, technician economic din Alibunar
Dorina Olar, narodená 1958. ekonomický technik z Alibunára
 
 
Жељко Додик, рођен 1968. године, радник из Иланџе
Željko Dodik, născut în anul 1968, muncitor din Ilangea
Željko Dodik, narodený 1968. roku, robotník z Ilandži
 
 
Георге Ерина, рођен 1969. године, пољоривредник из Владимировца
George Erina născut ăn anul 1969, agricultor din Vladimirovac
George Erina, narodená 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Биљана Приврацки, рођена 1977. године, трговац из Јаношика
Biljana Privracki născută în anul 1977, comerciantă din Janošik
Biljana Privracki, narodená 1977. roku,  obchodník z Jánošíka
 
 
Дорел Баба, рођен 1963. године, наставник из Селеуша,
Dorel Baba, născut în anul 1963, propunător din Seleuş
Dorel Baba, narodený 1963. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Лориан Љуба, рођен 1989. године, пољопривредник из Николинаца,
Lorian Ljuba născut în anul 1989, agricultor din Nicolinţ
Lorian Ljuba, narodený 1989. roku,  študent z Banátského Karlovca
 
 
Марија Марковић, рођена 1989. године, студент из Банатског Карловца,
Marija Marković, născutî în anul 1989, studentă din Banatski Karlovac
Marija Marković, narodená 1989. roku, študent z Banátskeho Karlovc
 
 
Жељко Стајић, рођен 1981. године, радник из Добрице,
Željko Stajić, născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Željko Stajić, narodený 1981. roku, robotník z Dobrici
 
 
Моника Лацку, рођена 1977. године, трговац из Алибунара
Monika Lacku născută în anul 1977, comerciant din Alibunar
Monika Lacku, narodená 1977. roku, obchodník z Alibunára
 
 
Јон Сфера, рођен 1959. године, радник из Локава
Jon Sfera, nîscut în anul 1959, muncitor din Lokve,
Jon Sfera, narodený 1959. roku, robotník z Lokve
 
 
Алекандар Цинцар, рођен 1978. године, радник из Новог Козјака,
Aleksandar Cincar născut în 1978, muncitor din Novi Kozijak
Aleksandar Cincar, narodený 1978. roku, robotník z Nového Kozjaka
 
 
Вирџил Пенца, рођен 1969. године, радник из Владимировца,
Virdžil Penca, născut în anul 1969, muncitor din Vladimirovac
Virdžil Penca, narodený 1969. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Дијана Станчу, рођена 1986. године, домаћица из Локава,
Dijana Stanču născută în anul 1986, gospodină din Lokve
Dijana Stanču, narodená 1986. roku, domáca z Lokve
 
 
Маријус Попа, рођен 1968. године, наставник из Селеуша
Marius Popa  născut în 1968, propunător din Seleuš,
Marijus Popa, narodený 1968. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Кристина Абаџија, рођена 1988. године, радник из Локава,
Kristina Abadžija născută în anul 1988, muncitoare din Lokve
Kristina Abadžija, narodená 1988. roku, robotník z Lokve
 
 
Виорел Жарков, рођен 1951. године, пензионер из Николинаца
Viorel Žarkov, născut în anul 1951, pensioner din Nicolinţ,
Viorel Žarkov, narodený 1951. roku, penzista z Nikolincov
 
 
Данијел Суса, рођен 1976. године, пољоприврдник из Владимировца
Danijel Susa născut în anul 1976, agricultor din Vladimirovac,
Danijel Susa, narodený 1976. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Дину Лотреан, рођен 1988. године, студент из Локава
Dinu Lotrean, născut în anul 1988, student din Lokve,
Dinu Lotrean, narodený 1988. roku, študent z Lokve
 
 
Сандра Ракић, рођена 1988. године, радник из Банатског Карловца
Sandra Rakić născută în anul 1988, muncitoare din Banatski Karlovac,
Sandra Rakić, narodená 1988. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Милорад Јованов, рођен 1973. године, радник из Иланџе
Milorad Jovanov născut în anul 1973, muncitor din Ilangea,
Milorad Jovanov, narodený 1973. roku, robotník z Ilandži
 
 
Љубинко Попов, рођен 1977. године, руководилац пољопривредних машина из Јаношика
Ljubinko Popov născut în anul 1977, mânuitor al maăinilor agricole din Janoşik
Ljubinko Popov, narodený 1977. roku, vedúci poľnohospodárskej techniky z Jánošíka
 
 

 

4.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI –MLADŽAN DINKIĆ
ZJEDNOTENÉ REGIÓNY SRBSKA-MLAĐAN DINKIĆ
 
 
Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор из Банатског Карловца
Bogdan Pavlović, născut în anul 1957, profesor din Banatski Karlovac
Bogdan Pavlović, narodený 1957. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Горан Сератлић, рођен 1979. године, инжењер прехрамбене технологије из Локава
Goran Seratlić născut în anul 1979, inginer în tehnologia alimentarădin Lokve
Goran Seratlić, narodený 1979. roku, inžinier pre potravinárske technológie z Lokve
 
 
Сања Жебељан, рођена 1982. године, дипломирани правник из Добрице,
Sanja Žebeljan, născută în anul 1982, jurist licenţiat din Dobrica
Sanja Žebeljan, narodená 1979. roku, diplomovaný právnik z Dobrici
 
 
Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава
Adrijana Sfera născută în anul 1975, economist licentiate din Lokve,
Adrijana Sfera, narodený 1975. roku, diplomovaný ekonóm z Lokve
 
 
Драгомир Ивковић, рођен 1971. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца
Dragomir Ivkovic născut în anul 1971, technician agricol din Banatski Karlovac,
Dragomir Ivković, narodený 1971.roku,poľnohospodársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Жарко Петров, рођен 1948. године, возач из Алибунара,
Žarko Petrov născut în anul 1948, şofer din Alibunar
Žarko Petrov, narodený 1948. roku, šofér z Alibunára
 
 
Златко Коларик, рођен 1978. године, правник из Јаношика,
Zlatko Kolarik născut în anul 1978, jurist din Janoşik
Zlatko Kolarik, narodený 1978. roku, právnik z Jánošíka
 
 
Драган Живков, рођен 1987. године, студент из Иланџе,
Dragan Živkov născut în anul 1987, student din Ilangea
Dragan Živkov, narodený 1987. roku, študent z Ilandži
 
 
Слађана Бошчић, рођена 1978. године, дипломирани економсита из Владимировца,
Sladžana Boščić născută în anul 1978, economist licenţiat din Vladimirovac
Slađana Bošćić, narodená 1978. roku, diplomovaný ekonóm z Vladimirovca
 
 
Јон Баба, рођен 1955. године, доктор стоматологије из Селеуша
Jon Baba născut în anul 1955, medic stomatolog din Seleuş
Jon Baba, narodený 1955. roku, doktor stomatológie z Seleuša
 
 
Весна Петровић, рођена 1959. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
Vesna Petrović  născută în anul 1959, soră de calitate din Banatski Karlovac
Vesna Petrović, narodená 1959. roku, zdravotná sestra z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Kristian Djudja născut în anul 1982, profesor în învăţămîntul pe clase din Vladimiroavac
Kristijan Đuđa, narodený 1982. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Вероника Зајка, рођена 1961. године, доктор медицине из Владимировца,
Veronika Zajka născută în anul 1961, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Veronika Zajka, narodená 1961, roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Ремус Берлован, рођен 1961. године, правни техничар из Алибунара,
Remus Berlovan născut în anul 1961, technician jurist din Alibunar
Remus Berlovan, narodený 1961.roku,  právny technik z Alibunára
 
Јосип Царан, рођен 1960. године, адвокат из Банатског Карловца,
Josip Caran născut în anul 1960, avocat din Banatski Karlovac
Josip Caran, narodený 1960. roku, advokát z Banátskeho Karlovca
 
 
Јелена Павловић, рођена 1989. године, техничар друмског саобраћаја из Банатског Карловца,
Jelena Pavlović născută în anul 1989, tehnician de circulaţie  din Banatski Karlovac
Jelena Pavlović, narodená 1989. roku, technik cestovej dopravy z Banátskeho Karlovca
 
 
Виорел Жура, рођен 1950. године, дипломирани правник из Алибунара,
Viorel Zura născut în anul 1950, jurist licentiate din Alibunar
Viorel Žura, narodený 1950. roku, diplomovaný právnik z Alibunára
 
 
Драгана Линдо, рођена 1980. године, доктор медицине из Владимировца,
Dragana Lindo născută în anul 1980, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Dragana Lindo, narodená 1980. roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Александар Олтеан, рођен 1992. године, медицински техничар из Новог Козјака
Aleksandar Oltean născut în anul 1992, tehnician medicinist din Novi Kozjak
Aleksandar Oltean, narodený 1992. roku, zdravotný technik z Nového kozjaku
 
 

 

5.
„ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА''
“STIMULĂM COMUNA ALIBUNAR –TOMISLAV NIKOLIĆ''
PARTIDUL PROGRESIST SRBESC
˝POHNIME OBEC ALIBUNAR - TOMISLAV NIKOLIĆ''
SRBSKA POKROKOVÁ STRANA˝
 
 
 
Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
Predrag Belić născut în anul 1968, întreprinzător particular din Vladimirovac
Predrag Belić, narodený 1968. roku, súkromný podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
Boško Tijanić născut în anul 1966, muncitor din Vladimirovac
Boško Tijanić, narodený 1966. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Зузана Ђукић. рођена 1967. године, педагог из Јаношика
Zuzana Đukić născută în anul 1967, pedagog din Janoşik,
Zuzana Đukić, narodená 1966. roku, pedagóg z Jánošíka
 
 
Новица Радојчин, рођен 1961. године, приватни предузетник – новинар из Банатског Карловца,
Novica Radojčin născut în anul 1961, întreprinzător particular din Banatski Karlovac
Novica Radojčin, narodený 1961. roku, súkromný podnikateľ-novinár z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Вујовић, рођен 1986. године, студнет из Селеуша,
Vladimir Vujović, născut în anul 1986, student din Seleuş
Vladimir Vujović, narodený 1986. roku, študent z Seleuša
 
 
Милка Милошевић, рођена 1963. године, приватни предузетник из Алибунара,
Milka Milošević, născută în anul 1963, întreprinzător particulardin Alibunar
Milka Milošević, narodená 1963.roku, súkromný podnikateľ z Alibunára
 
 
Илије Мндреа, рођен 1969. године, земљорадник из Владимировца,
Ilije Mndrea născut înn anul 1969, agricultor din Vladimiroavac
Ilije Mndrea, narodený 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Зоран Јокић, рођен 1960. године, електроинсталатер из Банатског Карловца
Zoran Jokić, născut în anul 1960, instalater electrician din Banatski Karlovac
Zoran Jokić, narodený 1960. roku, elektroinštalatér z Banátskeho Karlovca
 
 
Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
Vesna Purić, născută în 1986, tehnician economic din Banatski Karlovac
Vesna Purić, narodená 1986. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Корнел Србу, рођен 1961. године, земљорадник из Владимировца,
Kornel Srbu, născut în 1961, agricultor din Vladimirovac
Kornel Srbu, narodený 1961. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Миодраг Митровић, рођен 1955. године, угоститељ из Банатског Карловца
Miodrag Mitrović, născut în anul 1955, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Miodrag Mitrović, narodený 1955. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Смиљана Вујадиновић, рођена 1953. године, васпитач из Банатског Карловца
Smiljana Vujadinović, născută în anul 1953, educatoare, din Banatski Karlovac,
Smiljana Vujadinović, narodená 1953. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Хорват, рођен 1962. године, земљорадник из Добрице,
Sava Horvat născut în anul 1962, agricuiltor din Dobrica
Sava Horvat, narodený 1962. roku, poľnohospodár z Dobrici
 
 
Иван Марковић, рођен 1980. године, аутомеханичар из Владимировца,
Ivan Marković născut în anul 1980, automecanic din Vladimiroavac
Ivan Marković, narodený 1980.roku, automechanik Vladimirovca
 
 
Виореауа Абрахам, рођена 1973. године, педагог из Николинаца,
Vioreaua Abraham născută în anul 1973, pedagog din Nicolinţ
Vioreaua Abraham, narodená 1973. roku, pedagóg z Nikolincov
 
 
Владимир Станков, рођен 1972. године, техничар продаје из Иланџе,
Vladimir Stаnkov născut în anul 1972, tehnician commercialist din Ilandža
Vladimir Stankov, narodený 1972. roku, technik predaju z Ilandža
 
 
Власто Марић, рођен 1970. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца,
Vlasto Marić născut în anul 1970, inginer  agricol  licenţiat din Vladimiroavac
Vlasto Marić, narodený 1970. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Милојка Голубовић, рођена 1973. године, васпитач из Банатског Карловца,
Milojka Golubović, născută în anul 1973, educatoare din Banatski Karlovac
Milojka Golubović, narodená 1973. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Јован Гајић, рођен 1950. године, пензионер из Владимировца,
Jovan Gajić, născut în anul 1950, pensioner din Vladimirovac
Jovan Gajić, narodený 1950. roku, penzista z Vladimirovca
 
 
Станко Крнетић, рођен 1973. године, приватни предузетник из Новог Козјака,
Stanko Krnetić, născut în anul 1973, întreprinzător particular din Novi Kozjak
Stanko Krnetić, narodený 1973. roku, súkromný podnikateľ Nového Kozjaku
 
 
Душица Џелетовић, рођена 1957. године, трговац из Алибунара,
Dušica Dželetović născută în anul 1957, comerciant din Alibunar
Dušica Dželetović, narodená 1957 roku, obchodník z Alibunára
 
 
Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
Siniša Gavrančić născut în anul 1953, tehnician economic din Alibunar
Siniša Gavrančić, narodený 1953. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Мирјана Враговић, рођена 1972. године, конфекционар из Алибунара
Mirjana Vragović, născută în anul 1972, confecţionar din Alibunar
Mirjana Vragović, narodená 1972. roku, konfekčný robotník z Alibunára
 

 

6.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Александар Мартиновић
PARTIDUL RADICAL SRB –DR Аleksandar Martinović
SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA- Dr Aleksandar Martinović
 
 
 
 
Звонко Владић, рођен 1976. године, бравар из Банатског Карловца
Zvonko Vladić, născut în anul 1976, lăcătuş din Banatski Karlovac
Zvonko Vladić, narodený 1976. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Предраг Мајсторовић, рођен 1979. године, елетротехничар из Владимировца
Predrag Majstorović, născut în anul 1979, tehnician electrotehnic din Vladimirovac
Predrag Majstorović, narodený 1979. roku, elektrotechnik z Vladimirovca
 
 
Горанка Миловановић, рођена 1956. године, економски техничар из Алибунара
Goranka Milovanović, născută în 1956, tehnician economic din Alibunar
Goranka Milovanović, narodená 1979, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Михајло Гајић, рођен 1953. године, водоинсталатер из Владимировца
Mihajlo Gajić, născut în anul 1953, instalater al apei din Vladimirovac
Mihajlo Gajić, narodený 1953. roku, vodoinštalatér z Vladimirovca
 
 
Душан Дакић, рођен 1971. године, пољ.техничар из Иланџе
Dušan Dakić,nîscut în anul 1971, tehnician agricol din Ilangea
Dušan Dakić, narodený 1971. roku, poľnohospodársky technik z Ilandži
 
 
Драгица Ракић, рођена 1961. године, економски техничар из Банатског Карловца
Dragica Rakić, nîscută în anul 1961, tehnician economic din Banatski Karlovac
Dragica Rakić, narodená 1961. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драган Линдо, рођен 1952. године, угоститељ из Банатског Карловца
Dragan Lindo născut în anul 1952, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Dragan Lindo, narodený 1952. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Бојан Урбан, рођен 1987. године, аутомехнаичар из Селеуша
Bojan Urban  născut în anul 1987, tehnician mecanic din Seleuş
Bojan Urban, narodený 1987. roku, automechanik z Seleuša
 
 
Драгица Блажевска Васић, рођена 1952. године, дипломирани правник из Банатског Карловца
Dragica Blaževska Vasić, născută în anul 1952, jurist licenţiat din Banatski Karlovac
Dragica Blaževska Vasić, narodená 1952. roku, diplomovaný právnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Јовановић, рођен 1954. године, трговац из Девојачког бунара
Milan Jovanović, născut în anul 1954, comerciant de la Fântâna Fetei-Devojaşki Bunar
Milan Jovanović, narodený 1954. roku, obchodník z Devojačkog bunara
 
 
Дијана Николић, рођена 1987. године. године, филозофски факултет из Владимировца
Dijana Nikolić, născută în anul 1987, facultatea de filozorie din Vladimirovac
Dijana Nikolić, narodená 1987.roku, filozofická fakulta z Vladimirovca
 
 
Боривоје Станишић, рођен 1944. године, радник из Банатског Карловца
Borivoje Stanišić, născut în anul 1944, muncitor din Banatski Karlovac
Borivoje Stanišić, narodený 1944. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Стојаков, рођена 1984. године, медицински техничар из Иланџе
Dragana Stojakov născută în anul 1984, tehnician medicinist din Ilandža
Dragana Stojakov, narodená 1984. roku, medicínsky technik z Ilandži
 
 
Даница Писаров, рођена 1952. године, економски техничар из Алибунара
Danica Pisarov născută în anul 1952, tehnician econoimic din Alibunar
Danica Pisarov, narodená 1952. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Ђокица Бајкановић, рођен 1987. године, конобар из Селеуша
Đokica Bajkanović, născut în anul 1987, chelner din Seleuş
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 
 
Драгана Ђукић, рођена 1970. године, библиотекар из Владимировца
Dragana Đukić, născută în anul 1970, bibliotecară din Vladimirovac
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 

 

7.
''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)''
''IVICA DAČIĆ –PARTIDUL SOCIALIST AL SEBIEI   PSS''
''Ivica Dačić - SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS)''
 
 
 
Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара
Milan Čuruvija născut în anul 1954, economist din Alibunar
Milan Ćuruvija, narodený 1954. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца
Dejan Vasiljević născut în anul 1971, tehnician mecanic din Banatski Karlovac
Dejan Vasiljević, narodený 1971. roku, technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца
Marjana Didanović născută în anul 1973, tehnician farmaceutic din Vladimirovac
Mirjana Didanović , narodená1973. roku, farmaceut z Vladimirovca
 
 
Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара
Milan Videkanić născut la anul 1962, tehnicican economic din Alibunar
Milan Videkanić, narodený 1962. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Живанко Гојков, рођен 1941. године, пензионер из Добрице
Živanko Gojkov născut în anul 1941, pensioner din Dobrica
Živanko Gojkov, narodený 1941. roku, penzista z Dobrici
 
 
Јелена Ивановић, рођена 1971. године, хемијски техничар из Банатског Карловца
Jelena Ivanović născută în anul 1971, tehnician chimist din Banatski Karlovac
Jelena Ivanović, narodená 1971. roku, chemický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Радивоје Циврић, рођен 1964. године, електротехничар из Банатског Карловца
Radivoje Civrić născut în anul 1964,  tehniican electrotehnic din Banatski Karlovac
Radivoje Civrić, narodený 1964. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Вељко Кркобабић, рођен 1973. године, механичар из Владимировца
Veljko Krkobabić născut în anul 1973 mehanic din Vladimirovac
Veljko Krkobabić, narodený 1973. roku, mechanik z Vladimirovca
 
 
Љубица Обрадовић, рођена 1984. године, професор румунског језика из Владимировца
Ljubica Obradović născută în 1984, profesoară de limba română din Vladimirovac
Ljubica Obradović, narodená 1984. roku, profesor rumunského jazyka z Vladimirovca
 
 
Милован Терзић, рођен 1938. године, земљорадник из Банатског Карловца
Milovan Terzić născut în anul 1938, agricultor din Banatski Karlovac
Milovan Terzić, narodený 1938. roku, poľnohospodár z Banátskeho Karlovca
 
 
Младен Ћурувија, рођен 1984. године. године, васпитач из Селеуша
Milan Čuruvija născut în anul 1984, educator din Seleuš
Mladen Ćuruvija, narodený 1984. roku, vychovávateľ z Seleuša
 
 
Весна Варагић, рођена 1979. године, правник из Николинаца
Vesna Varagić născută în anul 1979, jurist din Nicolinţ
Vesna Varagić, narodená 1979. roku, právnik z Nikolincov
 
 
Предраг Лукић, рођен 1968. године, машински техничар из Владимировца
Predrag Lukić, născut în anul 1968, tehnician mecanic din Vladimirovac
Predrag Lukić, narodený 1968. roku, technik z Vladimirovca
 
 
Мирко Враговић, рођен 1963. године, економски техничар из Алибунара
Mirko Vragović, născut în anul 1963, tehnician economic din Alibunar
Mirko Vragović, narodený 1963. roku, ekonomický techniky z Alibunára
 
 
Сања Клабец, рођена 1965. године, економски техничар из Алибунара
Sanja Klabec născută în anul 1965, tehnician economic din Alibunar
Sanja Klabec, narodená 1965. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Данијел Марган, рођен 1970. године, пољопривреднни техничар из Владимировца
Danijel Margan născut în anul 1970, tehnician agricol din Vladimirovac
Danijel Margan, narodený 1970. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Војислав Поповић, рођен 1990. године, студент из Селеуша
Vojislav Popović născut în anul 1990, student din Seleuş
Vojislav Popović, narodený 1990. roku, študent z Seleuša
 
 
Богољуб Петровић, рођен 1940. године, земљорадник из Банатског Карловца
Bogoljub Petrović născut în anul 1940, agricultor din Banatski Karlovac
Bogoljub Petrović, narodený 1940. roku, poľnohospodár z Banatského Karlovca
 
 
Снежана Вукашиновић, рођена 1962. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Snežana Vukašinović născujtă în anul 1962, tehnican veterinar din Banatski Karlovac
Snežana Vukašinović, narodená 1962. roku, veterinársky technik  z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Бреу, рођен 1953. године, инжењер технологије из Иланџе
Sava Breu născut în anul 1953, inginer în tehnologie din Ilangea
Sava Breu, narodený 1953. roku, inžinier technológie z Ilandži
 
 
Богдан Станков, рођен 1988. године. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Bogdan Stankov născut în anul 1988, tehniican agriocl din Novi Kozjak
Bogdan Stankov, narodený 1988. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Ана Криж, рођена 1969. године, виши радиолошки техничар из Јаношика
Ana Križ născută în anul 1969, tehnican radiolog din Janoşik
Ana Križ, narodená 1969. roku, vyšší rádiologický technik z Jánošíka
 
 
Лавинел Мургу, рођен 1967. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Николинаца
Lavinel Murgu născut în anul 1967 inginer agricol  licenţiat din Nicolinţ
Lavinel Murgu, narodený 1967. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Nikolincov
 
 
 

 

8.
„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“ – Расим Љајић
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL SERBIEI – RASIM LJAJIĆ ˝SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ PARTIA SRBSKA˝ - Rasim Ljajić
 
 
 
 
Арпад Коршош, рођен 1943. године, дипломирани математичар – професор из Алибунара
Arpad Koršoš,născut în anul 1943, matematiciar licenţiat profesor din Alibunar
Arpad Koršoš, narodený 1943. roku, diplomovaný matematik-profesor z Alibunára
 
 
Ђурица Белић, рођен 1968. године, хемијски техничар из Алибунара
Đurica Belić născut în anul 1968, tehnician chimic din Alibunar
Đurica Bjelić, narodený 1968. roku, chemický technik z Alibunára
 
 
Јелена Којић, рођена 1953. године, дипломирани биохемичари из Алибунара
Jelena Kojić  născută în anul 1953, biohemiciar licenţiat  din Alibunar
Jelena Kojić, narodená 1953.roku, diplomovaný biochemik z Alibunára
 
 
Др Николаје Јакоб, рођен 1945. године, лекар из Алибунара
Dr Nikolaje Jakob născut în anul 1945, medic din Alibunar
Dr Nikolaje jakob, narodený 1945.roku, lekár z Alibunára
 
 
Трајан Романовић – Беби, рођен 1949. године, дипломирани правник – адвокат из Алибунара
Trajan Romanović – Bebi născut în anul 1949, jurist licenţiat avocat din Alibunar
Trajan Romanović - Bebi, narodený 1949. roku, diplomovaný právnik-advokát z Alibunára
 
 
Беба Шуљагић, рођена 1961. године, дипломирани економиста из Банатског Карловца
Beba Šuljagićnăscută în 1961, economist licenţiat din Banatski Karlovac
Beba Šuljagić, narodená 1962. roku, diplomovaný ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Секешан, рођен 1971. године, инструктор вожње из Владимировца
Saša Sekešan născut în anul 1971, instructor în circulaţie din Vladimirovac
Saša Sekešan, narodený 1971. roku, inštruktor riadenia z Vladimirovca
 
 
Др Паун Марина, рођен 1957. године, лекар специјалиста из Селеуша
Dr Paun Marina născut în anul 1957, medic specialist din Seleuş
Dr Paun Marina, narodený 1957. roku, lekár špecialista z Seleuša
 
 
Даринка Николић, рођена 1957. године, економски техничар из Банатског Карловца
Darinka Nikolić născută în 1957, tehnician economic din Banatski Karlovac
Darinka Nikolić, narodená 1957. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Хућка, рођен 1961. године, медицински техничар из Јаношика
Vladimir Hućka născut în anul 1961, tehnician medicinist din Janoşik
Vladimir Hućka, narodený 1961. roku, medicínsky technik z Jánošíka
 
 
Драган Ђурађевић, рођен 1967. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Dragan Đurađević născută în anul 1967, tehnician veterinar din Banatski Karlovac
Dragan Đurađević, narodený 1967. roku, veterinársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Бранкица Буљубашић, рођена 1970. године, трговац из Селеуша
Brankica Buljubašić născută îm anul 1970, comerciant din Seleuş
Brankica Buljubašić, narodená 1970. roku, obchodník z Seleuša
 
 
Петар Давидовић, рођен 1961. године, наставник из Владимриовца
Petar Davidović năsut în anul 1961, propunător din Vladimirovac
Petar Davidović narodený 1961. roku, učiteľ z Vladimirovca
 
 
Михај Пинтор, рођен 1945. године, виша стручна спрема из Локава
Mihaj  Pintor născut în anul 1945, şcoală superioară înaltă din Lokve
Mihaj Pintor, narodený 1945. roku, vysokoškolské vzdelanie z Lokve
 
 
Оливера Цицовић, рођена 1981. године, виша економска из Банатског Карловца
Olivera Cicović născută în 1981, şcoala economică superioară din Banatski Karlovac
Olivera Cicović, narodená 1981. roku, vyššia ekonomická z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Чолока, рођен 1951. године, пољопривредни техничар из Николинаца
Jon Čoloka născut în anul 1951, tehnican agricol din Nicolinţ
Jon Čoloka, narodený 1951. roku, poľnohospodársky technik z Nikolicov
 
 
Милош Цукавац – Цуле, рођен 1951. године, електромеханичар из Банатског Карловца
Miloš Cukavac – Cule născut în anul 1951, tehnician electrotehnic din Banatski Karlovac
Miloš Cukavac-Cule, narodený 1951. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Гагес, рођена 1985. године, радник из Добрице
Mirjana Gagec născută în anul 1985, muncitoare din Dobrica
Mirjana Gagec, narodená 1985. roku, robotník z Dobrici
 
 
Светислав Богојев, рођен 1964. године, вш.тех.служба из Алибунара
Svetislav Bogojev născut în anul 1964, serviciul tehnicînalt din Alibunar
Svetislav Bogojev, narodený 1964. roku, vš. teh. služba z Alibunára
 
 
Данијел Берлован, рођен 1986. године, инжење менаџмента из Банатског Карловца
Danijel Berlovan născut în 1986, inginer menagement din Banatski Karlovac
Danijel Berlovan, narodený 1986. roku, inžinier riaditeľstva z Banátskeho Karlovca
 
 
Лидија Станимировић, рођена 1971. године, апсолвент права из Албинара
Lidija Stanimirović născută în anul 1971, jurist apsolvent din Alibunar
Lidija Stanimirović, narodená 1971. roku, absolvent práv z Alibunára
 
 
Иван Ружић, рођен 1984. године, металостругар из Банатског Карловца
Ivan Ružić născut în anul 1984, strungar din Banatski Karlovac
Ivan Ružić, narodený 1984. roku, sústružník z Banátskeho Karlovca
 
 
Лазар Томаш, рођен 1981. године, радник из Добрице
Lazar Tomaš născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Lazar Tomaš, narodený 1981.roku, robotník z Dobrici
 
 
 

 

9.
„Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“ – Др Николаје Марина
ČEDOMIR JOVANOVIĆ –MIŞCAREA  (LDP   SPO)  - DR NIKOLAJE MARINA
˝Čedomir Jovanović - OBRAD (LDP-SPO)˝ - Dr Nikolaje Marina
 
 
 
Др Николаје Марина, рођен 1963. године, доктор медицине из Селеуша
Dr Nikolaje Marina născut în anul 1963, medic doctor medicinist din Seleuş
Dr Nikolaje Marina, narodený 1963. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Зоран Лазић, рођен 1972. године, предузетник из Владимировца
Zoran Lazić născut în anul 1972, întreprinyător  din Vladimirovac
Zoran Laziíc. narodený 1972. roku, podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Маријана Радуловић, рођена 1967. године, хемијски аналитичар из Банатског Карловца
Marijana Radulović născută în 1967, analiticiar chimic din Banatski Karlovac
Marijana Radulović, narodená 1967. roku, chemický analytik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Поповић, рођен 1981.  године, угоститељ из Банатског Карловца
Milan Popović născut îm 1981, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Milan Popović, narodený 1981. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристиан Мунћан, рођен 1979. године, професор из Локава
Kristian Munćan născut în 1979 profesor din Lokve
Kristian Munćan, narodený 1979. roku, profesor z Lokve
 
 
Кристина Божин, рођена 1953.године, дипломирани инжењер хортикултуре из Алибунара
Kristina Božin  născută în 1953, inginer licenţiat hortiocultură  din Alibunar
Kristina Božin, narodená 1953. roku, diplomovaný inžinier hortikultúry z Alibunára
 
 
Живко Ђурковић, рођен 1956. године, грађевински техничар из Банатског Карловца
Živko Đurković născut în 1956, tehnician în constructii din Banatski Karlovac
Živko Đurković, narodený 1956. roku, stavebný technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Бугарин, рођен 1947. године, инжињер електротехнике из Иланџе
Zoran Bugarin  născut în 1947, inginer electritehnic din Ilangea
Zoran Bugarin, narodený 1947. roku, inžinier elektrotechniky z Ilandži
 
 
Јасмина Петровић, рођена 1965. године, дипломирани инжењер електротехнике из Владимировца
Jasmina Petrović născută în 1965, inginer  electrotenice  licenţiar din Vladimirovac
Jasmina Petrović, narodená 1965. roku, diplomovaný inžinier elektrotechniky z Vladimirovca
 
 
Трајан Барбу, рођен 1951. године, економиста из Владимировца
Trajan Barbu născut în anul 1951, economist din Vladimiroavac
Trajan Barbu, narodený 1951. roku, ekonóm z Vladimirovca
 
 
Александар Албрехт, рођен 1966. године, грађевински столар из Алибунара
Aleksandar Albreht născut in 1966 tîmplar în construcţii din Alibunar
Aleksandar Albreht, narodený 1966. roku, stavebný stolár z Alibunára
 
 
Љиљана Лазаревић, рођена 1963. године, геодетски техничар из Владимировца
Ljiljana Lazarević născută în 1963, tehnician geodezic din Vladimirovac
Ljiljana Lazarević, narodená 1963. roku, geodetický technik z Vladimirovca
 
 
Љубиша Маринковић, рођен 1943. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца
Ljubiša Marinković născut în anul 1943, inginer agricol licenţiat din Vladimirovac
Ljubiša Marinković, narodený 1943. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Владе Јоловић, рођен 1958. године, економиста из Алибунара
Vlade Jolović născut în anul 1958, economist din Alibunar
Vlade Jolović, narodený 1958. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Андреа Барбу, рођена 1990. године, економски техничар из Владимировца
Andrea Barbu  născută în 1990, tehnician economic din Vladimiroavac
Andrea Barbu, narodená 1990. roku, ekonomický technik z Vladimirovca
 
 
Павел Павловиц, рођен 1977. године, бравар из Јаношика
Pavel Pavlovic  născut în anul 1977, lăcătuş din Janoşik
Pavel Pavlovic, narodený 1977. roku, zámočník z Jánošíka
 
 
Милорад Лалић, рођен 1950. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Milorad Lalić născut în 1950, tehnician agricol din Novi Kozjak
Milorad Lalić, narodený 1950. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Милка Милутиновић, рођена 1951. године, пензионер из Банатског Карловца
Milka Milutinović născută în 1951, pensioner din Banatski Karlovac
Milka Milutinović, narodená 1951. roku penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Василић, рођен 1954. године, пензионер из Банатског Карловца
Zoran Vasilić născut în 1954, pensioner din Banatski Karlovac
Zoran Vasilić, narodený 1954. roku, penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Спасић, рођена 1987. године, економски техничар из Иланџе
Dragana Spasić născută în 1987, tehnician economist din Ilangea
Dragana Spasić, narodená 1987. roku, ekonomický technik,z Ilandži
 
 
Мирослав Танкосић, рођен 1975. године, пољопривредник из Владимировца
Miroslav Tankosić născut în 1975, agricultor din Vladimirovac
Miroslav Tankosić, narodený 1975. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар”.
Această Decizie va fi publicată în Buletinul oficial al comunei Alibunar.
Toto rozhodnutie uverejniť v ˝Службеном листу општине Алибунар".
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
COMISIA COMUNALĂ PENTRU ALEGERI
A COMUNEI ALIBUNAR
OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
OBCE ALIBUNÁR
 
                       
Број: 013-2-70/12-04
Numărul: 013-2-70/12-04
Číslo: 013-2-70/12-04
 
У Алибунару, 21. априла 2012. године
La Alibunar, 21 aprilie 2012 a.c.
V Alibunáre, 21. apríla 2012. roku
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
 
                                                                                  PRȘEDINTELE COMISIEI
                                                                                                             Biljana Vragović
 
PREDSEDA KOMISIE
                                                                                               Biljana Vragović
 
 
 

 

Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар

На основу члана 15.  Закона о ванредним ситуацијама (”Сл.гласник РС”, број 111/09 и 92/11) и члана 40. Статута Општине Алибунар (”Сл.лист Општине Алибунар”, број 12/08, 13/09 и 13/011) Скупштина општине Алибунар, на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на тeриторији  Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), уређују се надлежности органа Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица цивилне заштите опште намене, уређује финансирање  заштите и спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне заштите, односно заштите и спасавања, прописана Законом о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, бр. 111/09 и 92/11) и другим подзаконским прописима који ближе уређују област ванредних ситуација и заштите и спасавања.
 
Члан 2.
         Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Алибунар су:
 1. Скупштина Општине,
 2. Председник Општине,
 3. Општинско веће,
 4. Општинска управа и службе,
 5. Привредна друштва, предузетници и друга правна лица  од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 6. Грађани, удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање.
 
 
II   НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
Члан 3.
         У остваривању улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, а у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине врши следеће послове:
 • доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији,
 • доноси план и програам развоја заштите и спасавања на триторији Општине у складу са Дугорочним  планом развоја заштите и спасавања Републике Србије,
 • планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Општине,
 • образује Општински Штаб за ванредне ситуације и именује чланове Штаба,
 • одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 • доноси Програам рада Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • разматра Извештаје о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације и одлучује о битним питањима од значаја за рад Штаба,
 • разматра висину насталих штета од елементарних и других непогода и несрећа и  упућује захтеве за помоћ Влади Републике Србије,
 • извршава и друге задатке у складу са законом и другим прописима који утврђују обавезе јединица локалне самоуправе у области заштите и спасавања.
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
Члан 4.
         У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, Општинско веће врши следеће послове:
 • доноси Процену угрожености за територију Општине,
 • доноси План заштите и спасавања   Општине у ванредним ситуацијама,
 • образује Комисију заа процену настале штете у елементарним непогодама и другим несрећама већих размера, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси Одлуку о накнади штете настале од последица елементарних и других несрећа и непогода,
 • прати реализацију спровођења превентивних мера заштите,
 • разматра предлоге аката које доноси Скупштина Општине из области заштите и спасавања,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
Члан 5.
         Председник Општине је по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља следеће послове :
 • стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
 • предлаже постављање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси  одлуку о проглашавању ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • руководи заштитом и спасавањем на територији Општине и наређује организовање и спровођење мера заштите и спасавања у складу са Законом и другим прописима,
 • усмерава, усклађује и координира радом органа општинске управе, служби и правних лица у спровођењу мера  и задатака заштите и спасавања на територији Општине,
 • предлаже Општинском већу на усвајање, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине,
 • наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
 • наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја на мање угрожено подручје и стара се о њиховом збрињавању,
 • стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица, материјаалних и других добара у циљу укључивања истих у активности заштите и спасавања,
 • одлучује о организацији превоза, смештаја и  исхране припадника јединица опште намене и грађана који добровољно учествују у заштити и спасавању становништва, материјаалних, културних и других добара и животне средине Општине,
 • одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и службама, правним лицима и другим организацијама и удружењима од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
 • одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама,
 • остварује сарадњу са суседним општинама, надлежним управним округом, Већем АП Војводине, Владом Републике Србије, Министарством унутрашњих послова, Војском Србије и другим органима и организацијама у циљу усклађивања  организације и спровођења мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • стара се о реализацији наређених мера и задатака надлежног Штаба за ванредне ситуације управног округа,  Покрајинског и Републичког штаба за ванредне ситуације у ванредној ситуацији,
 • извештава Скупштину општине  о стању на терену и о предузетим мерама, задацима и активностима  и утрошеним материјално-финансијским средствима у ванредној ситуацији,
 • стара се о обезбеђењу средстава у Буџету Општине за рад Општинског штаба за ванредне ситуације и заа организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕ
 
Члан 6.
         Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке:
 • прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају  и спроводе мере и задатке заштите и спасавања,
 • планирају, организују и спроводе преве-нтивне и оперативне мере и задатке заштите и спасавања  запослених, објеката и средстава органа Општинске управе,
 • набављају  прописану опрему и средства за личну, узајамну и колективну заштиту запослених и објеката  које користе и држе их у исправном стању,
 • учествују у изради Процене угрожености Општине у складу са својим надлежностима и делокругом рада,
 • учествују у планирању, припреми и организовању и спровођењу  евакуације становништва, материјалних, културних и других добара од значаја за живот и рад становништва,
 • планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите за потребе Општинске управе у складу са Законом и другим прописима,
 • учествују у припреми, организацији спро-вођењу збрињавања настрадалог или угроженог становништва у елементарним непогодома и другим несрећама на територији Општине у ванредним ситуацијама,
 • старају се о обезбеђењу неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације,  организовање и спровођење  мера и задатака заштите и спасавања, набавку опреме и средстава за потребе запослених, као и друге потребе у ванредним ситуацијама и предлажу председнику начин обезбеђења средстава,
 • планирају, организују и спроводе урбанистичке мере заштите за подручје Општине,
 • набављају, инсталирају и одржавају опре-му и средства у исправном стању за узбу-њивање у оквиру система јавног узбу-њивања у Републици Србији и учествују у изради Студије покривености  система за јавно узбуњивање за територију општине,
 • старају се о обезбеђењу телекомуника-ционе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања,
 • организују, развијају и спроводе личну, узајамну и колективну заштиту,
 • учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене,
 • учествују у припреми и изради материјала за седнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • остварују сарадњу са надлежном органи-зационом јединицом Сектора за ванредне ситуације у припреми, организовању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
 • обављају и друге послове и задатке за-штите и спасавања прописане Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима.
 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 7.
         Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања за потребе Општине и Општинске управе Алибунар (у даљем тексту: Општинске управе), обављју се у организационој јединици Општинске управе коју својим решењем одреди  начелник Општинске управе у складу са надлежностима и делокругом рада исте.
         Организациона јединица Општинске управе  одређена за вођење послова заштите и спасавања обавља следеће послове:
 • израђује предлог Процене угрожености територије Општине  од елементарних и других непогода и несрећа у сарадњи са општинским штабом за ванредне ситу-ације и другим стручним органима и службама Општине и предлаже Општи-нском већу  њено доношење,
 • израђујепредлог План заштите и спаса-вања у ванредним ситуацијама за Општи-ну у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општи-нском већу њено доношење,
 • израђује предлог  План заштите од удеса за Општину, као прилог Плана заштите у ванредним ситуацијама и предлаже Општинском већу његово доношење,
 • обавља послове попуне, опремања и обу-чавања јединица цивилне заштите опште намене које формира Општинска управа,
 • именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите за потребе Општи-нске управе,
 • учествује у припреми предлога за имено-вања повереника и заменика повереника за подручје Општине у насељеним ме-стима и предлаже општинском штабу за ванредне ситуације   усвајање предлога,
 • планира, организује и спроводи преве-нтивне и оперативне мере заштите љу-дства и објеката Општинске управе и Општине,
 • планира, организује и учествује у спро-вођењу угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситу-ацијама у сарадњи са Општинским шта-бом за ванредне ситуације и у складу са Законом и другим прописима и Планом заштите и спасавања Општине у ванредним ситуацијама,
 • предлаже набавку средстава и опреме  за личну, узајамну и колективну зађштиту запослених и објеката општинске управе, органа Општине и друге стручне службе,
 • води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и средствима и опреми у цивилној заштити,
 • обавља послове набавке, одржавања и инсталирања средстава и опреме за  узбуњивање у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Репу-блици Србији и учествује у изради Сту-дије покривености система јавног узбу-њивања на територији Општине,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузетим мера-ма за смањење ризика од последица еле-ментарних непогода и других несрећа,
 • организује, развија и спровооди личну, узајамну и колективну заштиту на територији Општине,
 • усклађује План заштите и спасавања Општине са Планом заштите и спасавања суседних јединицам локалне самоуправе, АП Војводином и  Националним планом заштите и спасавања Р. Србије,
 • обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • израђују и достављају Изводе из Плана заштите и спасавања Општине  субјекти-ма од значаја за заштиту и спасавање Општине,
 • планира, организује и спроводи мобили-зацију јединица цивилне заштите опште намене,
 • на захтев Надлежне службе израђују и достављају акта, прилоге и податке од значаја за израду Процене угрожености територије Републике Србије и Национа-лни план заштите у складу са  утврђеним надлежностиома и делокругом рада,
 • у извршавању послова и задатака зашти-те и спасавања остварује непосредну са-радњу са организационом јединицом МУП-а – Сектором за ванредне ситуације надлежнмом  за подручје  Општине,
 • врши и друге послове и задатке из области заштите и спасавања  прописане Законом и другим прописима и по наређењу начелника Општинске управе и Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
Члан 8.
         За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативно тело.  
         Општински Штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
         Командаант Општинског штаба је председник општине, по положају, а заменик команданта је заменик председника општине, односно члан Општинског већа или друго лице које именује решењем Скупштина општине.
         Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне ситуације у Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, кога за постављење предлаже начелник Одељења.
         Чланове Општинског штаба за ванредне ситуације , по правилу предлаже командант Штаба.
         Чланови Општинског штаба бирају се из редова:
 1. чланова Општинског већа, у чијем де-локругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шума-рства, рада и социјалне политике, за-штите животне средине,
 2. представника органа општинске управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевинарства, енергетике, информисања, трговине и услуга;
 3. руководиоца јавних предузећа, привре-дних друштава, руководиоца организаци-оних јединица одбране, полиције, хумани-тарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за за-штиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
         Општински штаб за ванредне ситуације по потреби, образује посебним актом помоћне стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања.
 
Члан 9.
         У складу са надлежностима дефинисаним Зако-ном, Уредбама и другим прописима, Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове и задатке:
 1. руководи и координира рад субјеката за-штите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
 2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово спровођење,
 5. наређује употребу снага заштите и спаса-вања, средства помоћи и других сре-дстава која се користе у ванредним ситуацијама,
 6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,
 7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
 8. сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних  држава у ванредним ситуацијама,
 9. процењује угроженост од ванредне си-туације и предлаже председнику Општине Одлуку о проглашавању ванредне ситу-ације на делу или целој територији Општине,
 10. сарађује са Окружним штабом за ванре-дне ситуације Јужно-банатског управног округа и штабовима суседних Општина,
 11. именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите у насељеним ме-стима и седишту Општине и сеоским ме-сним заједницама,
 12. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Општине,
 13. наређује евакуацију становништва и до-носи одлуку о обиму евакуације и крите-ријумима за евакуацију становништва,
 14. ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине у извршавању задатака цивилне заштите,
 15. доноси наредбе, закључке и препоруке,
 16. обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
         Општински штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.
         За остваривање функција Општинског штаба за ванредне ситуације организује се и спроводи обуча-вање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба у Националном и Регионалним тренинг центрима, на предлог и у сарадњи са Надлежном службом.
 
 
III  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  И ГРАЂАНА
 
Члан 10.
         Привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине планирају и обезбеђују средства за организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које оне образују, организовање и припре-мање личне, узајамне и колективне заштите и спро-вођење мера и задатака цивилне заштите запо-слених, материјалних и других добара.
         Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, васпитно-образовне делатности, социјалне заштите и других делатности која у оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите и за лица која су корисници њихових услуга у складу са Законом и другим прописима који уређују ову област.
         Привредна друштва и друга правна лица из става 1. и 2. овог члана своје Планове заштите и спасавања доносе у складу са Планом заштите и спасавања Општине.
         За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа одговоран је руководилац привредног друштва, односно руководилац другог правног лица.
 
Члан 11.
         У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања у оквиру своје редовне дела-тности, учествују хуманитарне организације и удру-жења у складу са Законом и правилима међу-народног права.
         Организација Црвеног крста обавља послове из става 1. овог члана у складу са јавним овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
 
Члан 12.
         Удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање извршавају задатке заштите и спасавања на основу Одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Обим и начин извршавања задатака из става 1. овог члана утврђује Општински штаб за ванредне ситуације.
         У извршавању превентивних задатака заштите и спасавања могу добровоњно да учествују појединци и удружења, према својим могућностима, а уз сагласнот Надлежне службе.
 
 
Члан 13.
         Грађани учествују у заштити и спасавању, испуњавању материјалне обавезе за потребе заштите и спасавања у складу са посебним Законом, обучавају се за личну, узајамну и колективну заштиту, спроводе прописане  и наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.
         У извршавању задатака заштите и спасавања учествују сви способни грађани у складу са општим и посебним Законом и другим прописима који уређују ову област.
 
Члан 14.
         Привредна друштва и друга правна лица, удру-жења грађана, хуманитарне и друге организације и грађани, власници и корисници опреме, материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спа-савање, ставњају опрему и средства, заједно са љу-дством, на располагање надлежној служби, уз на-кнаду у складу са прописима Владе Републике Србије.
         Субјекти из става 1. овог члана, власници и корисници непокретних ствари, омогућавају да се на њиховим непокретностима спроводе радови не-опходни за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа и опасности,  које нареди надлежна служба, у складу са Законом и другим прописима који ову област ближе регулишу.
                       
 
IV  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
 
Члан 15.
         Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, повереници цивилне заштите, заменици повереника цивилне заштите и јединице цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, и с тим у ве-зи, скуп активности, које се односе на попуну, моби-лизацију, материјално опремање, обучавање и оспо-собљавање и активирање цивилне заштите.
 
 
ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА
 
Члан 16.
         Ради остваривања личне, узајамне и колекти-вне заштите, органи Општине, привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, уза-јамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне заштите.
         Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и ко-лективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
         Надлежна организациона јединица Општинске управе одређена за обављање послова заштите и спасавања у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ва-нредне ситуације у панчеву, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у случају ванредних ситуација.
         У реализацији нааведених активности, укључују се и повереници и заменици повереника цивилне заштите Општинске управе и  насељених места на подручју Општине.
 
           
МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 17.
         У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим прописима припремају и спроводе мере цивилне зааштите, а нарочито:
 1. превентивне мере,
 2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа,
 3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
 4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа.
 
 
ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 18.
         У циљу заштите и спасавања људи, мате-ријалних и културних добара од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине, спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:         
 1. узбуњивање,
 2. евакуација,
 3. склањање и урбанистичке мере заштите,
 4. збрињавање угрожених и настрадалих,
 5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
 6. заштита од техничко-технолошких несрећа,
 7. заштита од рушења и спасавање из рушевина,
 8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
 9. заштита и спасавање на неприступачним теренима,
 10. заштита и спасавање од пожара и експлозија,
 11. заштита од НУС,
 12. прва и медицинска помоћ,
 13. асанација терена,
 14. очување добара битних за опстанак,
 15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
         Наведени задаци се спроводе у складу са Законом о ванредним ситуацијама и прописима који ближе уређују област, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке цивилне заштите.
         Поред наведених задатака, Општина може планирати, припремати и спроводити и друге задатке и активности заштите и спасавања у складу са својим специфичностима и потребама.
         У планирању, организовању и спровођењу  за-датака заштите и спасавања  учествују сви субјекти заштите и спасавања Општине прдвиђени овом Одлуком, у окквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са надлежним органима државне управе и другим надлежним органима и организацијама.
 
 
            4. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 19.
         Повереници цивилне заштите и заменици по-вереника цивилне заштите постављају се ради оба-вљања послова заштите и спасавања у Општини (месним заједницама и седишту Општине) и насеље-ним местима (селима) и то: у стамбеним зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима и по улицама.
         Основни критеријуми за одређивање броја повереника и њихових заменика је да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000 становника.
         Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама и седишту Општине и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог Општинске управе, надлежне организационе јединице за послове заштите и спасавања.
         Поверенике и заменике повереника у Општинској управи поставља решењем начелник Општинске управе.
         Повереници и заменици повереника, предузи-мају непосредне мере за учеешће грађана у спрово-ђењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узаја-мне и колективне заштите и руководе јединицама ци-вилне заштите опште намене, које образује Општина.
         Грађани на угроженим и настрадалим подру-чјима, на територији Општине, дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
         Повереници и заменици повереника у насељу  постављају се по основу распореда у цивилној заштити.
 
 
            5. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 20.
         За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и оспособљавају јединице опште намене.
         Јединице опште намене образују се као привремени састави опд добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања.
         Јединице цивилне заштите опште намене оспо-собљавају  се за извршавање мање обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализиовање и гашење мањих  и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становни-штва, помоћ у асанацији терена и обављање  других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
         На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки бунар и  седишту Општине.
         Основни критеријум за одређиовање врсте, ве-личине и броја јединица опште намене је степен угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава .
         На триторији Општине образовати  јединице цивилне заштите  опште намене у:
 • месним заједницама које имају преко 5.000 становника, образовати најмање 3 јединице ЦЗ опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 3.000 – 5.000 ста-новника, образовати  3 јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 1.000 до 3.000 становника образовати најмање 2 једи-нице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • у месним заједницама до 1.000 стано-вника обраазовати најмање 1 јединицу цивилне заштите опште намене, ранга вода.
         Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критери-јумима, образоваће у складу са Законом Општинско веће на прдлог Општинског Штаба за ванредне ситуације и надлежне организационе јединице Општинске управе за послове заштите и спасавања.
 
 
СИСТЕМ ОСМАТРАЊА, РАНОГ УПОЗОРАВАЊА, ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
 
Члан 21.
         Основни задатак Општине у јединственом си-стему осматрања, раног упозоравања, обавешта-вања и узбуњивања је откривање, праћење и при-купљање података о врстама опасности, које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
 
Члан 22.
         У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе прдвиђене Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима који ближе уређују ову област.
         Општина у оквиру Законом предвиђених права и дужности, извршава и следеће послове:
 • обезбеђује телекомуникациону и инфо-рмациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључивање у телеко-муникациони и информациони систем јединствене службе осматрања, обаве-штавања и узбуњивања и повезује се са њим,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
 • наабавља и одржава средства за узбу-њивање за територију Општине, у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
 • израђује студију покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
 • доноси Решење о  постављењу сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање на триторији општине,
 • по потреби формира Ситуациони центар за праћење стања и управљање у ванредним ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112 који формира надлежни орган,
 • извршава и друге задатке, у складу  са прописима и техничким нормативима за планирење, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање,
 • обезбеђује средства у Буџету Општине и финансира изградњу и одржавање систе-ма за узбуњивање за подручје Општине  у складу са Проценом угрожености, Зако-ном о ванредним ситуацијама, акустичком студијом и другим прописима и општим актима који уређују ову област.
 
 
ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
 
Члан 23.
         Оспособљљена правна лица од значаја за за-штиту и спасавање Општине врше заштиту и спаса-вање грађана, материјалних и других добара у слу-чају опасностио и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински Штаб за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица  од значаја за за-штиту и спасавање на територији Општине, одређује посебним актом Скупштина општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и да се организују за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање Општинско веће уговором обе-збеђује накнаду ставрних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
         Уговор закључује председник Општине, или лице које он овласти.
         Опремљена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање  су привредна дру-штва, предузетници и друга правна лица на те-риторији Општине која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална, гра-ђевинска, водопривредна, предузећа која газдују шу-мама, угоститељска и транспортна привредна дру-штва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења, удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кино-логије, наутике, радио аматерства, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
         Активирање оспособљених правних лица нала-же председник Општине, на предлог  Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
 
Члан 24.
         У складу са Законом и другим прописима који уређују област ванредних ситуација, Општина врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне заштите, заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица опште намене, становништва за организовање и спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите.
         Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним плановима и програмима и другим критеријумима, које доносе надлежни органи.
         Општина организује обуку Општинског штаба за ванредне ситуације и субјеката заштите и спасавања Општине у надлежним тренинг центрима овлашће-ним за спровођење обуке.
 
 
ПОПУНА И МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ
 
Члан 25.
         Попуна органа и јединица цивилне заштите врши се у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
         На дужности у јединицама цивилне заштите у привредним друштвима и другим правним лицима, распоређују се запослени у тим привредним друштвима и правним лицима.
         Грађани распоређени у јединице цивилне за-штите, обавезни су да  на позив надлежне службе учествују у акцијама и операцијама заштите и спасавања.
         Јединице Црвеног крста Србије, добровољних ватрогасних друштава, у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите.
 
Члан 26.
         Органи и јединице цивилне заштите образовани на територији Општине опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима коаја су неопходна за њихову  личну заштиту и за спро-вођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.
         Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђују се у Буџету Општине у складу са предвиђеним бројем припадника и материјалних средстава јединица цивилне заштите.
 
Члан 27.
         Приликом извршавања задатака заштите и спа-савања припадници Општинског штаба за ванредне ситуације, повереници, заменици повереника и при-падници јединица цивилне заштите носе униформу са ознаком цивилне заштите, ознаком функција и специјалности.
         Објекти цивилне заштите обележавају се знаком цивилне заштите.
 
Члан 28.
         О припадницима органа, јединица цивилне за-штите које образује Општина, као и средствима и опреми у цивилној заштити, надлежни орган Општи-нске управе за заштиту и спасавање води прописану евиденцију у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
 
 
            10. МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ
 
Члан 29.
         Мобилизацијом цивилне заштите из редовне организације и стања се прелази на организацију и стање оперативне готовости за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Мобилизација се спроводи по Плану мобилизације Општине.
         Мобилизацију снага и средстава су дужна да сспроводе оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине, у складу са Законом и другим прописима.
 
Члан 30.
         Активирање обухвата поступке, задатке и акти-вности којима се редовни капацитети оспособљених правних лица, из рдовне организације и стања преводе  на организацију и стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
         За израду плана активирања оспособљених правних лица одговорни су руководиоци у складу са Законом и Планом заштите и спасавања Општине.
         Активирање правних лица од значаја за зашти-ту и спасавање Општине  наређује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
V  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан  31.
         Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу планирање и програмирање система заштите и спасавања.
         Планирање и програмирање, у Општини реализује се израдом:
 • дугорочног плана развоја заштите и спасавања за период од од десет и више година,
 • средњорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од пет година,
 • краткорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од једне године.
         Дугорочни план развоја заштите и спасавања  израђује и доноси Општина и привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и  спасавање Ошптине.
         Дугорочни план развоја  заштите и спасавања Општине мора бити усаглашен са Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања Републике Србије.
         На основу Дугорочног плана развоја заштите и спасавања Општине израђује се Средњорочни план.
         Средњорочни план развоја заштите и спасавања Општине реализује се кроз процес програмирања.
 
 
VI  ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 32.
         Систем заштите и спасавања финансира се из Буџета Општине и других извора, у складу са законом и другим прописима.
         Из Буџета Општине финансира се:
 1. припремање, опремање и обука Општи-нског штаба за ванредне ситуације, је-диница цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спро-вођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 2. трошкови ангажовања правних лица, у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
 3. изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
 4. прилагођавање подземних објеката (пролази, тунели и др.) за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са Законом и другим прописима,
 5. обуку становништва из области заштите и спасавања,
 6. санирање штета насталих природним и другим незгодама, у складу са материја-лним могућностима,
 7. друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
 
 
VII  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
 
Члан  33.
         За нарочите успехе у организовању и спро-вођењу задатака цивилне заштите и других послова у области заштите и спасавања, у привредним дру-штвима и другим правним лицима, органима општи-нске управе, у раду општинског штаба за ванредне ситуације и стручно-оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, пове-реницима и заменицима повереника, као и другим припадницима и заслужним појединцима, на тери-торији Општине, додељују се признања и награде.
         Признања и награде се уручују поводом Све-тског Дана цивилне заштите Првог марта, или на не-ки други дан, који одреди председник Општине, по положају, командант опшптинског штаба за ванредне ситуације.
         Предлоге за признања и награде доставља Општинском већу Општински штаб за ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине, по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Општинско веће посебним актом ближе ће уредити врсту награда и признања и критеријуме за доделу истих.
 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШHЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан  34.
         Постављање повереника и заменика повреника цивилне заштите на територији Општине извршиће Општински Штаб за ванредне ситуације, у року од  30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У складу са Законом и другим прописима обра-зовати јединице опште намене Општине у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         Процена угрожености и План заштите и спа-савања у ванредним ситуацијама Општине, израдиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (“Сл. гласник Р. Србије”, бр. 8/11)
         Општинско веће ће посебним правним актом утврдити врсту награда и признања, као и крите-ријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајућег прописа, од стране на-длежног органа у Републици Србији.
         Финансирање система заштите и спасавања уградити у Буџет Општине за 2012. годину.
 
Члан 35.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-16/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Решење о разрешењу директора дома здравља Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 135. став 2. тачка 10. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,  број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, a на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Виорел Жура, дипломирани правник из Алибунара, разрешава се функције директора Дома здравља Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Одлуку о подршци општине Алибунар пројекту производње енергије из биогаса добијеног из биомасе који спроводи инвеститор ''Бiogas Еnergy'' ДОО. Београд

На основу члана  15. став 1. и члана 58. став 1. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар “ бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на 51. седници одржаној дана 20. марта 2012. године,  донело је
 
 
ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР ПРОЈЕКТУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОГАСА ДОБИЈЕНОГ ИЗ БИОМАСЕ КОЈИ СПРОВОДИ ИНВЕСТИТОР  ''BIOGAS ENERGY'' ДOO. БЕОГРАД
 
 
Члан 1.
 
         Инвеститор ''BIOGAS ENERGY'' DOO. Београд отпочео је улагање у обновљиве изворе енергије на територији општине Алибунар и реализује изградњу погона за производњу биогаса и три засебне мини електране капацитета од пo 990 KW, са пратећим објектима (у даљем тексту: Пројекат).
 
Члан 2.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да је Пројекат од стратешког значаја за локални економски развој Општине, и да позиционира општину као лидера у производњи енергије из обновљивих извора што ће битнo допринети унапређењу локалног социјално економског миљеа.
 
Члан 3.
 
Општинско веће општине Алибунар препознаје потребу Пројекта за несметаним снабдевањем  кукурузном силажом, која је репроматеријал у производњи биогаса. Уредно снабдевање репроматеријалом важно је за техничко функционисање и комерцијалну одрживост Пројекта.
Општинско веће општине Алибунар констатује да ометање и прекиди у снабдевању Пројекта кукурузном силажом могу узроковати финансијске губитке инвеститора и кредитора пројекта, а последично и угрозити интересе општине у погледу развоја обновљивих извора енергије и социо економског развоја.
 
Члан 4.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар, према грубом увиду у евиденцију непокретности,  располаже земљиштем у површини од цца 300 ха у сопственом власништву, а које се може користити за производњу кукурузне суилаже.
У случају да Инвеститор искаже потребу за допунским снабдевањем кукурузном силажом, Општина Алибунар ће на захтев Инвеститора спровести одговарајући поступак у складу са законом, ради доделе земљишта из става 1. овог члана Инвеститору на временски рок од најмање годину дана, а у циљу подмирења потреба Пројекта.
 
Општина Алибунар ће настојати да поступак  из става 2. овог члана по захтеву реши најдуже у року од 30 дана од поднетог захтева.
 
Члан 5.
 
         Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар у складу са чланом 64. Закона о пољоприврердном  земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006 и 41/2009) спроводи поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у површини од цца 7.000 ха.
         Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Општина Алибунар ће у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о пољопривредном зељмишту, узети у обзир потребе Инвеститора за дугорочним закупом пољопривредног земљишта у државној својини.
 
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/12-04
Датум: 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2011. годину

Измене можете погледати овде

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2012. годину

Одлуку можете преузети овде

Решење о постављењу помоћника председника општине

На основу члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине Алибунар, дана 30.01.2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПОСТАВЉА СЕ Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара, за помоћника председника Општине Алибунар, за правна питања и примену законских прописа за питања из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине даје предлоге председнику Општине за решавање питања из надлежности председника Општине, везана за примену закона, других прописа и општих аката републичких, покрајинских и општинског органа и стара се о законитости аката из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине за свој рад одговоран је председнику Општине.
Помоћник председника Општине није на сталном раду у Општини Алибунар.
Помоћник председника Општине има право на накнаду за свој рад, коју утврђује Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, до висине коефицијената утврђених законом за изабрана лица. Председник Општине предлаже Комисији за кадровска, административна питања и радне односе коефицијент за утврђивање висине накнаде. Накнада се може исплаћивати у месечном износу.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: 020-15/12-04
Датум: 30.01.2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић
 

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Алибунар за 2012. годину

Одлуку можете преузети овде

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. године

Овде можете преузети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. године

Одлука о Lокалном акционом плану запошљавања у општини Aлибунар за 2011. годину

На основу члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној дана 17. децембра 2010. године усваја

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ

Усваја се Локални акциони план запошљавања у општини Алибунар за 2011. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.
 

Одлука о буџету општине Алибунар за 2011. годину

Овде можете преузети Одлуку о буџету општине Алибунар за 2011. годину

Решење о разрешењу начелника Општинске управе

На основу члана 74. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар на седници од 07. децембра 2010. године, на образложени предлог председника Општине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Разрешава се Наташа Стефановић са функције начелника Општинске управе општине Алибунар

Мандат именоване престаје даном разрешења, тј. од 07. децембра 2010. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-22/10-04
Датум: 07. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Одлука о постављању привремених објеката на јавној површини

Овде можете преузети Одлуку о постављању привремених објеката на јавној површини

Одлука о буџету општине Алибунар за 2010. годину

Овде можете преузети Одлуку о буџету општине Алибунар за 2010. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на XVI седници одржаној 30. новембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2009. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/08, 6/09 и 14/09), врше се следеће измене и допуне и то:

У члану 3. у делу Пореза на доходак, добит и капиталне добитке, збир конта 711 износ од ''148.100.000 динара'' замењује се износом од ''121.100.000 динара, а у окриву истог – Порез на зараде, Економска класификација 711110, износ од ''87.000.000 динара'' замењује се износом од ''70.000.000 динара'', а код Пореза на земљиште, Економска класификација 711147, износ од ''15.000.000 динара'' замењује се износом ''5.000.000 динара''.

У делу Прихода од имовине, збир конта 741, износ од ''17.720.000 динара'' замењује се износом ''44.720.000 динара'', а у оквиру истог – Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта, Економска класификација 741522, износ од ''11.000.000 динара'' замењује се износом ''38.000.000 динара''.

Члан 2.

После члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 5а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која неће бити коришћена у 2009. години у износу од 27.000.000 динара, искористиће се за покриће недостатка дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера бусета Републике Србије.

У буџету општине Алибунар за 2010. годину предвидеће се повраћај ових средстава и њихово усмеравање на намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-46/09-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар за спровођење референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар

На основу тачке II Решења о именовању Ко-мисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о само-доприносу за насељено место Алибунар у насе-љеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар број 020-106/09-04 од 02. новембра 2009. године, Комисија за спровођење Општинског рефе-рендума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар на седници од 09.11.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Алибунар, као делу тери-торије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођења референдума ради изјашњвања граађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар расписаном за 05. и 06. децембар 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Алибунар, као делу територије општине Алибунар, одређује се 4 (словима: четири) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛИБУНАР 1. са седиштем у згради Скупштине општине (мала сала), улица Трг Слободе 15 обухвата следеће улице: Банатска, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Липовачка, Михајла Пупина, Радничка, Трговчка, Учитeљска, Виноградарска, Војвођанска, Змај Јовина, Млинска, Железничка, Васка Попе и Трг Слободе од броја 6 до краја.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. АЛИБУНАР 2. са седиштем у згради Месне заједнице, улица Жарка Зрењанина 3, обухвата следеће улице: Жарка Зрењанина, Златиборска, Летња, Пионирска, Рибарска, Зимска и Мала.

3. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. АЛИБУНАР 3. са седиштем у згради Основне школе, улица Вука Караџића 4, обухвата следеће улице: Вашарска и Вашариште, Вука Караџића, Ратарска, Гундулићева, Изворска и Немањина.

4. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. АЛИБУНАР 4. са седиштем у згради Економске школе, улица Вука Караџића 2, обухвата следеће улице: Првомајска, Братства Јединства, 27. Марта, Саве Мунћана, Бригадирска и Трг Слободе од броја 1 до броја 5.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О
ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-36/09-04
Датум: 09. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милан Ћурувија с.р.

Стратегија развоја општине Алибунар 2010-2014. године

Овде можете преузети Стратегију развоја општине Алибунар 2010-2014. године

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  XV седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 02. новембра 2009. године, донета је

О Д Л У К А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Стањо Павелу из Јаношика, Чмеликова 137, изабраног са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“.

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 02. новембра 2009. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-34/09-04
Датум: 02. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општне Алибунар, на Четрнаестој седници одржаној 28. 09. 2009. године донета је

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Статуту општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), члан 18. мења се и гласи:

„Ако законом или оснивачким актом није другачије уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре на прдлог надлежне скупштинске комисије.

Ако је законом или оснивачким актом предвиђен да се избор директора врши на основу јавног конкруса, извештај о резултатима конкурса подноси се Скупштини општине најмање 15 дана пре доношење одлуке о именовању, осим ако законом није другачије уређено.“

Члан 2.

У члану 55. тачка 6. брише се, а наредне тачке померају се за један број уназад.

Члан 3.

У члану 56. став 1. број „11“ замењује се бројем „7“.

Члан 4.

У члану 58. после тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи:

„даје сагласност на одлуке о утврђивању цена производа и услуга предузећа и установа чији је оснивач општина;“

Тачка 11. постаје тачка 12.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-14/09-04
Датум: 28. 09. 2009. године
А   Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о изменама Одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар''

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на XIII седници одржаној 28. 08. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

Члан 1.

У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006 и 1/2009), у члану 4. речи: „секретар скупштине“ замењују се речима: „лице које именује Скупштина општине, на предлог председника Скупштине“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-81/09-04
Датум: 28. 08. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

 На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на  XII седници, одржаној дана 07. августа 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Ћебзан Дорелу из Локава, Маршала Тита 56, изабраног са изборне листе „ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ“

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 07. августа 2009. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-16/09-04
Датум: 07. август 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Извештај Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

И З В Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНОГ ДАНА 18. И 19. ЈУЛА 2009. ГОДИНЕ

Комисија у саставу:

 1. Биљана Враговић - председник Комисије;                                                                                                                                             
 2. Саша Клопоћан – члан;                                                                       
 3. Ђорђе Цветковић – члан;                                                               

Утврдила је:

 • да је од укупно два гласачка места у Иланџи примљен гласачки материјал са два гласачка места,
 • да је за гласање предато укупно 1371 гласачки листић,
 • да је остало неупотребљено 1128 гласачких листића,
 • да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача 1371,
 • да је, према изводима из бирачких спискова на гласање изашло 243 гласача, што износи 17,72%,                                            
 • да је, према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама гласало 242 бирача што износи 17,72%,
 • да је било неважећих 9 гласачких листића,
 • да је било важећих 233 гласачкa листића,
 • да је „ЗА“ гласало 143 гласача,
 • да је „ПРОТИВ“ гласао 91 гласач.

Обзиром да је на гласало 243. гласача, што чини 17,72% гласача у месној заједници Иланџа, према резлтатима гласања, комисија констатује ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА.

У Алибунару, 19. јула 2009. године

Број: 013-14/08-04

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Биљана Враговић с.р.

Решење о закључењу бирачког списка за насељено место Иланџа

На основу члана 20. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05), Упутства о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“ број 42/00) и Решења начелника Општинске управе општине Алибунар број 1-1-77/08-04 од 28. 01. 2008. године, Секретаријат за општу управу и имовинско – правне послове општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА

I

Закључује се бирачи списак Општине Алибунар за Месну заједницу Иланџа са укупно 1371 (једнахиљадатристотинеседамдесетједан) бирач.

II

Број бирача по бирачким местима је:

1. Бирачко место Иланџа 1, зграда Месне заједнице – 704 бирача

2. Бирачко место број 2 Зграда Светосавског дома – 667 бирача

III

Бирачки списак закључен је дана 03. 07. 2009. године у 24.00 часова и служи ради изјашњаваса грађана на референдуму за самодопринос у Месној заједници Иланџа и у друге сврхе се не може користити.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Општинска управа
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 208-25/09-04
Датум: 03. 07. 2009. године
А Л И Б У Н А Р
СЕКРЕТАР
Скумпија Јон с.р.

Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за трврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на XI седници одржаној дана 12. јуна 2009. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима.

Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'' бр.26/01, 135/04, 61/07), прописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'' бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

У члану 4. Правилника прописан је начин утврђивања просечне тржишне цене квадратног метра објеката.

Просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката износи:

- за станове и стамбене зграде 28.197,74 динара

- за пословни простор 40.372,73 динара

- за зграде за одмор и рекреацију 16.917,89 динара

- за гараже и друге објекте 14.099,80 динара.

Цене из става 2. овог члана увећане су за 10% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2008. годину због раста цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2008. године.

Члан 3.

У члану 5. Правилника прописани су коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама.

Сходно томе, коефицијенти локација за обрачун пореза на имовину на територији општине Алибунар су:

зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац) коефицијент 1,00

зона 2. (насељена места Локве и Владимировац) коефицијент 0,80

остале зоне (насељена места Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар) коефицијент 0,60

Члан 4.

На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2009. годину.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-7/09-04
Датум: 12. јун 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2008. годину

Овде можете преузети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2008. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

Овде можете преузети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

Пословник Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07) и члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 4/2002 и 9/2002), Скупштина општине Алибунар на Другој седници одржаној дана 12. јуна 2008. године, усваја

П   О   С   Л   О   В   Н   И   К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се организација и рад Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Скупштина) и начин остваривања права и дужности одборника.

Члан 2.

Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.

У случајевима предвиђеним законом, Статутом општине Алибунар и овим Пословником, јавност се искључује.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сазивање и руковиђење конститутивном седницом

Члан 3.

Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из предходног сазива у року од 15. дана од дана објављивања резултата избора за одборнике у Скупштину опшине Алибунар.

До избора председника Скупштине, конститутивну седницу отвара и њоме руковиди најстарији одборник.

Уколико најстарији одборник није присутан, одбије да председава Конститутивном седницом или се не придржава закона или пословника или на други начин онемогућава рад конститутивне седнице, председавање конститутивном седницом предуеће други одборник који је најстарији.

По отварању седнице, председавајући предлаже и Скупштина бира два оверача записника.

Дневни ред конститутивне седнице

Члан 4.

Конститутивна седница Скупштине има следећи дневни ред:

Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар

Разматрање и доношење Одлуке о верификацији мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраних на изборима од 11. маја 2008. године

Разматрање и усвајање Привременог пословника о раду Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избор заменика председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Решења о постављењу Секретара Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Општине Алибунар, заменика председника Општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар.

3. Верификациона комисија

Члан 5.

Верификациона комисија утврђује сагласност уверења о избору за одборника Скупштине општине и Извештаја Општинске изборне комисије и утврђује да ли постоје сметње за потврђивање мандата сваког појединог одборника.

Члан 6.

У Вирификациону комисију бирају се три одборника, који не могу бити са исте изборне листе,

Кандидати се предлажу појединачно.

Избор чланова Верификационе комисије врши се јавним гласањем.

Члан 7.

Након избора чланова Верификационе комисије, одборници достављају своја уверења о избору Верификационој комисији.

Пошто Верификациона комисија прими материјал, председавајући предлаже, а Скупштина одређује рок за подношење извештаја Верификационе комисије, а председавајући прекида рад конститутивне седнице до доставаља извештаја Верификационе комисије.

 

4. Рад Верификационе комисије

Члан 8.

Након прекида рада конститутивне седнице Скупштине, састаје се Верификациона комисија и бира председника Комисије из редова својих чланова.

На основу уверења о избору, Комисија испитује избор сваког појединог одборника и саставља Извештај Скупштини да се мандат у питању оснажи, да се оснажење одложи или да се избор поништи.

Потврђивање сваког појединог мандата врши се на основу целокупног изборног материјала, па и у случају када поједини одборник није поднео уверење о свом избору.

Закључци се доносе већином гласова.

Члан Верификационе комисије чији је одборнички мандат оспорен не може учествовати у доношењу Закључка о исправности или неисправности свог избора.

Наставак Конститутивне седнице и извештај Верификационе комисије

Члан 9.

Када се Конститутивна седница Скупштине настави, председник Верификационе комисије подноси Скупштини извештај.

На основу извештаја Верификационе комисије, председавајући констатује да је Општинска изборна комисија поднела Извештај о спроведеним изборима и која су уверења о избору за одборника у сагласности са Извештајем Општинске изборне комисије, чиме је потврђен мандат новоизабраним одборницима.

Уколико су поједини мандати оспорени, о њима се појединачно претреса и решава.

Одборник чији је избор оспорен не може учествовати у гласању о потврђивању свог мандата.

Потврђивање мандата

Члан 10.

На основу Извештаја Верификационе комисије и претреса у Скупштини, Скупштина решава да се избор одборника потврди или поништи, односно да се мандат потврди или да се потврда мандата одбије.

Решавање о потврди појединаог мандата може се одложити да би се случај у потпуности испитао, а најдуже до два месеца.

Закључак о одбијању или о одлагању потврде мандата појединог изабраног одборника доноси се у облику образложеног решења које се одборнику доставља писмено.

Ако је потврђивање појединог мандата одложено да би се случај ближе испитао, наложиће се Комисији за потврђивање мандата одборника да, у одређеном року, спорведе потребан увид и поднесе свој извештај и предлог. На првој наредној седници по пријему извештаја, донеће се решење о потврђивању мандата у питању.

Полагање заклетве

Члан 11.

Одборници чији је мандат потврђен полажу заклетву која гласи:

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Алибунар придржавати Устава, закона, Статута општине Алибунар и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руковидећи се интересима грађана.''

По датој заклетви, присутни одборници потписују текст заклетве који се прилаже уз материјал са седнице.

Одборници који нису присуствовали Првој седници Скупштине, одборници чији је мандат био оспорен, па накнадно потврђен и одборници изабрани са листе кандидата подносица предлога уместо одборника чији је мандат престао пре истека времена на које је изабран полажу заклетву појединачно на првој седници Скупштине која се одржава после потврђивања њиховог мандата.

Даном потврђивања мандата нових одборника престаје функција одборника из предхондог сазива Скупштине општине Алибунар.

Избор председника и заменика председника Скупштине општине

Члан 12.

Скупштина општине бира председника Скупштине општине, из редова одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Скупштина општине има једног заменика председника Скупштине општине који помаже председнику Скупштине општине у вршењу послова из његовог делокруга и замењује га у његовој одсутности.

Члан 13.

За председника, односно заменика председника Скупштине општине може бити кандидован сваки одборник кога предложи најмање једна трећина од окупног броја одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлог садржи име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности или назнаку да не припада ни једној политичкој партији, као и писмену сагласност кандидата.

Седницом у поступку избора председника руководи Гласачки одбор који чине председавајући одборник Конститутивне седнице и по један од одборника из групе одборника који су предложили кандидата за предсеника Скупштине.

Предлози кандидата за председника, односно заменика председника подносе се председавајућем одборнику у писменом облику, са потписима одборника.

Председавајући одборник обавештава Скупштину о свим примљеним предлозима за председника, односно заменика председника Скупштине општине.

Представник групе предлагача има право да образложи предлог.

Члан 14.

Након завршеног поступка представљања, Скупштина, на предлог председавајућег одборника, јавним гласањем, утврђује листу кандидата за за председника, односно заменика председника Скупштине, према азбучном реду почетних слова њихових презимена.

На основу овако утврђене листе кандидата, израђују се гласачки листићи.

Члан 15.

Након завршеног поступка представљања кандидата за председника Скупштине, председавајући одборник објављује почетак гласања.

Члан 16.

Скупштина, јавним гласањем, бира гласачки одбор од три члана, сагласно члану 11. став 3. овог Пословника, који спорводи поступак гласања.

Председавајући одборник позива одборнике, по азбучном реду презимена, да приме гласачки листић, што се евидентира.

Кад одборник прими гласачки листић, обавља гласања и пред гласачким одбором убацује гласачки листић у гласачку кутију.

Док траје поступак гласања, одборници не смеју напуштати просторију у којој се гласа.

Члан 17.

Гласачки одбор закључује поступак гласања након што канстаује да је свим присутним одборницима омогућено да гласају.

Након гласања, јавно на седници, спорводи се поступак утврђивања резултата гласања следећим редом:

утврђује се број израђених гласачких листића;

утврђује се број одборника који присуствују седници;

утврђује се број одборника који су примили гласачки листић ради гласања;

утврђује се број неупотребљених гласачких листића који ће се запечатити у посебан коверат;

отвара се гласачка кутија и пребројавањем се утврђује број гласачких листића у кутији и уколико он буде већи од броја одборника који су примили гласачке листиће, поступак гласања се обуставља, употребљени гласачки материјал се одваја и уништава, те се спроводи пононо гласање.

гласачки одбор утврђује број неважећих и важећих гласачких листића, сходно прописма о избору за одборнике

неважећи гласачки листићи се одвајају и печате у посебан коверат;

са важећих гласачких листића прочитаће се имена кандидата за које је гласано и они ће бити евидентирани на посебном обрасцу;

након обраде свих гласачких листића, утврђује се број гласова које је добио сваки кандидат.

Члан 18.

За председника Скупштине општине изабран је кандидат за којег је гласало више од половине од укупног броја одборника.

Ако после гласања ни један од предложених кандидата није добио потребан број гласова, поступак гласања се понавља.

Ако ни после поновљеног гласања ни један од кандидата није добио потребан број гласова, поступак избора се понавља.

Члан 19.

Председник Скупштине општине ступа на дужност након објављивања резултат гласања за избор председника Скупштине општине.

По ступању на дужност, председник Скупштине даје следећу изјаву:

''Изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине општине Алибунар извршавати у складу са Уставом, законом, Статутом општине Алибунар, а у интересу општине Алибунар''

Члан 20.

Након давања изјаве, председник Скупштине преузима руковођење седницом.

Ако председник Скупштине није изабран на Конститутивној седници, председавајући одборник наставиће са руковођењем седнице до избора председника Скупштине.

Члан 21.

Заменик председника Скупштине бира се из редова одборника, на период од четири године, на начин и по поступку прописаном за избор председника Скупштине.

Члан 22.

Председнику Скупштине, односно заменику председника Скупштине престаје функција пре истека времена на које су изабрани:

оставком;

разрешењем;

престанком мандата одборника

У случају подношења оставке, председнику Скупштине, ондосно заменику председника Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници, ако је оставку поднео између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине само констатује.

Члан 23.

Предлог за разрешење председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине може поднети најмање једна трећина од укупног броја одборника. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен.

Члан 24.

Председник Скупштине, односно заменик председника Скупштине разрешава се на начин и по постпку предвиђеном за њихов избор.

Члан 25.

Председник Скупштине је на сталном раду.

Заменик председника Скупштине није на сталном раду.

Постављање секретара Скупштине општине

Члан 26.

Секретар Скупштине општине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине општине, на период од четири године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које је завршило правни факултет, положило стручни испит за рад у органима државне управе и има најмање три године радног искуства.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секратар Скупштине.

10.  Избор председника Општине, заменика пре-дседника општине и чланова општинског већа

Члан 27.

Предсеника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Члан 28.

Кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Председник Скупштине може предложити само једног кандидата.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим путем. Заменик председника општине бира се сходно члану 26. овог Пословника.

Члан 29.

Општинско веће има једанаест чланова

Скупштина општине бира девет чланова Општинског већа, на период од четири године.

Председник општине и заменик председника општине су чланови Општинског већа по функцији.

Члан 30.

Предлог за чланове Општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Чланови општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и одборници Скупштине општине.

Члан 31.

На избор председника општине, заменика председника општине и чланове општинског већа сходно се примењују одредбе овог Пословника предвиђене за избор председника Скупштине општине које се односи на поступак тајног гласања.

Члан 32.

Када ослучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Члан 33.

Председнику општине и заменику председни-ка општине, избором на ове функције, престаје одбо-рнички мандат.

Одборнику који буде изабаран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 34.

Председник општине може бити разрешен пре истекан времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога предсе-днику Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања предхондог предлога.

Члан 35.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на који су изабрани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана општинског већа.

Скупштина општине истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника општине или члан општинског већа који су разре-шени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана општиског већа.

Члан 36.

Општинско веће може вршити своју функцију када је извршен избор више од половине чланова Општинског већа.

Чланови Општинског већа нису на сталном раду у општини.

Члан 37.

Члану Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.

Члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа престала функција.

Одборничке групе

Члан 38.

Политичка партија, група грађана која има одборнике у Скупштини општине или више њих могу образовати одборничку групу ако у Скупштини имају најмање три одборника, о чему писмено обавештавају председника Скупштине.

Члан 39.

Одборничка група има шефа који представља и заступа одборничку групу.

Одборничка група писмено обавештава председника Скупштине о томе којег одборника је именовала за шефа одборничке групе.

Члан 40.

Шеф одборничке групе може писмено овластити одборника из одборничке групе да га замењује у случају одсутности, о чему писмено обавештава председника Скупштине.

III РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Образовање радних тела

Члан 41.

Скупштина образује радна тела ради разматрања и претресања питања из надлежности Скупштине, предлгања аката, праћења извршења одлука и других општих аката које доноси Скупштина и ради ефикасности рада у Скупштини.

Радна тела Скупштине су савети, комисије, као и друга радна тела.

Радна тела Скупштине могу се образовати као стална радна тела или као повремена радна тела, ради претресања одређених питања из надлежности Скупштине.

Члан 42.

Састав и број чланова сталних радних тела одређују се овим Пословником, а састав и број повремених радних тела одређују се одлуком о њиховом образовању.

Члан 43.

Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела.

Члан 44.

Стална радна тела Скупштине су:

Савет за буџет и финансије

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине

Комисија за статутарана питања, организацију и нормативна акта Скупштине

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Комисија за представке и предлоге

Мандатно-имунитетска комисија

Члан 45.

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука о буџету општине и одлуке о располагању приходима и расходима буџета општине које доноси Скупштина, председник општине и наредбодавци за извршење предрачуна буџета.  

Члан 46.

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине разматра предлоге одлука, других општине аката и друга питања из области урганизма, грађевинарства, стамбение и комуналне области, заштите животне средине, уређења и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора и других питања везаних за ове области.         

Члан 47.

Комисија за статутарна питања, организацију и наормативна акта Скупштине општине припрема и подноси скупштини предлог одлука о других општих аката, разматра предлоге аката које Скупштини предлаже Општинско веће или други предлагач и предлаже Скупштини доношење општих аката из њене надлежности.

Члан 48.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема предлоге за именовања и избор чланова органа и представника Скупштине општине у органе одређене прописима општине и законом, за које није предвиђено да их неки други орган предложи; разматра и одлучује о правима и обавезама из радног односа изабраних, именованих и постављених лица; доноси одлуку о остваривању права за лица која по закону могу бити на сталном раду, решава и друга питања која се тичу радног односа и права из радног односа.

Члан 49.

Комисија за представке, жалбе и предлоге разматра представке, жалбе и предлоге који су упућени Скупштини и предлаже скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаним у њима и о томе обавештава подносиоца.

О својим запажањима поводом предствки, жалби и предлога, Комисија подноси извештај Скупштини једампут годишње.  

Члан 50.

Мандатно-имунитетска комисија разматра уверења о избору одбоника и Извештај општиснке изборне комисије у случају престанка мандата одборника пре рока на који је изабран, ради утврђивања редоследа на листама кандидата и права подносиоца изборних листа о распореду одборничких мандата, врши потврђивање мандата одборницима који су на овај начин стекли мандат, разлоге за престанак мандата појединих одборника. питање примене имунитиета одборника у случајевима предвиђеним законом и Статутом и друга питања везана за мандат одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника, ова Комисија радни на начин и по поступку предвиђеним овим Пословником за рад Верификационе комисије .

Члан 51.

Савети и комисије наведни у члановима од 40 до 47 овог Пословника, имају председника, заменика председника и три члана.

Председника, заменика председника и чланове савета и комисија именује Скупштина, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, на период од четири године, јавним гласањем.

Председник, заменик председника и најмање један члан Савета морају бити именовани из реда одборника, док се два члана Савета могу именовати из реда стручњака за ову област.

Члан 52.

Стална радна тела Скупштине могу обављати своју функцију ако су именовани председник и бар два члана радних тела.

Члан 53.

Председник, заменик председника или поједини чланови радних тела могу бити разрешени пре истека времена на које су именована.

Разрешење се спроводи на начин и по поступку предвиђеном за њихово именовање.

Седнице радних тела

Члан 54.

Рад савета и комисија одвија се у седницама.

Члан 55.

Седницу савета или комисије сазива председник савета или комисије, а у његовом одсуству његов заменик.

Председник Савета или комисије је дужан да сазове седницу савета или комисије на захтев неког од члана савета или комисије и на захтев председника Скупштине. Ако то не учини у захтеваном року, седницу сазива заменик председника или председник Скупштине.

Савети и комисије раде на седници којој присуствује већина њених чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних чланова.           

Обавештење о датуму и дневном реду седнице савета или комисије доставља се свим члановима савета или комисије, шефовима одборничких група и лицима које се по Пословнику позивају на седнице, као и лицима за које се одреди да ће присуствовати седницама савета или комисије, најкасније три дана пре одржавања седнице. У нарочито хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 56.

На седницу савета или комисије позивају се председник и заменик председника Скупштине, као и предлагач одређеног акта или његов овлашћени представник.

Седници савета или комисије може присутвовати сваки одборник.

Лица која нису чланови савета или комисије могу учествовати упретресању појединих питања и давању предлога, без права на одлучивање.

Седницама савета или комисије могу присуствовати и стручна лица за одређену област, без права на одлучивање.

Члан 57.

Седнице савета или комисије припрема њен председник уз помоћ секретара Скупштине.

Секретар Скупштине стара се да комисија благовремено добије од одговарајућег предлагача сву потребну документацију, као и стручну помоћ.

Предлагачи су дужни да доставе савету или комисији елаборате по сваком питању који је савету или комисији упућен на одлучивање.

Предлагачи су дужни да на захтев комисије или секретара Скупштине хитно одговоре на сва питања у вези са предметом који је упућен на разматрање савету или комисији.

Комисија или савет може тражити од предлагача да допуни предлог или пружи потребна објашњења или му предмет вратити на допуну и одредити рок за поступање по примедбама.

Ако предлагач не усвоји примедбе, савет или комисија ће изнети предлог на седници Скупштине са својим мишљењем и предлозима.  

Члан 58.

На рад седнице савета или комисије сходно се примењују одредбе о раду седнице Скупштине.    

Члан 59.

Када савет или комисија проучава нацрте или предлоге одлука који садрже опште прописе, уз обавештење за седницу доставиће се и потпуни текст нацрта или предлога са најважнијим примедбама.

Члан 60.

О предмету који је претресан, савет или комисија подносе извештај Скупштини.

Ако закључак није донет једногласно, чланови који су остали у мањини имају право да издвоје своје мишљење, које се доставља уз извештај Скупштини.

Савет или комисија одређују известиоца који ће пред Скупштином поднети извештај и образложити закључке.

Ако је мањина поднела засебан извештај, може одредити свог известиоца.

Рад савета и комисија на разматрању предлога општих аката

Члан 61.

Савет или комисија претреса примљени предлог одлуке или сама саставља нацрт одлуке према примљеном предлогу.

Када је то потребно, савет или комисија ће израду нацрта одлуке поверити неком другом лицу или органу и одредити рок за израду нацрта, уз исто-времено одређивање смернице за израду нацрта.

Истовремено са нацртом одлуке, израђује се и нацрт образложења одлуке.

Члан 62.

Израђени нацрт одлуке може се ставити на дневни ред седнице савета или комисије ако је чланвима достављен најмање три дана пред седницу.

У хитним случајвенима овај рок може бити краћи уколико је председнику Супштине предлог са потребним образложењем доставњен као хитан, а председник усвоји хитност поступка.

Члан 63.

О предлогу се у савету или комисије претреса прво начелно, а затим у појединстима.

Пре почетка претреса, подносилац предлога или друго стручно лице могу дати образложење предлога.

Члан 64.

Предлог савет или комисија прво претреса начелно, а затим у појединостима.

Пре приступања претресу, подносилац предлога може дати усмено објашњење предложеног нацрта.

Образложење може дати и стурчно лице или секретар Скупштине.

Члан 65.

Приликом начелног претреса, чланови савета и комисија и лице које присуствује седници износе своје начелно мишљење о нацрту као целини, а подносилац предлога или секретар Скупштине даје потребна објашњења.

Кад председник савета или комисије објави да је закључен претрес у начелу, приступа се претресу у појединстима тако што се претреса сваки појединачни члан нацрта.

Ако савет или комисија закључе да је предлог неприхватљив у начелу, не приступа се претресу у појединсотима.

Члан 66.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима се расправља редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изјасни о сваком одборничком амандману.

Амандмани се могу предлагати усмено само док траје претрес у појединостима.

Члан 67.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима ће се расправљати редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изајсни о сваком предложеном амандману.

Амандман који поднесе предлагач или га предлагач усвоји постаје саставни део предлога.

Члан 68.

Након завршетака претреса у појединсотима гласа се о поднетим амандманима, а затим о предлогу у целини.

Члан 69.

Подносилац предлога може одустати од предлога све док се не приступи гласању о предлогу у целини.

Члан 70.

Након усвајања предлога савет или комисија одређују известиоца који подноси извештај Скупштини.

Сваки члан који је издвојио мишљење може своје издвојено мишљење изнети пред Скупштином.

Предлог одлуке са извештајем савета или комисије доставиће се одборницима најкасније три дана пре седнице на којој ће се предлог претресати.

IV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Припремање и сазивање седнице

Члан 71.

О припремању седнице стара се председник Скупштине уз помоћ секретара Скупштине.

Предлог дневног реда седнице припрема председник Скупштине.

У предлог дневног реда седнице скупштине уврстиће се предлози примљени од Општинског већа, одборничких група, савета, комисија и других тела и лица овлашћених за подношење предлога, као и питањима из надлежности Скупштине о којима је расправљано на зборовима грађана.

Председник скупштине се стара да сва питања која су унета у дневни ред буду предходно разматрана на седницама надлежних савета или комисија.

Члан 72.

Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном у три месеца.

Члан 73.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одр-жавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Уколико председник Скупштине не закаже се-дницу у року одређеном у ставу 1. овог члана, седни-цу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити се-дницу коју је сазавао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 

Члан 74.

Седнице Скупштине сазивају се писменим путем.

Позив за седницу садржи место, дан и час одржавања седнице и предлог дневног реда.

О достављању позива за седницу, као и дру-гог материјала одборницима, води се посебна евиде-нција.

Позив за седницу се мора доставити одбо-рницима најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 75.

Уз позив за седницу одборницима се доста-вља предлог дневног реда, текст и образложење предлога и нацрта, извештај одговарајућег савета или комисије о поједином питању, као и друга документација.

Обавезно се доставља у целини текст предлога општих аката.

Члан 76.

Предлог дневног реда саставља председник Скупштине

У предлог дневног реда председник уноси предлоге и питања који су пристигли најмање десет дана пре дана за који је заказана седница.

У нарочито хитним случајевима, председник може у предлог дневног реда унети и питања и предлоге приспеле после рока из предходног става.

Члан 77.

Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе она питања и предлоге за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима расправљало.

Председник скупштине ће обавестити предлагача о разлозима због којих је одбио да питање или предлог стави на дневни ред.

Одбијени предлог уврстиће се у дневни ред наредне седнице скупштине, без обзира да ли је довољно припремљен.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 78.

Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу евиднеције о присутности одборника утврђује да постоји кворум за рад Скупштине.

Кворум за рад Скупштине постоји ако је на седници присутно више од половине од укупног броја одборника.

Кворум се утврђује на основу евиднеционих листова тако што сваки одборник приликом уласка у салу предаје свој евиденциони лист надлежној служби.

Уколико одборник изрази сумњу у постојање кворума утврђеног на основу евиденицоних листова, председник Скупштине ће одредити пребројавање или прозивање одборника ради утврђивања кворума.

Члан 79.

У раду Скупштине општине учествују одборници, председник општине, заменик председника општине, чланови општинског већа, секретар скупштине, секретар општинског већа, начелник општинске управе, руководиоци организационих јединица у општинској управи и друга лица која на седницу Скупштине позове председник Скупштине.

Лица из става 1. овог члана имају право да затраже и добију реч на седници скупштине, да учествују у дискусијама, постављају питања и дају одговоре, да предлажу акта из надлежности Скупштине општине, као и друга права одређена законом, Статутом и овим Пословником.“

Ток Седнице

Члан 80.

Дневни ред утврђује скупштина већином гласова присутних одборника.

Одборници, савети, комисије и друга радна тела Скупштине, председник Општине, чланови Општинског већа и наченик Општинске управе могу предложити измене и допуне предложеног дневног реда. Предлози се достављају председнику скупштине у писменој форми.

Предлози за проширење дневног реда предлозима аката који испуњавају услове да се уврсте у дневни ред достављју се најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине, а предлози који се односе на избор, именовање, разрешење и престанак функције повлачење појединих тачака из предложеног дневног реда, спајање расправе и за промену редоследа тачака дневног реда достављају се најкасније један дан пре дана одређеног за седницу Скупштине.

При утврђивању дневног реда, Сккупштина одлучује следећим редоследом о предлозима:

за хитни поступак,

да се поједине тачке повуку из дневног реда,

да се дневни ред прошири,

за спајање расправе

за промену редоследа појединих тачака.

Члан 81.

О предложеним изменама и допунама дневног реда обавља се претрес у коме могу учествовати само предлагач промене денвног реда и предлагач акта ако се захтева да се акт повуче из дневног реда.

Члан 82.

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну дневног реда.

Нове тачке које су унете у дневни ред, предлог за спајање расправе или предлог за хитан поступак увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлгагач тражио други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.

Члан 83.

Скупштина може закључком у току седнице изменити редослед разматрања појединих тачака дневног реда, о чему се одлучујуе без претреса.

Члан 84.

По отварању претреса сваке тачке дневног реда на седници скупштине, право да добију реч имају по следећем редоследу:

предлагач акта

известилац надлежног савета или комисије

одборник који је на седници савета или комисије издвојио мишљење

шеф одборничке групе

одборници по редоследу пријављивања.

Председник општине, заменик председника општине ичланови општинског већа имају право да добију реч када је затраже, без обзира на редослед наведен у у ставу 1. овог члана.

Члан 85.

Време излагања о појединим тачкама дневног реда може се ограничити, о чему се одлучује скупштина без претреса.

Члан 86.

Када утврди да нема више пријављених за реч, председник Скупштине закључује претрес.

Члан 87.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине кад утврди недостатак кворума на седници, док се кворум не обезбеди.

Председник Скупштине, односно председавајући може одредити паузу у раду скупштине да би се извршиле потребне консултације или прибавило мишљење.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине и у другим случајевима, на сопствену иницијативу или на предлог најмање једне трећине одборника, уколико се за то изјасни више од половине присутних одборника.

Председник Скупштине, односно председава-јући обавестиће одборнике о наставку седнице. Наставак седнице одредиће се у року који не може бити дужи од седам дана.

Члан 88.

Када се обави разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање по њима, председник Скупштине закључује седницу Скупштине.

Члан 89.

Одборнику који жели да говори о повреди овог Пословника председник скупштине даје реч одмах по завршетку излагања предходног говорника.

Одборник је дужан да наведе која је одредба Пословника по његовом мишљењу повређена, да је цитира и образложи у чему се повреда састоји.

Председник Скупштине је дужан да након тога да објашњење.

Ако и после објашњења председника скупштине одборник остаје при томе да је поврђен Пословник, председник Скупштине позива одборнике да се, без претреса, изјасне о том питању.

Члан 90.

Уколико се одборник у свом излагању на се-дници Скупштине увредљиво изрази о лица наве-дена у члану 79. став 1. овог Пословника из друге одборничке групе, наводећи његово име и презиме или функцију, односно погрешно протумачи његово излагање, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника на којег се излагање односи има право на реплику.

Колико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, право на реплику има шеф те одборничке групе.

Одлуку о праву на реплику доноси председник Скупштине.

Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника има право да захтева да се о томе изјасни Скупштина, без претреса.

Скупштина може, већином гласова присутних одборника, ограничити време трајања реплике.

На редплику није дозвољена реплика.

Члан 91.

Нико не може да говори на седници скупштине уколико не затражи и добије реч од председника Скупштине.

Члан 92.

Говорник може да говори само о питању које је надневном реду.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником.

За време говора одборника или других учесника у претресу није дозвољено добацивање, односно ометање говорника на други начин нити било која друга радња која угрожава слободу говора.

Члан 93.

Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине општине.

Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.

Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот неког лица.

Одржавање реда на седници

Члан 94.

О реду на седници скупштине стара се председник Скупштине.

Због повреде реда на седници, председник Скупштине може да изрекне следеће мере:

опомену или

одузимање речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине може да изрекне меру удаљења са седнице.

Члан 95.

Опомена се изриче говорнику:

који говори пре него што је затражио и добио реч;

који, поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду;

ако прекида говорника у излагању или добацује, односно на други начин угрожава слободу говора;

ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;

ако употребљава псовке и увредљиве изразе;

ако другим поступцима нарушава ред на седници.

Члан 96.

Мера одузимања речи изриче се одборнику коме су предходно изречене две мере опомене, а који и после тога чини прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Одборнки коме је изречена мера одузимања речи дужан је да, без одлагања прекине са излагањем, у противном, председник Скупштине одређује паузу.

Мера одузимања речи не односи се на право на реплику у даљем току седнице.

Члан 97.

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника скупштине о изрицању мере одузимања речи или настави да чини друге прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без предходно изречених мера опомене и одузимања речи у случају физичког напада или другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет одборника или другог учесника седнице.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница. Уколико то не учини, председник скупштине одредиће паузу.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице сматра се неоправдано одсутним.

Члан 98.

Мере које је изрекао председник Скупштине примењују се док траје претрес по тачки дневног реда у току које је мера изречена, а мера коју је изрекла Скупштиа примењујуе се за седницу Скупштине на којој је изречена.

Записник

Члан 99.

Записник на седницама Скупштине води секретар Скупштине или лице које он одреди.

Председник Скупштине може сам формули-сати поједине закључке који се уносе у записник.

Одборник може захтевати да сам формулише свој предлог или своје мишљење ради уношења у записник.

Ако се председник Скупштине са тим не сложи, о томе одлучује Скупштина без претреса.

Члан 100.

У записник се обавезно уносе:

време и место одржавања седнице,

имена председавајућег и записничара

имена одсутних одборника и других лица која по овом Пословнику присуствују седници,

број одборника који присуствују седници,

имена лица која су била позвана да узму учешћа у седници,

питања одборника

кратак ток седнице са битним садржајем предмета о којима се расправља,

имена говорника са ознаком да ли су говорили за предлог или против предлога

мере које су изрекли председник Скупштине или Скупштина,

резултати гласања о појединим питањима

доношење одлука или других аката по свакој тачки дневног реда.

Члан 101.

Коначна редакција записника извршиће се најдаље у року од седам дана од дана одржавања седнице.

Члан 102.

Записник потписују председник Скупштине и секретар Скупштине.

На седници Скупштине општине може се вршити тонско снимање.

Говорник има право да, у року од три дана од дана одржавања седнице, затражи да се издвоји његово излагање и да му се достави.

Члан 103.

Скупштина одлучује јавним гласањем уколико Законом, Стаутом, Пословником, општим актом или посебном одлуком Скупштине није одређено тајно гласање.

Одборник се може уздржати од гласања и може се изјаснити зашто се уздржао од гласање.

Члан 104.

Јавно гласање се врши дизањем руку или на други начин који одреди председник Скупштине.

Члан 105.

Када се гласа дизањем руку, председавајући прво позива да подигуну руку одборници који гласају ЗА и изброји тако дате гласове, затим позива да по-дигну руку одборници који гласају ПРОТИВ и изброји тако дате гласове, а затим позива да подигну руку одборници који су се уздржали од гласања и њих изброји. Посебно се констатује колико одборника није гласало.

Када се гласа о процедуралним или другим питањима за чије решавање није прописана квали-фикована већина, не мора се вршити посебно пре-бројавање када је очигледно за које решење је већи-на, већ се само преброје гласови ПРОТИВ, односно ЗА.

Члан 106.

Поименично се гласа пошто одборници по прозивци изјављују да ли гласају ЗА, ПРОТИВ или се уздржавају од гласања.

По завршетку прозивке, још једанпут ће се прозвати одборници који се први пут нису одазвали.

Записничар уписује име одборника и како је гласао. Потом председавајући заједно са записнича-ром утврђује резултат гласања и број одборника који су се уздржали.

Члан 107.

Тајно гласање врши се на истоветним листићима, овереним печатом скупштине.

Када се гласа о предлогу који треба да се прихвати или одбије, одборници гласају заокружи-вањем речи ЗА или ПРОТИВ и спуштају гласачки листић у гласачку кутију по прозивци.

Члан 108.

Пре него што се приступи тајном гласању, председавајући ће прочитати одредбе Пословника који се односе на тајно гласање, а потом ће се иза-брати комисија од три члана за утврђивање резулта-та гласања.

Утврђивање резултата гласања врши се тако што сваки од члана комисије изврши увид у гласачки листић, а један члан бележи у списак садржину листића.

Садржину листића бележи записничар који води записник.

Неважећим се сматра листић који није заокружен или је истовремено заокуржено и ЗА и ПРОТИВ, као и листић на коме је дописивано.

Члан 109.

Приликом избора гласање се врши за појединачне кандидате или за кандидатске листе.

Код јавног поименичног избора одборник јасно изговара име кандидата за кога гласа, односно име првог кандидата са листе за коју гласа.

Код избора путем гласачких листића сваки одборник добија листић на коме су исписана имена кандидата, а испред сваког имена означен је редни број.

Одборник гласа тако што заокружује редни број испред имена кандидата за кога гласа.

Листићи на којим је заокружен редни број испред имена више кандидатат сматрају се неваже-ћим. Неважећи су и листићи на којима је заокружен редни број испред имена два или више кандидата.

Члан 110.

Ако је број одборника који су се уздржали од гласања већи од укупног броја одборника који су гла-сали, сматра се да је предлог о коме се гласа одби-јен, а ако се реди о гласању за избор, врши се поно-вни избор.

Ако предложена кандидатска листа односно предложени кандидати нису добили већину гласова или ако су сви или више кандидата, односно две или више кандидатксих листа добиле једнак број гласова, врши се поновни избор.

Члан 111.

По извршеном гласању, председавајући утврђује резултате гласања и на основу тих резулта-та објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен, односно који су канидати изабрани.

Ако је гласање било поименично или тајно, председавајући ће објавити колико је одборника гласало, колико гласова је добио сваки канидат, односно кандидациона листа и колико је било неважећих листића.

Ако је био предложен само један кандидат, односно само једна кандидатска листа, објављује се колико је гласова било против.

Резултати гласања уносе се у записник.

У записник се уноси и борј оних који су гласали ПРОТИВ или су се уздржали од гласања.

Одборник који је гласао против или се уздржао од гласања може тражити да се у записник унесе његово име, као и објашњење зашто је тако гласао.

Члан 112.

Ако другачије није прописано, Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника (проста већина).

Већина гласова од укупног број одборника (квалификована већина) у случајевима предвиђеним законом, Статутом и овим Пословником.

Акти Скупштине општине

Члан 113.

Скупштина доноси одлуке, решења, закључке и препоруке.

О облику акта одлучује Скупштина, обзиром на природу предлога, без обзира у ком је облику акт предложен.

Акта Скупштине израђују се на основу изворника Записника о раду седнице на којој су донети.

Акта скупштине потписује председник Скупштине или секретар Скупштине.

О чувању и објављивању аката Скупштине стара се секретар Скупштине.

Акта Скупштине за која је то одређено, обја-вљују се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Члан 114.

Иницијативу за доношење аката могу дати одборници, одборничке групе, председник Општине, Општинско веће, савети или комисије Скупштине.

Иницијатива се може састојати у усменом предлогу на седници скупштине да се донесе одлука или да се постојећа одлука укине, измени или допуни.

Ако Скупштина усвоји предлог, на истој седници ће одредити којој ће комисији поверити израду предлога одлуке.

Иницијатива се може састојати у подношењу израћеног нацрта одлуке са посебним образложењем.

Скупштина упућује предлог одговарајућој комисији на проучавање, ако се сагласи са предлогом за доношење одлуке.

Члан 115.

Предлог за доношење акта, ако није стављен на дневни ред седнице скупштине, упућује се председнику скупштине уз писмено образложење заједно са материјалом на основу кога је предлог састављен.

Предлози за доношење измене или допуне општих аката који подносе поједини одборници или одборничке група обавезно се достављају на мишљење надлежном савету или комисији.

Скупштина или Општинко веће могу одлучити да се нацрти појединих одлука публикују или претресу на зборовима грађана.

Председник скупштине доставља примљене предлоге одговарајућем савету или комисији на проучавање и подношење извештаја.

Члан 116.

Претрес предлога одлуке у Скупштини почиње извештајем известиоца надлежног савета или комисије, потом се предлог претреса у начелу, а ако се прихвати, онда у појединостима.

Претресом предлога општег акта у начелу распрвљају се питања законитости доношења тог акта и његове целисходности.

У претресу у појединостима расправља се о појединим нормама тог предлога, поднетим амандманима и другим елементима правне природе акта везане за целисходност.

Права и дужности одборника

Члан 117.

Сваки одборник има права и дужности у скупштини одређена Уставом, законом, Статутом и овим Пословником.

Одборник има право да учествују у претресу предлога одлуке и да предлаже амандмане.

У претресу може узети учешће и члан савета или комисије који на позив председавајућег или на предлог одборника даје потребна објашњења, а може и сам затражити реч ради давања објашњења.

Члан 118.

Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана.

Амандмане може поднети одборник, одборничка група, савети, комисије, као и други субјекти који по Статуту имају својство предлагача.

Амандман се подноси најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.

На предлог Статута, буџета, генералног урба-нистичког плана и програма развоја делатности за које је надлежна општина, амандмани се подносе пи-смено најкасније три дана пре одржавања седнице.

Члан 119.

Амандман се, по правилу подноси у писменом облику и мора бити образложен.

Амандман садржи назив предлога аката на који се амандман односи, пун текст измена, односно допуна предлога, образложење са назаченим разло-зима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.

Амандман се подноси председнику Скупшти-не који га доставља предлагачу и надлежном радном телу скупштине ради давања мишљења.

Амандман који предлагач прихвати постаје саставни део предлога општег акта.

Члан 120.

Надлежно радно тело Скупштине дужно је да, пре седнице скупштине размотри амандмане на предлог општег акта који су поднели одборници, као и да да своје мишљење са предлогом да се амандман усвоји или одбије.

Амандман који усвоји надлежно радно тело Скупштине постаје саставни део предлога општег акта.

О амандманима које савети или комисије ни-су прихватили у целини или делимично одлучује Ску-пштина приликом гласања о предлогу општег акта.

Члан 121.

У току претреса предлога општег акта, амандман у писменом облику могу поднети надлежна радна тела Скупштине.

Скупштина најпре одлучује о приспелим амандманима одборника по реду чланова, а затим о амандманима надлежних радних тела Скупштине на исте чланове предлога општег акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога, прво се одлучује о амандману којим се прелаже брисање члана.

Члан 122.

Одборници имају право да постављају одборничка питања.

Одборничка питања постављају се у писме-ном облику и достављају председнику Скупштине, са назнаком да ли одборник жели да се одговор на одборничко питање достави само њему или свим одборницима.

Уколико је то могуће, одговор на одборничко питање одборник ће добити на седници на којој је одборничко питање поставио. Уколико није могуће одговорити на самој седници, одговор на одборничко питање одборник ће добити након провере информација које се траже.

Одборник може постављати одборничка питања само из надлежности Скупштине општине, општинског већа, председника општине или општинске управе.

Проглашење и објављивање одлуке

Члан 123.

Текст одлуке коју је усвојила Скупштина доставља се председнику Скупштине који је проглашава и објављује.

Хитан поступак

Члан 124,

По хитном поступку могу се донети само акти којима се регулишу питања за чијим уређивањем постоји неодложна потреба или ако би доношење аката у редовном поступку могло да изазове штетне последице.

Члан 125.

Сваки овлашћени предлагач може поднети образложен предлог за доношење акта по хитном поступку, о чему скупштина одлучује без претреса.

Пре гласања о том питању, Скупштина ће саслушати образложење предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте седнице.

Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење одређеног радног тела Скупштине.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније пре почетка седнице.

VI ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ

Члан 126.

Седнице скупштине су јавне.

Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности, уколико је то потребно из разлога безбедности, очувања јавног морала или других разлога утврђених законом.

Одлука о искључењу јавности са седнице доноси се без претреса.

Ако Скупштина одлучи да се о појединим питањима расправља без присуства јавности, о тим питањима расправљаће се на исти начин и у надлежним телима Скупштине.

Члан 127.

Рад на седници на којој је искључена јавност сматра се тајном и на сме се објавити ни на који начин.

Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници као и одлуку која је на таквој седници донета.

Члан 128.

Јавним седницама скупштине могу присуствовати она лица која су писмено позвана на седницу скупштине.

Лица из става 1. овог члана не смеју реметити рад на седници, о чему ће се старати председник Скупштине.

Члан 129.

Акредитовани новинари могу присуствовати свим јавним седницама Скупштине и њених радних тела.

Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између новинара и скупштине.

Када акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо ремети ред на седници или правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом Пословнику припадају. У том случају, овбавестиће се новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да упути друго лице као свог представника у Скупштини.

VII ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 130.

Скупштина може одлучити, на предлог одборничке групе, да се од председника Скупштине, Општинског већа или председника Општине затражи извештај о њиховом раду и извршавању аката из надлешности Скупштине.

Извештај поднет на основу предходнг става ставља се на дневни ред скупштине.

Члан 131.

Брише се.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 132.

Измене и допуне овог Пословника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 133.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-2/08-04
Датум: 27. 03. 2009.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

 

Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације дела викенд зоне „Девојачки Бунар“

На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 47/03 и 34/06), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007), члана 15. и 40. Ста-тута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибу-нар'' број 12/2008) и члана 113. Пословника Ску-пштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Али-бунар'' број 10/2008), Скупштина општине Алибунар, на X седници одржаној 27. 03. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ
„ДЕВОЈАЧКИ БУНАР“

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела викенд зоне ''Девојачки Бунар'' (у даљем тексту: План детаљне регулације), који је израђен од стране ''Кућа Стил'' ДОО Свилајнац, улица Ж.Ј. Шпанца б.б., од децембра 2008. године.

Члан 2.

План детаљне регулације се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

I УВОД

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

 1. Грађевинско земљиште
 2. Целине и зоне одређене планом
 3. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 4. Уређење зелених површина
 5. Урбанистички услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 6. Општи и посебни услови за заштиту животне средине, заштиту културних добара и за заштиту од пожара, елементарних непогода и ратних разарања
 7. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта
 8. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
 9. Подаци о објектима који су планирани за изградњу
 10. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 11. Посебни захтеви, услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 12. Општи и посебни услови за заштиту животне средине
 13. Локације прописане за израду Урбанистичког пројекта
 14. Биланс планираних површина и програм уређивања јавног грађевинског земљишта

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 1. Подаци о врсти и намени објеката који се могу градити под условима одређеним планом
 2. Услови за образовање грађевинске парцеле
 3. Однос грађевинске према регулационој линији и положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
 4. Највећи дозвољени степен заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
 6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
 7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
 9. Услови заштите суседних објеката
 10. Архитектонско и естетско обликовање објеката
 11. Услови прикључења објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
 12. Услови за озелењавање простора

Графички део садржи:

IV ГРАФИЧКИ ДЕО

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 1. Шира диспозиција простора обухваћеног планом
 2. Извод из ППППН СРП ``Делиблатска пешчара``                                     1:50000
 3. Катастарско-топографски план       1:500
 4. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште                                                1:500
 5. Подела на функционалне целине и постојећа функционална организација са претежном наменом простора            1:500
 6. План инфраструктуре                                  1:500

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

 1. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем                            1:500
 2. План зеленила и слободних површина                                                                               1:500
 3. План препарцелације                                   1:500

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Текстуални и графички део Плана детаљне регулације су увезани и заједно чине целину.

Члан 3.

План детаљне регулације се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-33/09-04
Датум: 27. 03. 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стањо Павел с.р.

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Алибунар за спровођење референдума у насељеном месту Алибунар

На основу тачке II Решења о именовању Ко-мисије за спровођење Општинског референдума ра-ди изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодопри-носу за насељено место Алибунар у насељеном ме-сту Алибунар као делу територије општине Алибунар број 014-2/09-04 од 20. фебруара 2009. године, Комисија за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодо-приносу за насељено место Алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибу-нар на седници од 04. март 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Алибунар, као делу територије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођења референдума ради изјашњвања граађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар расписаном за 28. и 29. март 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Алибунар, као делу територије општине Алибунар,  одређује се 4 (словима: четири) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛИБУНАР 1. са седиштем у згради Скупштине општине (мала сала), улица Трг Слободе 15 обухвата следеће улице: Банатска, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Липовачка, Михајла Пупина, Радничка, Трговчка, Учитeљска, Виноградарска, Војвођанска, Змај Јовина, Млинска, Железничка, Васка Попе и Трг Слободе од броја 6 до краја.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. АЛИБУНАР 2. са седиштем у згради Месне заједнице, улица Жарка Зрењанина 3, обухвата следеће улице: Жарка Зрењанина, Златиборска, Летња, Пионирска, Рибарска, Зимска и Мала.

3. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. АЛИБУНАР 3. са седиштем у згради Основне школе, улица Вука Караџића 4, обухвата следеће улице: Вашарска и Вашариште, Вука Караџића, Ратарска, Гундулићева, Изворска и Немањина.

4. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. АЛИБУНАР 4. са седиштем у згради Економске школе, улица Вука Караџића 2, обухвата следеће улице: Првомајска, Братства Јединства, 27. Марта, Саве Мунћана, Бригадирска и Трг Слободе од броја 1 до броја 5.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О
ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-3/09-04
Датум: 04. март 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2010.годину

Овде можете преузети Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2010.годину

Одлуку о допуни Одлуке о буџету општине Алибунар за 2011. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 4. и чл. 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетој седници одржаној 10. јуна 2011. године донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2011. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 15/2001), после члана 19. додаје се члан 19а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која неће бити искоришћена у 2011. години, искористиће се за покриће недостајућег дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера из буџета Републике Србије.

У буџету Општине Алибунар за 2012. годину предвидеће се повраћај овако искоришћених средстава и њихово усмеравање за намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 2.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-25/11-04
Датум: 10. јун 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2011. годину

Овде можете преузети Програмзаштите, уређења и коришћењапољопривредног земљиштаопштине Алибунар за 2011. годину

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду и уређењу

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. алинеја 18. Ста-тута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесе-тосмој седници од 18. фебруара 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ

Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду и уређењу (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/99, 2/02, 7/02, 10/05 и 6/08), члан 26. мења се и гласи:

''Стајско ђубриво може да се депонује у економском дворишту на удаљености од 50 метара од најближе стамбене зграде и бунара, а најмање 1,50 метара од међе према суседу''.

Члан 2.

У члану 45. став 1. алинеја 2. се мења и гласи:

'' – да се стаје, свињци и живинарници налазе на удаљености која не може бити мања од 50 метара од стамбених просторија као и најмање 60 метара од улице''.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-2/11-04
Датум: 18. фебруар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности

На основу члана 9. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'' бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 и 29/01) и члана 55. Статута општине („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетседмој седници одржаној дана 07. фебруара 2011. године, донела је

О   Д   Л   У   К   У
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРАВА
НА ПОМОЋ У КУЋИ ГРАЂАНА
И НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опште одредбе

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на помоћ у кући као посебан облик ванинституционалне социјалне заштите грађана општине Алибунар и нормативи и стандарди за обављање послова и делатности пружања услуга помоћи у кући.

Право на помоћ у кући

Члан 2.

Право на помоћ у кући је посебан ванинституционални облик социјалне заштите на које има право појединац у складу са условима и у обиму прописаном овом Одлуком.

Одлуком Скупштине општине одредиће се, на годишњем нивоу, институција којој ће се поверити организовање услуге пружања помоћи наведеној у овој Одлуци, у којој ће бити смештене просторије и опрема, као и која ће организовати и пратити пружање услуга прописаних овом Одлуком.

Обезбеђивање средстава

Члан 3.

Финансијска средства за остваривање права на помоћ у кући обезбеђују се у буџету општине Алибунар, учешћем корисника, лица која су у складу са законом дужна да учествују у издржавању корисника, донатора, спонзора и других извора у складу са законом.

Корисници права на помоћ у кући

Члан 4.

Право на помоћ у кући утврђено овом Одлуком прописаће се посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.е стана итд;

Услуге које се обезбеђују у оквиру права на помоћ у кући

Члан 5.

У оквиру права на помоћ у кући, корисницима се обезбеђују услуге:

 1. помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, сервирање и помоћ при узимању хране, припрема оброка, припрема напитака, одржавање хигијене посуђа);
 2. помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ при умивању, купању, прање и чешљање косе, помоћ при бријању и сечење ноктију);
 3. помоћ у одржавању одевних предмета и постељине (набавка одеће, обуће и постељине);
 4. помоћ у одржавању хигијене стана (одржавање чистоће просторија, одржавање чистоће беле технике, одржавање чистоће подних површина и простирки);
 5. помоћ у загревању просторија (ложење ватре, чишћење пећи, набавка огревног материјала);
 6. посебна помоћ у задовољавању других егзистенцијалних и социјалних потреба (помоћ при кретању у стану и дворишту, помоћ у набавци књига, новина, помоћ у успостављању социјалне комуникације са окружењем и иницирање добросуседске помоћи, помоћ у остваривању контаката са другим хуманитарним организацијама које се баве пружањем социјалне подршке старијим лицима, помоћ у набавци лекова, одвођење на лекарске прегледе, помоћ у плаћању станарине, електричне енергије, грејања и других комуналних услуга);
 7. посебна помоћ у обезбеђивању сервисних услуга (поправка водоводне и канализационе мреже, поправка намештаја и столарије, поправка апарата за домаћинство, поправка брава итд).

Корисницима се у оквиру права на помоћ у кући могу обезбеђивати и друге услуге (у даљем тексту Одлуке: ванстандардне услуге), у складу са њиховим потребама и могућности службе да такве услуге у оквиру своје основне делатности или коришћењем других служби корисницима обезбеде.

Учесталост пружања услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 6.

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму пружања услуга утврђују се на основу процењеног стања и потреба сваког корисника, у складу са правилником који ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Приоритет у пружању услуга

Члан 7.

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се у складу са здравственим стањем и породичним приликама корисника, као и могућношћу да се кориснику обезбеди сродничка или суседска подршка.

Приликом одређивања приоритета реаговања у пружању услуга, центар за социјални рад и служба помоћи у кући морају узети у обзир мишљење корисника.

Услови у погледу простора, опреме и запослених радника у обезбеђивању права на помоћ у кући

Услови у погледу простора

Члан 8.

За пружање услуга помоћи у кући потребно је обезбедити пословни простор службе без обзира да ли се пружање услуга организује као посебна установа или се пружање услуга организује у оквиру постојећих установа социјалне и здравствене заштите или као делатност физичких и других правних лица.

Пословни простор службе која организује пружање помоћи у кући, у својој структури мора имати посебну просторију у којој ће се организовати радни и стручни састанци запослених, одлагати евиденција и документација о кориснику и раду са корисником, посебан простор за одлагање радне одеће и неопходних средстава за извршење услуга и тоалетни простор.

Услови у погледу опреме

Члан 9.

Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући мора бити опремљен радним столом, довољним бројем столица, канцеларијским ормаром за одлагање документације о кориснику и раду са корисником и телефоном.

Уколико постоје могућности, служба помоћи у кући може бити опремљена рачунаром и путничким возилом за превоз корисника, геронтодомаћица и потребних средстава за извршење услуга.

Структура непосредних пружалаца услуга

Члан 10.

Услови за руководиоца и пружаоце услуга биће одређени посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Број непосредних пружалаца услуга

Члан 11.

Број и структура непосредних пружалаца услуга – геронтодомаћица из оквира права на помоћ у кући одређује се на основу броја корисника услуга помоћи у кући, врсту и број услуга које геронтодомаћица у оквиру индивидуалног програма пружа кориснику и удаљености и доступности корисника.

Поступак остваривања права на услуге из садржаја помоћи у кући

Надлежност

Члан 12.

Поступак за остваривање права на помоћ у кући води центар за социјални рад према месту пребивалишта односно боравишта лица којем је такво право потребно у складу са Законом о општем управном поступку и овом Одлуком.

Право на подношење захтева

Члан 13.

Право на подношење захтева за признавање права на помоћ у кући има само лице којем је помоћ потребна, његов законски заступник уколико је лице под старатељством, као и сродник са којим исти живи у заједничком домаћинству.

Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација, установа и грађана, или ако је до сазнања да је неком лицу потребна таква врста помоћи дошао непосредно у вршењу својих овлашћења.

Поступак у центру за социјални рад

Члан 14.

У поступку по захтеву за остваривање права на помоћ у кући, центар за социјални рад прибавља доказе о месту пребивалишта, јавне исправе којима се доказује идентитет и календарски узраст, доказе о редовним или ванредним приходима, документацију о општем здравственом статусу и специфичним карактеристикама здравља подносиоца захтева и друге доказе за које се у поступку оцени да су неопходни ради доношења одлуке о признавању права, као и процене стручњака центра о општим и специфичним потребама подносиоца захтева.

Решење центра за социјални рад

Члан 15.

Центар за социјални рад о признавању права на помоћ у кући или о одбијању захтева доноси решење.

Центар за социјални рад дужан је да одмах по доношењу решење достави странци и служби помоћи у кући, а служби помоћи у кући дужан је доставити и примерак процене стања и потреба корисника са одређењем степена хитности и индивидуални план заштите.

О жалби на донето решење о признавању или одбијању захтева за признавање права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Поступак у служби за помоћ у кући

Члан 16.

Служба помоћи у кући дужна је, одмах по пријему решења, у складу са назнаком степена хитности и извршеном проценом центра за социјални рад, организовати пружање помоћи у кући.

Служба помоћи у кући је дужна да прати начин и ток организовања пружања помоћи у кући и врши евалуацију пружених услуга.

Служба помоћи у кући дужна је да писаним путем извештава центар за социјални рад о стању корисника услуга помоћи у кући на начин и динамиком која је одређена у индивидуалном плану заштите који је сачинио центар за конкретног корисника.

Индивидуални програм услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 17.

Служба која обезбеђује пружање услуга из оквира права на помоћ у кући дужна је одмах, а најдуже у року од 5 дана након што је кориснику признато, да сачини Индивидуални програм пружања услуга.

Индивидуални програм услуга служба помоћи у кући сачињава на основу процене стања и потреба корисника коју је извршио центар за социјални рад, сопствене процене, уколико је у служби запослен стручњак одређене стручне оспособљености и мишљења корисника.

Индивидуални програм услуга нарочито садржи: опште податке о кориснику (име и презиме, година рођења, брачно стање, породично стање, чланови домаћинства, степен образовања, раније обављани послови, адреса; услуге из делатности службе помоћи у кући које се пружају кориснику (врста услуге, садржај услуге, трајање у току дана, учесталост у току недеље, персонално задужен извршилац услуге односно услуга) и мишљење корисника о индивидуалном програму.

Начин пружања услуга

Члан 18.

Услуге помоћи у кући по индивидуалном програму пружања услуга непосредно обезбеђује геронтодомаћица у стану корисника и у обавези је да се стара о њиховим свакодневним потребама, а нарочито да:

 1. врши набавку намирница и роба;
 2. припрема, послужује оброке, напитке или доноси готове оброке у стан корисника из јавних кухиња или кухиња посебних клубова за стара лица;
 3. пружа помоћ кориснику у прибављању документације или је непосредно прибавља по захтеву корисника;
 4. одводи и прати корисника у здравствене институције;
 5. подстиче корисника на комуникацију са социјалним окружењем, помаже му при кретању;
 6. извршава послове редовног одржавања хигијене стана;
 7. извршава послове периодичног генералног спремања и чишћења стана;
 8. помаже кориснику у обезбеђивању сервисних услуга поправке инсталационих уређаја, кућних апарата итд;
 9. води рачуна о редовном намирењу трошкова комуналних услуга;
 10. пружа помоћ кориснику у одржавању личне хигијене;
 11. обезбеђује кориснику одржавање хигијене одеће, обуће, постељине;
 12. обезбеђује и друге услуге из делатности службе помоћи у кући.

Геронтодомаћица је у обавези да са сваким корисником изгради однос поверења и уважавања.

Управљање поступком пружања услуга

Члан 19.

Поступком пружања услуга управља руководилац службе или један од непосредних извршилаца услуга тако што:

 1. организује рад службе и одређује распоред рада геронтодомаћица;
 2. прати рад геронтодомаћица и извршење индивидуалних програма пружања услуга корисницима;
 3. води евиденцију о броју и структури корисника и пруженим услугама;
 4. успоставља контакт са потенцијалним корисником и упознаје га са могућностима коришћења услуга, садржајем услуга и начином коришћења;
 5. одређује геронтодомаћицу која ће пружати услуге конкретном кориснику;
 6. одређује превоз корисника или геронтодомаћица и прави распоред рада возача;
 7. сарађује са другим институцијама друштвено организованих система подршке старим и лицима са инвалидитетом, хуманитарним и невладиним организацијама које у својој делатности имају подршку тим лицима.

Престанак права за помоћ у кући

Члан 20.

Право на помоћ у кући може престати уколико се у поступку праћења и евалуације пружених услуга утврди да су престали разлози због којих је право признато кориснику, по захтеву самог корисника или у случају смрти корисника.

У случају престанка права на помоћ у кући надлежан центар за социјални рад доноси решење, које се доставља кориснику и служби помоћи у кући.

О жалби на донето решење о престанку права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Цена услуга помоћи у кући

Члан 21.

Цену услуга помоћи у кући и регресну скалу у складу са овом Одлуком утврђује Председник општине.

Цена услуге помоћи у кући одређује се на основу бруто зарада запослених, трошкова превоза, заштитне одеће и обуће, трошкова обавезног осигурања запослених, материјалних и других трошкова.

Учешће корисника у цени услуга помоћи у кући

Члан 22.

Цену услуга помоћи у кући не плаћају:

 1. корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 3. корисници минималне пензије и права на туђу негу и помоћ остварених по прописима из области пензијског и инвалидског осигурања;
 4. корисници који имају приходе до нивоа просечне зараде у општини;
 5. корисници без икаквих прихода.

Уколико корисници из става 1. тачка 3.,4. и 5. овог члана имају сроднике који су по закону дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању цене услуга помоћи у кући у складу са својом утврђеног обавезом.

У плаћању цене услуге учествују корисници који имају приходе који су већи од укупне просечне зараде у општини према регресној скали коју утврђује Председник општине.

Завршне одредбе

Члан 23.

Општинско веће општине Алибунар донеће одговарајуће правилнике, прописане у овој одлуци, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-1/11-04
Датум: 07. фебруар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Проблем незапослености

Млади беже од сиромаштва. Незапосленост младих у општини Алибунар је један од највећих проблема са последицом да се млади после школовања у градским центрима (Вршац, Панчево, Београд, Нови Сад) не враћају да живе у Алибунару. Потребно је дати им смернице и конкретне алате за то како да наплате свој таленат; како да своје способности упрегну у кочије личног и професионалног развоја, па тиме и запослења.

Запошљавање представља посебан проблем младима који су на горњој старосној граници (између 25 и 30 година), а немају високо образовање. Међутим, и такви постоје. И неће завршити факултет. А треба им запослење. У Алибунару постоји јасна потреба да се и тој подкатегорији незапослених младих људе помогне у проналажењу њихових талената и истицању истих, како би били интересантни за послодавце.

Млади општине Алибунар немају довољно вештина како да се истакну међу бројним грађанима који траже посао. Чак и они који имају посебне таленте који могу бити веома вредни за будуће послодавце, или их ни сами нису довољно свесни, или не умеју да довољно добро да их представе. Због тога не успевају да се запосле, и остају код родитеља, или раде као сезонски конобари у Београду. Већина младих је дугорочно незапослена, с тим да близу 4/5 младих чека на запослење дуже од годину дана.

У генерално неповољној друштвеној клими, млади су често на ивици сиромаштва, неинформисани и без јасне стратегије свог личног развоја. Они не препознају своју улогу у друштву, јер не постоји системска брига за њих, која између осталог подразумева подршку у личном развоју, препознавању својих квалитета и талената и коришћење својих талената у продуктивне сврхе.

Незапосленим младима из општине Алибунар неопходно је дати адекватне информације и пренети вештине за то како да:

 1. се залепе за послодавца, и истакну се међу свим осталим кандидатима на интервјуу за посао,
 2. прво схвате и дефинишу, а онда и представе другима своје таленте и посебне способности,
 3. задрже свој посао, развијајући се професионално и напредујући у складу са својим талентима и жељама.

Национална стратегија за младе истиче нарочито неповољну слику о статусу младих на тржишту рада, коју  даје стопа запослености која је далеко нижа од просека за радно активно становништво. Наиме, у 2006. години стопа запослености младих (од 15 до 29 година) износила је свега 30,1%, при чему је нарочито била ниска стопа запослености младих жена (23,4%). Стопа запослености радно способног становништва у Републици Србији износила је 49,9%. Овакве тенденције прати и забрињавајуће висока стопа незапослености младих која је у 2006. години износила 39,2%, док је истовремено 44,4% младих, радно способних жена било незапослено. С обзиром на неусклађеност образовног система са потребама тржишта рада, младима је веома тешко да нађу посао без обзира на достигнути ниво образовања. Веома је висок прилив младих на тржиште рада који први пут траже запослење, што у основи доприноси расту националне стопе незапослености.

Запошљавање и самозапошљавање младих може да утиче не само на повећање запослености него и на социјалну карту општине, и донесе уштеду у новчаним издавањима за социјално угрожене а радно способне младе.

Послодавце такође треба упознати са могућностима сарадње са најталентованијим младим људима који су носиоци друштвеног и економског просперитета Општине и државе укупно. 

Информатор општине Алибунар за 2010. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:
Датум: 2010.године
МБ: 08060975
ПИБ: 101084202
Ж.Р 840-23640-18
Тел. 013/642-105, Факс:013/641-544
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Председник општине:
Данијел Кишмартон

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службни гласник РС број 57705), и информаицјама које су дали надлежни општински органи општине алибунар, председник општине алибнар објављује

И Н Ф О Р М А Т О Р
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица орагнаизационих јединица општинске управе као и општих аката органа општине Алибунар.

Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу а односи се на све о оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.

Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију која се налази у поседу власти осим у случајевима у којима је закон другачије прописао.

Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију тражилац може да се обрати Поверенику за информације од јавног значаја. Такође тражилац може остварити своје право и на други начин предвиђен законом.

Лица одговорна за тачност потпуност података које садржи информатор су:

 • за податке које се односе на органе власти општине Алибуанр - Председник општине
 • за податке које се односе на општинску управу општине алибуанр - начелник општинске управе
 • лице овлашћено за поступање по захтеву о слободном приступу инфромацијама од јавног значаја - Секетар општинског Већа.

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

ОПШТИНА - НАДЛЕЖНОСТ:

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
 2. доноси просторни план Општине;
 3. доноси урбанистичке планове;
 4. доноси буџет и усваја завршни рачун;
 5. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
 7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 10. доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места;
 11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 18. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 30. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
 31. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 32. подстиче и помаже развој задругарства;
 33. организује службу правне помоћи грађанима;
 34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 35. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина; обезбеђује исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини према њеној традицији;
 36.  стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 37. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 38. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 39. уређује организацију и рад мировних већа;
 40. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 41. помаже рад организација и удружења грађана;
 42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
 43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - НАДЛЕЖНОСТИ

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима, у складу са законом;
 18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 32. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Р. бр.

Име и презиме одборника

Одборничка група

1.

Душан Јовановић

За европску Србију – Б. Тадић - Председник

2.

Недељко Коњокрад

За европску Србију – Б. Тадић - Заменик

3.

Димитрије Пинку

За европску Србију – Б. Тадић

4.

Гордана Пајевић

За европску Србију – Б. Тадић

5.

Ђорђе Суса

За европску Србију – Б. Тадић

6.

Срђан Прванов

За европску Србију – Б. Тадић

7.

Мирослав Ребић

За европску Србију – Б. Тадић

8.

Иван Петраш

За европску Србију – Б. Тадић

9.

Мариана Ардељан

За европску Србију – Б. Тадић

10.

Богдан Павловић

За европску Србију – Б. Тадић

11.

Виктор Јовановић

ГГ ''Милан Ћурувија''

12.

Дејан Васиљевић

ГГ ''Милан Ћурувија''

13.

Васа Тодоран

ГГ ''Милан Ћурувија''

14.

Др Октавијан Отонога

ГГ ''Милан Ћурувија''

15.

Никола Бодрожић

ГГ ''Милан Ћурувија''

16.

Жељко Танасковић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

17.

Звонко Владић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

18.

Драган Дакић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

19.

Драгомир Чукић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

20.

Рајко Арсић

Српска радикална странка – др В. Шешељ

21.

Албина Вукаиловић

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

22.

Саша Поштин

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

23.

Симо Почуча

Демократска странка Србије – др В. Коштуница

 

Биљана Враговић дипл. Правник из Алибунара

Секретар Скупштине општине Алибунар

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - НАДЛЕЖНОСТ

Председник Општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. даје сагласност на одлуке о утврђивању цена производа и услуга предузећа и установа чији је оснивач општина
 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност надлежног органа.
 8. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 9. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 10. информише јавност о свом раду;
 11. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 12. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 13. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - Данијел Кишмартон из Владимировца

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ- Милан Ћурувија из Алибунара

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - Златан Вујновић из Алибунара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - НАДЛЕЖНОСТ

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

САСТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Р. бр.

Име и презиме члана Већа

Функција/задужење

1.

Данијел Кишмартон

Председник општине – председавајући ОВ

2.

Милан Ћурувија

Заменик председника општине

3.

Војислав Диклић

Члан – задужен за развојне пројекте и инфраструктуру

4.

Ђорђе Дрндаревић

Члан – задужен за развојне пројекте и инфраструктуру

5.

Ацо Миленковић

Члан – задужен за јавна предузећа и месне заједнице

6.

Драгана Коматина

Члан – задужена за управу и прописе

7.

Звонко Завишић

Члан – задужен за привреду и предузетништво

8.

Др Драган Трајковић

Члан – задужен за здравство

9.

Пера Мохан

Члан – задужен за пољопривреду

 

Илија Пенца – социјолог из Владимировца

Секретар ОВ

ОПШТИНСКА УПРАВА - НАДЛЕЖНОСТ

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова, као секретаријати.

Секретаријати обављају послове у складу са законом, Статутом и овом Одлуком.

У Општинској управи образују се следећи секретаријати:

 1. Секретаријат за финансије;
 2. Секретаријат за привреду, јавне службе и развој;
 3. Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
 4. Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове;
 5. Секретаријат за инспекцијске послове;
 6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије обавља послове који се односе на: планирање, припрему и доношење буџета; утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину у статици; утврђивање, наплату и контролу локалне комуналне таксе; контролу и наплату локалне административне таксе; контролу и наплату боравишне таксе; утврђивање, наплату и контролу накнаде за коришћење грађевинског земљишта; контролу и наплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта; утврђивање, наплату и контролу прихода по основу самодоприноса; трансфере и уступљене приходе; извршење буџета и контролу коришћења буџетских средстава.

Секретаријат обавља и: буџетско рачуноводство и извештавање; управљање ликвидношћу; управљање финансијским средствима; управљање дугом; финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна Општинске управе.

Секретаријат обавља и: пружање финансијских услуга другим органима и организацијама на основу уговора; послове јавне набавке добара и услуга; као и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Секретар: Рујан Зорел мр. Економије из Алибунара тел: 062/80-17-149

Секретаријат за привреду, јавне службе и развој

Секретаријат за привреду, јавне службе и развој обавља управне и стручне послове који се односе на пољопривреду, задругарство, шумарство, водопривреду, туризам, угоститељство, општинске робне резерве и снабдевање грађана. Секретаријат обавља послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисања, збрињавања избеглица и борачко-инвалидске заштите.

Секретаријат обавља и одређене послове који се односе на целокупни развој (привреде и јавних служби), обавља и стручне послове који се односе на писање пројеката из свог делокруга рада.

Секретар: Ивица Росић дипл. инг. пољопривреде из Бан. Карловца, тел:062/641-006

Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: припрему и доношење просторних и урбанистичких планова; прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању; давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и општина; спровођење урбанистичких планова, издавање обавештења о намени урбанистичке – грађевинске парцеле; издаје одобрења за грађење; обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа градско грађевинско земљиште; издавање аката о условима за уређење локација, давање локација, давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима; уређење јавних површина на основу одговарајућих планских докумената; евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима.

Секретаријат обавља послове који се односе на: мере заштите у планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, заштиту земљишта, заштиту шума, заштиту вода, заштиту биљног и животињског света, заштиту природних добара и заштиту од буке, заштиту од јонизирајућег зрачења, заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња, природна и лековита својства у одређеним подручјима.

Секретаријат врши и послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналних делатности; старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности; праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и друго у складу са законом); прати доношење планова и програма комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију; води регистар улица, тргова и зграда; прати остваривање програма уређења грађевинског земљишта, стамбену изградњу и одржавање стамбених зграда.

Обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника и такси превоз.

Секретар: Коса Николић дипл.инг. грађевинарства из Бан. Карловца тел:062/80-17-143

Секретаријат за општу управу, грађанска стања и имовинско-правне послове

Секретаријат за општу управу и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Оштинске управе; примену закона и других прописа у општем управном поступку; вођење регистра становника и општег бирачког списка; послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве; оверу потписа, рукописа и преписа; издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама; надзор над радом месних канцеларија; матичне књиге држављана; решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари; стручне послове за мировна већа; употребу грба и заставе општине.

Секретаријат обавља стручне послове који се односе на: радне односе; коришћење биротехничких и других средстава и опреме; коришћење и одржавање зграда и службених просторија; обезбеђење других услова рада Општинске управе и других органа; обезбеђење рационалног коришћења пословног простора; инвестиционо и текуће одржавање и обезбеђење пословних просторија.

Секретаријат обавља и имовинско-правне послове који се односе на: заштиту, очување и евиденцију непокретности над којима право коришћења има Општина; управљање и коришћење непокретности на којима право коришћења има Општина; промет земљишта и зграда; као и друге послове у складу са законом.

Секретаријат обавља стручне и организационе послове који се односе на: избор одборника Скупштине општине; припремање седница; обраду аката усвојених на седницама; сређивање докумената о раду Скупштине, Општинског већа и Председника и њихових радних тела; послове стручне библиотеке; пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним радним телима; прибављање одговора и обавештења које траже одборници; представке и предлоге грађана; избор, именовања и постављења; вођење одговарајујћих евиденција; протоколарне послове за потребе Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; врши проверу усаглашености нормативних аката, одлука, решења и закључака које доносе Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине са законом и другим прописима и врши друге послове за потребе Скупштине, Општинског већа и Председника општине.

За извршавање поверених послова и послова из изворне надлежности Општине, као организациони облик Општинске управе на подручју насељених места образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на: лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др); вођење бирачких спискова; оверу рукописа, преписа и потписа; издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом; вршење послова пријемне канцеларије за Општинску управу; вршење административно-техничких и других послова зборова грађана; чување нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу; вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.); пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове.

Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.

Месне канцеларије су у саставу Секретаријата за општу управу и имовинско-правне послове.

Секретар: Јон Скумпија дип. Правник из Вршца тел: 062/80-17-144

Секретаријат за инспекцијске послове

Секретаријат за инспекцијске послове обавља инспекцијске послове у области: грађевина, комуналне инфраструктуре, одрживог развоја, заштите животне средине, коришћења природних богатстава, саораћаја и просвете.

Секретар: Саша Цветковић професор НО из Бан. Карловца тел: 062/80-17-124

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, успешнијег извршавања послова из утврђеног делокруга секретаријата, пуне запослености и одговорности радника у њима, могу се у оквиру секретаријата Општинске управе образовати и унутрашње организационе јединице.

Унутрашње организационе јединице у оквиру секретаријата утврђују се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, а у складу са Одлуком о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској управи Алибунар.

Начела за унутрашњу организацију и систематизацију утврђује Општинско веће.

Унутрашња организација и систематизација радних места у Општинској управи уређује се актом (правилником) који доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

РУКОВОЂЕЊЕ

Општинском управом руководи начелник.

Начелник за свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и овом Одлуком.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година.

За начелника може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник Општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених.

Радом секретаријата руководи секретар.  

Секретари секретаријата организују и обезбеђују законит и ефикасан рад секретаријата, старају се о правилном распореду послова на унутрашње организационе јединице у оквиру секретаријата и испуњавању радних дужности запослених.

Секретар секретаријата је у извршавању послова из претходног става дужан да се придржава закона. Секретари секретаријата одговорни су начелнику Општинске управе за свој рад и за законит и благовремен рад секретаријата којим руководе.

Секретаре секретаријата распоређује начелник Општинске управе.

ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА

Однос Општинске управе према Скупштини општине и Председнику општине заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.

Општинска управа је обавезна да Скупштину и Председника општине обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине и Председника општине.

Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом Одлуком.

Када се у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједини акти нису у складу са законом, Статутом општине или одлуком Скупштине, Општинско веће може да их укине или поништи, уз налагање да се донесе нови акт у складу са законом односно одлуком Скупштине.

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути питање одговорности руководећих радника или радника који је непосредно радио на изради акта.

У вршењу права надзора над радом Општинске управе, Скупштина општине и Председник општине могу да предузму одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом, ради обезбеђивања ефикасног извршавања задатака и послова Општинске управе.

Општинска управа је дужна да, на захтев Скупштине, Председника општине или надлежног министарства, предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно извршавање задатака и послова из њеног делокруга.

Однос према грађанима, предузећима и установама

Општинска управа је дужна да организује вршење одрђених послова и задатака из свог делокруга на начин којим се грађанима омогућава да што лакше и у што краћем поступку остварују своја права и извршавају обавезе, као и да им пружа помоћ у остваривању и заштити тих права и обавеза.

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе обавештава грађане.

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и интересима на основу закона и прописа општине.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 2. изрећи мандатну казну;
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 4. издати привремено наређење односно забрану;
 5. обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан и
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

ЈАВНОСТ РАДА

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду секретаријата Општинске управе информације дају секретари секретаријата, уз сагласност начелника Општинске управе.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Општинске управе.

ПРАВНИ АКТИ

Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.

Општинска управа може издавати инструкције, стручна упутства и објашњења.

Правилником се разрађују поједине одредбе закона, подзаконских аката и других аката ради њиховог извршавања.

Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.

Решењем се одлучује о појединим стварима у складу са законом, другим прописима и одлукама.

Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе којима се обезбеђује успешно извршавање послова.

Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и у другим организацијама које врше поверене послове.

Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и других прописа.

Закључком се решавају одређена питања у управном поступку.

Правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке доноси начелник Општинске управе, осим ако законом и подзаконским актом није другачије одређено.

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности Општине решава Општинско веће, уколико законом и другим прописима није другачије одређено.

По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних овлашћења одлучује о појединим правима и обавезама из оквира права и дужности Општине, решава Општинско веће уколико законом и другим прописима није другачије одређено.

ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се и на Општинску управу као и на друге организације које врше јавна овлашћења.

РАДНИ ОДНОС

У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене законом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.

У радни однос у Општинској управи лице се прима на основу:

 • коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата и
 • споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.

Пријем у радни однос у Општинкој управи обавља се у складу са законом.

Општинске инспекторе распоређује начелник Општинске управе.

О правима, обавезама и одговорностима распоређених лица одлучује начелник Општинске управе.

О правима, обавезама и одговорностима запослених радника у Општинској управи о којима не одлучује начелник Општинске управе, одлучују секретари секретаријата по овлашћењу начелника Општинске управе у складу са законом и овом Одлуком.

У Општинску управу могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи утврђује се број приправника.

Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради стручног оспособљавања и у својству волонтера.

Распоређивање запослених

Запослени у Општинској управи могу се у току рада трајно или привремено распоређивати на послове у истом органу, преузети по споразуму у други орган по потреби, а без сагласности радника упутити у други орган или привремо распоредити ван седишта органа у складу са прописима.

Решење о распоређивању запосленог из претходног става доноси начелник Општинске управе.

Звања и плате запослених

Запослени у Општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом.

Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова одређеног степена сложености у Општинској управи.

Утврђивање зарада и других примања врши се у Општинској управи у складу са законом.

У складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе, а на основу закона, начелник Општинске управе одлучује о звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плате.

Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и дужности грађана могу обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима управе и одговарајуће радно искуство, када је то одређено прописом.

Одговорност запослених

Запослена и распоређена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално на начин и по поступку утврђеним законом, колективним уговором и другим прописима.

Престанак радног односа

Радни однос запослених и распоређених у Општинској управи престаје под условима и на начин утврђен законом и актима донетим на основу закона.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине.

Предрачун средстава из претходног става утврђује начелник Општинске управе.

Средства за финансирање послова Општинске управе чине:

 • средства за исплату зарада,
 • средства за материјалне трошкове,
 • средства за посебне намене,
 • средства за набавку и одржавање опреме,
 • средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде солидарне помоћи.

Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то не утиче на редовну делатност из њеног делокруга.

Приходи остварени обављањем послова из претходног става уносе се у буџет општине.

За законито коришћење средстава Општинске управе одговоран је начелник Општинске управе.

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АЛИБУНАР

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се унутрашња организација Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа), утврђују се радна места, потребан број запослених за извршавање утврђених послова и радних задатака, опис радних места и услови за пријем у радни однос, као и друга питања у складу са законом.

Члан 2.

Послови и задаци утврђени овим Правилником су основ за пријем у радни однос, распоређивање запослених и руководећих радника као и за њихово стручно оспособљавање и усавршавање.

II – ОРГАНИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ

Члан 3.

Основне организационе јединице у Општинској управи јесу секретаријати, који се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова.

У оквиру основних организационих јединица, образују се уже унутрашње организационе јединице као што су одсек и група.

Члан 4.

Радом основне организационе јединице руководи секретар секретаријата.

Секретара секретаријата распоређује начелник општинске управе.

За свој рад и рад организационе јединице којом руководи, секретар секретаријата непосредно је одговоран начелнику Општинске управе.

Члан 5.

Секретар секретаријата одговоран је за законито, правилно и благовремено вршење послова у секретаријату којим руководи.

Секретар секретаријата дужан је да се придржава налога и упутстава начелника Општинске управе.

Члан 6.

Руководиоце ужих унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе.

За свој рад и рад уже унутрашње организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих унутрашњих организационих јединица непосредно су одговорни секретару секретаријата у чијем саставу је ужа унутрашња организациона јединица

Члан 7.

У оквиру следећих основних организационих јединица, образују се следеће уже организационе јединице:

1. У секретаријату за финансије:

 • Одсек за локалну пореску администрацију,
 • Одсек за буџет, трезор и рачуноводство,

2. У секретаријату за привреду, јавне службе и развој:

 • Одсек за привреду и развој,
 • Одсек за јавне службе.

3. У секретаријату за општу управу и имовинско-правне послове:

 • Одсек услужни центар,
 • Одсек за управу, грађанска стања и имовинско-правне послове,
 • Одсек за опште послове.

Члан 8.

Под радним местом подразумева се скуп истих или сродних послова у оквиру редовне делатности Општинске управе, на којима ради један или више запослених у редовном радном времену.

Члан 9.

Радна места имају свој назив.

Називи за одређена радна места одређују се према делатности и потребама, стручним и другим радним способностима потребним за њихово успешно извршавање, при чему се употребљава терминологија утврђена законом.

Члан 10.

Свако радно место има утврђене захтеве у погледу услова које мора да испуњава запослени да би на њему могао да ради.

Поред општих услова утврђених законом, за свако радно место утврђују се посебни услови у зависности од врсте радних места. Као посебни услови за одређена радна места могу се утврдити: стручна спрема, положен одговарајући стручни испит, радно искуство и друго.

Члан 11.

Радна места у Општинској управи групишу се према њиховој врсти, обиму и степену сложености, одговорности и другим условима за њихово вршење.

Члан 12.

У зависности од сложености, одговорности и других услова за њихово вршење за радна места предвиђена овим Правилником утврђују се следећа звања и занимања:

А) За високу школску спрему:

 • секретар секретаријата,
 • шеф одсека,
 • руководилац групе,
 • самостални стручни сарадник,
 • виши стручни сарадник,
 • стручни сарадник.

Б) За вишу школску спрему:

 • шеф одсека,
 • руководилац групе,
 • виши сарадник,
 • сарадник.

Ц) За средњу школску спрему:

 • виши референт,
 • референт.

Д) Занимања:

 • преводилац,
 • дактилограф,
 • ВКВ радник,
 • КВ радник,
 • неквалификовани радник.

Члан 13.

Приликом утврђивања потребне стручне спреме, одређује се стручна спрема одређеног звања и занимања.

Члан 14.

Радно искуство као услов признаје се уколико је стечено на истим или сличним радним местима после стицања прописане стручне спреме.

Члан 15.

Поред захтева предвиђених у чл.10. став 2. овог Правилника, за поједина радна места може се као услов предвидети проверавање стручних и других радних способности запослених.

Члан 16.

За вршење послова радних места: преводиоца, дактилографа, ВКВ и КВ радника и вишег референта на пословима графичке припреме, приликом заснивања радног односа врши се претходна провера радне способности кандидата.

Члан 17.

Провера радне способности кандидата за обављање послова из члана 16. овог Правилника врши се тестирањем.

Проверу радне способности кандидата врши комисија.

Начелник Општинске управе именује комисију за проверу радне способности кандидата, одређује место и време провере радне способности.

Члан 18.

Као посебан услов за пријем у радни однос у Општинској управи може се утврдити пробни рад.

Члан 19.

Запослени на пробном раду обавља послове који спадају у делокруг рада радног места за које је примљен на пробни рад.

Члан 20.

Пробни рад може трајати најмање један месец а највише три месеца и то:

 • један месец – спремачица,
 • два месеца – за занимања из члана 12. овог Правилника,
 • три месеца – за запослене са високом, вишом и средњом школском спремом.

Члан 21.

Резултат пробног рада прати и оцењује комисија од три члана, коју образује начелник Општинске управе.

Чланови комисије морају да поседују најмање ону школску спрему,