gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Новости
  • ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине пет стамбених јединица у Алибунару намењене за решавање стамбених потреба избеглица

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине пет стамбених јединица у Алибунару намењене за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 8. став 3. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица број: 360-567/15 од 15. новембра 2021. године (у даљем тексту: Правилник) и члана 7. став 2. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) (у даљем тексту: Уредба), а у вези са чланом 7. Правилника, чланом 19. став 2. тачка 2) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 СУС и„Службени гласник РС”, број 30/10) и чланом 2. став 1. тачка 2) Уредбе, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције, именована решењем комесара број: 360-567/13 од 12. новембра 2021. године даљем тексту: Комисија), дана 20. новембра 2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине пет стамбених јединица у Алибунару намењене за решавање стамбених потреба избеглица

 

Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив је 31. децембар 2021. год

 

Повереник за избеглице и миграцију РС,

Јован Томић

Број телефона: 060/845 0011

За све додатне информације контактирати Јована Томића

 

 Документи у прилогу:

1. Текст позива у целости

2. Јавни позив

3. Изјава о имовини

4. Изјава за прибављање података по службеној дужности

5. Образац пријаве на конкурс

Baner Pecat 211x81