ОДРЖАНА 4. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Скупштина општине Алибунар је дана 20. децембра 2020. године одржала своју 4. седницу, којој је председавао председник Скупштине Неђељко Коњокрад.

 

На дневном реду седнице било је више тачака, од којих је свакако најзачајнија доношење Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2021. годину. Укупни приходи и расходи планирани су у износу од 757.998.738 динара. У структури прихода, пренета средства из 2020.г. износе 43.750.000 динара. Приходи и примања планирају се у следећим величинама: приходи од пореза 391.185.000 динара, трансфери од других нивоа власти 185.913.738 динара, приходи од имовине 112.870.000 динара, приходи од продаје добара и услуга 15.175.000 динара, новчане казне и одузета имовинска корист 4.005.000 динара, мешовити И неодређени приходи 3.100.000 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2 милиона динара. Расходи се планирају за следеће намене и у следећим укупним износима: расходи за запослене укупно 168.725.000 динара, коришћење услуга и роба 270.909.000 динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1.760.000 динара, субвенције 12.500.000 динара, донације, дотације и трансфери 135.402.600 динара, социјално осигурање и социјална заштита 51.400.000 динара, остали расходи 48.582.138 динара, средства резерве (стална и текућа) 8.500.000 динара, основна средства 27.020.000 динара, природна имовина (експропријација) 14.000.000 динара и отплата главнице кредиторима 19.200.000 динара. У својству предлагача, председница Општине Зорана Братић обавестила је одборнике Скупштине да је након успешно реализованих пројеката обнове зграда Дома здравља и фискултурне сале у Алибунару завршен и пројекат изградње нове зграде вртића у Банатском Карловцу, па се у 2021.г. наставља његова реализација. Општина ће и наредне године ће наставити са: финансирањем превоза ученика; финансирањем пројеката удружења грађана, верских организација и спортских удружења; заједничким финансирањем пројекта економског оснаживања породица избеглих, прогнаних и интерно расељених лица заједно са Комесаријатом за избеглице и миграције. Општина наставља са набавком и доделом тзв. ‘’беби-пакети’’ за све новорођене бебе на територији Општине. Планира се реализација наставка финансирања пројеката јавних радова и стручне праксе, који се реализују у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У наредном периоду посебна пажња биће посвећена пружању подршке раду Дома здравља у циљу обезбеђења пуне здравствене заштите становништва. Новина је и то што ће се из буџета Општине, после много година, давати и субвенције за унапређење пољопривредне производње, за шта је планирано 10 милиона динара.

 

 На основу усвојене Одлуке о буџету усвојени су програми рада и финансијски планови корисника средстава буџета Општине за следећу годину, тј. јавних предузећа, установа, организација, школа и месних заједница чији је оснивач Општина, као и Кадровски план за Општинску управу општине Алибунар за 2021. годину. Донета је и Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Алибунар за 2020.г. То је законом регулисана активност која се редовно спроводи сваке године, а састоји се у позиву Општине Државној ревизорској институцији да ревизију буџетског пословања Општине у претходног години уврсти у свој годишњи програм за 2021.г.

Усвојене су исмене И допуне Одлуке о финансијској подршци породици са децом којима је предвиђено остваривање права на бесплатну ужину и ученицима у продуженом боравку.

 

Сет усвојених аката: План развоја Система предшколског васпитања и образовања, Одлука о мрежи јавних предшколских установа и Одлука о приступању Општине у чланство Удружења ‘’Покрет за децу три плус’’, директно су произашле из потребе реализације пројекта ‘’’СУПЕР’’, у оквиру чега ће бити и потписивање протокола о сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Реалиазција овог пројекта треба да обезбеди континуитет реформских промена у предшколском васпитању и образовању, као и развијање квалитета предшколског васпитања и образовања као саставног дела циклуса целоживотног учења. На основу протокола о сарадњи, Општина преузима одређене обавезе, па с тим у вези доноси се акциони план за реализацију плана развоја предшколског васпитања. У циљу пружања подршке породицама са више деце, наша Општина ће приступити удружењу ‘’Покрет за децу три плус’’, на основу чега ће се обезбедити бројне погодности нашим грађанима који имају троје и више деце, а у циљу популаризације рађања.

Усвојен је и сет аката из комуналне области, односно одлуке о јавним паркиралиштима, димничарским услугама, погребној делатности, сахрањивању и гробљима, као и о називима улица, тргова и заселака на територији Општине.

Ознаке: opština alibunar, sednica skupštine opštine

Штампа

FaLang translation system by Faboba