gore

  • slika 3

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS CoV-2 забрањују се јавна окупљања 

се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору - када се истовремено окупља више од 500 лица

За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно техничке и хигијенске услове

2. На јавним местима на отвореном простору на целој територији Републике Србије дозвољена су окупљања, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар

На улазу за публику, приликом спортског догађаја којем је дозвољено присуство већег броја лица у смислу става 1. ове тачке, мора бити истакнуто обавештење о максималном броју лица која могу да присуствују догађају док ова мера траје

3. Мере из тач. 1. и 2. ове наредбе трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије

4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (Службени гласник РС, бр. 78/20).

Оригинални докуменат можете преузети овде

Baner Pecat 211x81