gore

  • slika 3

Одржана 106. Седница Општинског већа Општине Алибунар

Седница Општинског већа одржана је у понедељак 16. децембра 2019. године.Општинско веће утрдило је предлог одлуке о буџету Општине Алибунар за 2020. Године и упутило га Скупштини Општине Алибунар на разматрање и усвајање.

Општинско веће утврдило је Предлог кадровског плана за Општнску управу Општине Алибунар за 2020. Годину. Иначе, на основу кадровског плана доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи.


Општинско веће разматрало је Предлог одлуке о постављању монтажних објекта на територији општине Алибунар и упутило га Скупштини Општине Алибунар на усвајање.


Општинско веће Општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности на правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „1. Март“ Алибунар


Општинско веће донело је закључак о одобрењу Предлога за повећање буџетских средстава за финансирање програма у области спорта Спортсом Савезу Општине Алибунар.


Општинско веће Општине Алибунар донело је одлуку о образовањи радног тела за израду локалног акцијоног плана за социјалну инклузију Рома на територији општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81