gore

 • Baner Optina Alibunar

Извештај са 33. седнице Скупштине Општине Алибунар

28. новембра 2019. године у великој сали Скупштине Алибунар одржана је 33. седница Скупштине Општине Алибунар, Трг слободе 15. Седницом је председавао председник Скупштине Општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

На овој седници Скупштина Општине донела је седеће одлуке:

 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019. годину. Разлог за доношење ове одлуке је измена и допуна Закона о буџетском систему а односи се на повећање плата у јавном сектору. Ребалансом буџета утврђују се укупни приходи и примања у износу од 913,289,445 динара. Укупни расходи буџета Општине износе 913,289,445 динара.
 • -        Скупштина Општине Алибунар усвојила је извештај о извршењу одлуке о буџету за 2019. годину.. Период јануар-јун 2019. године. У овом периоду остварени су текући приходи и примања у укупном износу од 286,689,027 динара. Укупно извршени расходи буџета општине су 293,044,915 динара
 • -        Скупштина Општине Алибунар усвојила је извештај о изршењу одлуке о буџету Општине Алибунар за период јануар-септембар 2019. године. Укупно остварени приходи буџета у овом периоду су 459,219,48 динара. Укупни извршени расходи буџета Општине износе 469,231,048 динара.
 • -        Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о јавним расправама. Одлуком су дефинисани облици Јавне расправе у поступку доношења најважнијих аката Општине за грађане локалне заједнице.
 • -        Скупштина општине донела је Одлуку о образовању локалног координационог тела за социјално укључивање Рома. Овом одлуком утврђују се приоритетне области и активности органа Општине, потребне за унапређење друштвено-економскиг положаја Рома.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности на извођење радова инвеститору НИС а.д. Нови Сад у катастарској општини Локве, а ради постављања електро-енергетских каблова на парцелама у јавној својини општине Алибунар.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова индиректних буџетских корисника и то: Општинске библиотеке „Вук Караџић“ ; Дома здравља; Туристичке организације општине Алибунар; Установе културних делатности, Центар за културу општине Алибунар, Основних школа са територије општине Алибунар; месних заједница на територији општине Алибунар.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Милош Црњански“, Иланџа из реда представника родитеља.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Одлуку о измени одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Одлуку о плаћању трошкова за геодетске услуге на пољопривредном земљишту.
 • -        Скупштина општине Алибунар донела је Одлуку о комуналном инспекцијском надзору.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Одлуку о изради плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу далековода 110kw Панчево 2 ИТС Вршац.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је одлуку о давању сагласности на извођењу радова предузећу „Нафтна Индустрија Србије“ а.д. Нови Сад.
 • -        Скупштина Општине Алибунар донела је Решење о давању сагласности за финансирање и извођење радова на изградњи некатегорисаних путева у јавној својини Општине Алибунар у КО Николинци, КО Владимировац, КО Селеуш и КО Нови Козјак.
 • -        Скупштина општине Алибунар донела је решење о именовању члана комисије за давање на коришћење или у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар.

Baner Pecat 211x81