Извештај са 101 седнице општинског већа

Стопрва седница општинског већа опшине Алибунар одржана је у петак 11. октобра 2019. године у згради општине Алибунар Трг Слободе 4.

Седницом је преседавао председник општине Душан Дакић.

Општинско веће разматрало је и донело следећа акта:

Општинско веће општине Алибунар разматрало је и утврдило предлог одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације- општине Алибунар. Иначе општински штаб за ванредне ситуације је оперативно- стручно тело на територији општине Алибунар за праћење активности за смањење ризика од катастрофа и координацију руковођења у ванредним ситуацијама.

Општинско веће општине Алибунар разматрало је и утврдило предлог решења о давању сагласности на извођењу радова на земљишту у јавној својини општине Алибунар на подручју к.о. Локве и к.о. Јаношик. Сагласност се даје предузећу НИС А.Д. Нови Сад за извођење радова на истраживању нафте на поменутим парцелама односно експлоатационом пољу.

Општинско веће донело је правилник о изменама и допунама правилника који се односи на остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга социјалне заштите. Циљ и разлог измене правилника је подршка и побољшење материјалног положаја породица са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом као и породицама са децом без родитељског старања.

Општинско веће донело је Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Алибунар.

Изменом Правилника о систематизацији радних места образује се ужа организациона јединица односно група за Пољопривреду и рурални развој.

Штампа

FaLang translation system by Faboba