gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 87. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

870Осамдесет седма седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у среду 08. маја 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

  1. Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о давању о закуп пословних простора на територији општине Алибунар. Комисија за давање у закуп пословног простора општине Алибунар објавила је Јавни оглас а затим и спровела поступак јавне лицитације дана 25.04.2019. године. Комисија је сачинила Предлог Одлуке о давању у закуп 4 пословна простора у Алибунару за које је било заинтересованих лица и за које је извршена јавна лицитација. Предмет донете Одлуке о покретању поступка издавања у закуп пословних простора и Јавног огласа било је укупно 11 пословних простора, при чему за 7 није било заинтересованих лица, због чега ће се поступак за те пословне просторе поновити.
  2. Општинско веће донело је Одлуку о покретању поступка и расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања и утврђивање текста Јавног огласа за давање у закуп пословних простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања. С обзиром да су за предметне пословне просторе на територији општине Алибунар истекли претходни уговори о закупу, а да за исте није било поднетих пријава за учешће на јавној лицитацији заказаној и обављеној дана 25.04.2019. године, покреће се процедура за поновно издавање у закуп по други пут. Општинском већу предлаже се Одлука о покретању поступка давања у закуп предметних пословних простора – други пут, уз коју се доставља и текст Јавног огласа за јавно надметање по други пут. Минимална месечна цена закупа за пословне просторе у Алибунару износи 300 динара по 1м2, а за пословне просторе у Николинцима износи 200 динара по 1м2.
  3. Општинско веће донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – за реконструкцију водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији локалног водовода Николинци – Општина Алибунар у к.о. Николинци.
  4. Општинско веће донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве – за принудну наплату МЗ Добрица ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца АПВ – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, а на основу пресуде Основног суда у Новом Саду.
  5. Општинско веће донело је Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2019. години. Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2019. години и да предложи Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.
  6. Општинско веће Општине Алибунар разматрало је појединачне захтеве организација и грађана са територије општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81