gore

  • slika 3

ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Одељење за привреду, јавне службе и развој, канцеларија за социјална питања Општинске управе Алибунар поводом Одлуке Скупштине АП Војводине о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете позива све породице са територије општине Алибунар у којој је мајка незапослена, а која је почев од 01. јула 2018. године родила треће или четврто дете да:

– поднесу захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете у Општинском услужном центру Општине Алибунар, сходно наведеној одлуци да о овом праву у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
Образац захтева може се преузети у Општинском услужном центру.
Све додатне информације у вези са остваривањем овог права могу се добити на телефон: 642-415, а лице задужено за контакт је Рајлић Слободан у Одељењу за привреду, јавне службе и развој, канцеларија за социјална питања Општинске управе Општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81