gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 76. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Седамдесет шеста седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у уторак 04. децембра 2018. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће донело је следеће одлуке:

  1. Општинско веће општине Алибунар утврдило је предлог Решења о давању сагласности за извођење радова на земљишту у јавној својини Општине Алибунар. Наиме, за потребе изградње цевовода за транспорт флуида од истражне бушотине до прикључења на СС Локве и изградњу електроенергетског кабла за потребе снабдевања струјом истражне бушотине, на одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса, предузеће НИС А.Д. је поднело захтев за давање сагласности за извођење предметних радова на парцелама 6666, 6715, 6659, 6566 и 6615 к.о. Локве, које су у јавној својини Општине Алибунар. Подносиоцу захтева се даје сагласност за извођење радова на предметним парцелама, под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган Општине Алибунар, као и да након завршетка радова предметне парцеле-некатегорисане путеве доведе у пређашње исправно стање.
  2. Општинско веће општине Алибунар размотрило је Извештај Стручне комисије за оцену пројеката медија и прихватило њихов предлог о расподели средстава медијским кућама које испуњавају услове за суфинансирање средствима буџета општине Алибунар.
  3. Општинско веће општине Алибунар размотрило је и донело Одлуку о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Медијске куће које су конкурисањем добиле средства за суфинансирање су РТВ ЛАВ из Вршца, Д.о.о. Вршалица из Вршца, Дневне новине „Ало“ из Београда, „Старт пресс“ д.о.о. из Панчева, Центар за информисање, образовање и предузетништво „Облак“ из Панчева, ДОО „Danelli“ – Радио „ФАР“ из Алибунара и РТВ „Панчево“ из Панчева.
  4. Општинско веће општине Алибунар разматрало је појединачне предлоге и захтеве институција, установа и грађана са територије општине Алибунар.

Baner Pecat 211x81